Máme malú krajinu, ale je rozdelená a rozdrobená. Je to diagnóza tohto národy, ktorý vďaka svojej nesvornosti často trpel pod panstvom iných národov – Maďarov, Nemcov alebo Rusov. Je dobré mať rôzne názory, diskutovať a hádať sa. Cieľom by však mala byť dohoda a spoločný postup pre celú krajinu. Celá naša história je príkladom rozhádaných a proti sebe bojujúcich skupín a osobností. Malý národ sa tak stával ešte menším a slabším. Aj dnes sa nám možno nepáči, že Slovensko ovládajú zahraničné korporácie a obchodné reťazce, ale stále sme sa nenaučili nakupovať potraviny od slovenských farmárov a spolupracovať so slovenskými podnikateľmi. Aj v politike vidím kresťanov, ktorí majú spoločný cieľ, ale každý ho chce dosiahnuť iným spôsobom. Ego a pýcha sú nástrojmi zla. Zlo rozdeľuje zabraňuje tak tvoriť dobro. Nesvornosť a závisť sú tie najhoršie vlastnosti, ktoré si so sebou nesieme. na to, že sme kresťanská krajina, mohli by sme byť viac dobro-prajní, viac sa počúvať a rešpektovať názor druhého, menej rozdeľovať a viac spájať. Sme obdarení schopnosťou hľadať, namiesto talentov a darov, chyby a nedostatky na druhých. Zároveň sme precitlivení na spätné väzby a kritiku k sebe samému. Takí sme a škodíme si tým.

Je dobré konfrontovať rôzne názory. Z konfliktov a protirečení vznikajú inovácie. Musíme mať však spoločný cieľ a ochotu spájať svoje návrhy do spoločného riešenia.

Každý človek je iný a vidí svet iným spôsobom. Pokora a ochota pozrieť sa na svet očami druhého človeka nás môže spojiť k spolupráci. Iba spolupráca vedie k rozvoju, boje spôsobujú rozklad. Spolupráca je od Stvoriteľa, rozdeľovanie od zlého.

Mám pracovné skúsenosti s ľuďmi z rôznych krajín a kontinentov. Napriek mnohým náboženským aj kultúrnym rozdielom sme vždy našli spoločnú reč a dokázali sme spolupracovať. Spájal nás spoločný projekt a cieľ. Možno nám aj v našej krajine chýba spoločný projekt a cieľ. Ochrániť krajinu od zlodejov nestačí. Treba mať väčšiu víziu pre naše deti a vnúčatá. Nepozerám sa na diskusie politikov, ale kedysi som v nich vídaval malých ľudí s veľkým egom. Hádali sa dokazovali si kto je viac. Bolo by dobré, keby tam raz boli veľkí ľudia s pokorou, ktorí pochopili, že viac vzniká zo služby, spolupráce, spolutvorenia, svornosti, spájania a synergie. Vzorec súperenia je 1 – 1 = 0. Vzorec synergie je 1 + 1 = 2 alebo aj 4 prípadne 100. Nesvornosť je stagnácia, v svornosti je progres.

Svätý František z Assisi sa modlieval takto: „Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.“

0