Podnikateľská univerzita je sieť ľudí, ktorí sa spolu učia, zdieľajú zdroje, znalosti a skúseností. Táto sieť rastie , je v nej dôvera a množsvo inšpirácií. Často sa ma ľudia pýtajú ako to funguje a tak som k tomu urobil krátku prezentáciu. Nemyslím si, že je to „len“ škola. Niektorí sa už roky stretávame aj v letnom Podnikateľskom kempe. S ďalšími robíme na inovačných projektoch a vytvorili sme takto silný inovačný ekosystém.

0