Stephen Covey, autor knihy 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, hovorí o proaktivite ako o prvom, základnom návyku, ktorý by sme mali rozvíjať už u malých detí. Hovorí, že proaktivita je viac ako iba prevziať iniciatívu. Sme zodpovední za naše životy, ktoré nezávisia ani tak od podmienok, v ktorých žijeme, ako od našich rozhodnutí. „Máme iniciatívu a zodpovednosť za to, aby sa veci uskutočnili,“ hovorí Stephen Covey.

Aká je najdôležitejšia schopnosť podnikateľa? Proaktivita. Pred dvoma týždňami končila jedna skupina Podnikateľskú univerzitu. Pozval nás k sebe Víťa Šopík do svojej firmy. Bol som zvedavý, čo sa naučil a využil vo svojej práci. Videl som mnohé princípy pre inovácie podnikateľských modelov, ktoré sa učíme – odstránenie medzičlánkov a zjednodušovanie, samoobsluhu, zdieľanie, digitalizáciu, prelomové technológie, lokálnu a cirkulárnu ekonomiku. Prádelna Šopík sa rozvíja, lebo má na čele chlapa, ktorý je proaktívny. Tento týždeň začala v Podnikateľskej univerzite nová skupina. Mal som pocit, že z účastníkov vyžarovala proaktivita. Lukáš Bárta a Michal Teichman sa chceli stretnúť už deň predtým. Sú to bikeri, vývojári a výrobcovia značiek Apache a Quayron. Prišli aj Števo Čeman a Patrik Paul. Bavili sme sa o nových trendoch v eBikoch a horských bicykloch, predaji, výrobe a servise. A ideme to hneď uvádzať do života. Lukáš s Tomášom sú proaktívni podnikatelia.

V pondelok máme v Akadémii Dobrého pastiera v Kláštore pod Znievom seminár na tému proaktivita a agilita. Agilné podnikanie je o schopnosti rýchlo sa adaptovať na zmeny na trhu. Je to o schopnosti vnímať zmeny v prostredí, pružnosti, schopnosti využívať neočakávané zmeny vo svoj prospech, rýchlej komunikácii a akčnosti. Agilné projektové riadenie pracuje v malých interaktívnych krokoch so zákazníkom (sprintoch), v ktorých sa postupne spresňuje zadanie a vylepšujú prototypy riešenia.

Každý z nás má na výber – byť reaktívny v pozícii obete okolností, alebo využívať talent a proaktívne rozhodovať o svojej budúcnosti a pretvárať svet. Stvoriteľ nám dal slobodu voľby – chce, aby sme boli proaktívni a agilní. Pozýva nás do spolu(s)tvorenia. Teším sa na Akadémiu Dobrého pastiera, kde budeme o proaktivite a agilite rozprávať s Mariánom Beniačom, Vladkom Maslákom a Michalom Krčmérym. Jeho otec Vladimír sa ospravedlnil. Lieči sa po infarkte, ale spojil sa so mnou. Chce nám na Vianoce poslať finančný dar. Úžasný človek, ktorý pomáha po celom svete a sám potrebuje pomoc, pomáha druhým. Veľa zdravia Vladko, lekár a človek s veľkým srdcom. Vďaka, že pomáhaš chudobným a chorým. Náš priateľ Ľubko sa so svojou manželkou Jankou a malou dcérkou Luckou vydávajú na ďalekú cestu s nádejou na pomoc lekárov. Pane sprevádzaj ich na ceste. Teším sa, že im mnohí ľudia v krátkom čase pomohli pri príprave cesty. V San Diegu čaká Anton Zajac z ESETu – pripravený pomôcť. Proaktivita a agilita v praxi.

0