Veľké zmeny sú ťažké – vo firmách aj v spoločnosti. Robili sme to veľa krát a problém nebol ani tak v technickom riešení zmeny (zmena organizácie, zníženie nákladov, nové produkty a služby), ale v presadení zmeny medzi ľuďmi a jej udržaní. Vždy som v takýchto situáciách ľutoval, prečo nás, okrem diferenciálnych rovníc a optimalizačných modelov, neučili viac psychológiu a komunikáciu. Museli sme vytvoriť celú organizáciu na riadenie a presadenie zmeny – riadiacu radu, sponzorov, manažérov zmeny a projektové tímy. Pripravovali sme zmeny, monitorovali metriky a nasadzovali štandardy, aby sme dokázali zmenu udržať. Časom som sa začal učiť prekonávať rôzne vrstvy odporu voči zmene – chýbajúci motív ku zmene, strach, že to nebude fungovať, chýbajúci plán zmeny, opustenie komfortnej zóny, obyčajnú lenivosť alebo ľudskú hlúposť.

Vidím často, ako sa rôzni manažéri firiem a politici pokúšajú o veľké zmeny. Cesty sú rôzne. Revolučná zmena zdola, ktorá je postupne nahradená diktatúrou zhora – v minulom storočí sme mali niekoľko tragických príkladov takýchto zmien v podaní komunistov alebo fašistov. Niektoré veci dokázali zmeniť rýchlo. 15. marca 1939 obsadili nemeckí fašisti Československo a do 17. marca zmenili dopravné predpisy tak, že dopravné prostriedky začali jazdiť po pravej strane. Ukončili tak dlhé diskusie o tom, ako túto zmenu urobiť. Jednoducho ju nariadili a s nemeckou dôslednosťou realizovali. Vieme, že rýchle zmeny zhora, ktoré presadzovali fašisti a komunisti, priniesli veľké tragédie. Lepšie by bolo presadzovať premyslené zmeny tak, aby na nich ľudia spolupracovali a prijali ich za svoje. Na to však potrebujú „tí hore“ výbavu, ktorá im často chýba – múdrosť. Jednoducho to nevedia. A najhoršie na tom je, že oni ani nevedia, že to nevedia. Rozumiete? Hlúpemu človekovi nikdy nevysvetlíte, že je hlúpy. A už vôbec nie vtedy, ak sa dostane k moci. Vedenie múdrych ľudí sa prejavuje tým, že majú veci naštudované, overené praxou a používajú systematický prístup. Hlúpi ľudia veci naštudované ani prežité nemajú a používajú chaotický prístup. Múdri ľudia si uvedomujú, v akej oblasti je ich múdrosť (naučené informácie, skúsenosti, systematický prístup) a v tejto oblasti aj pracujú. Hlúpym ľuďom táto výbava chýba a majú pocit, že dokážu robiť všetko. A tak sa pokúšajú hlupáci riadiť múdrych ľudí a korigovať ich riešenia. Múdrosť nahrádzajú hlúposťou, systematický prístup chaosom. Aj o tomto budeme diskutovať na našom spoločnom seminári s Oldřichom Kovářom, dňa 19.10.2020 v Žiline. Veľké zmeny bývajú často súbojom múdrosti a hlúposti. Múdrejší, žiaľ, niekedy ustúpia a hlúposť víťazí.

0