Dôvera sa buduje dlho a ľahko sa stratí. Dôveru si zaslúži človek alebo organizácia, ktorí dokážu udržať súlad slov a skutkov, sú odborne zdatní a dosahujú výsledky. Nad človekom by sme však nemali hneď lámať palicu. Alkoholik alebo iný závislák potrebuje dôveru, aj keď ju často sklame. Je to jednoducho tak. A kňaz Vladko Maslák im hovorí – verím ti, že to dokážeš. Všetko zlé nechaj za bránou a poď. Aj Ježiš nám dáva šancu každý deň začať znova. Len pár minút pred smrťou hriešnika môže zmeniť všetko a pozvať ho k sebe tak, ako to urobil Dismasovi vedľa neho na kríži. Sú sebavedomí ľudia, ktorí ukazujú na druhých, posudzujú a vyhadzujú svojich spolupracovníkov bez toho, aby ich skutočne poznali. Niekedy si nájdu spojencov a nahovárajú ich, aby robili zlé veci za nich. Sliedia, ohovárajú, ničia veľa vzťahov vo firme aj u zákazníkov. Myslia si, že robia dobre. Verím, že raz dostanú rozum.

Nedávno boli naši chlapci z Dobrého Pastiera na nočnej brigáde. Nakladali kurčatá do prepraviek a neustále im tam jeden pán vulgárne nadával. Vladko Maslák bol tiež medzi pracovníkmi a viackrát pána upozornil, aby sa k nim správal slušne. On nevedel, že hovorí s kňazom a tak pokračoval vo svojich nadávkach. Vladko Maslák ráno povedal vedúcej pracoviska, že už viac neprídu pracovať do takéhoto prostredia. Pani išla za hulvátom, ktorý to spôsobil. On prišiel a verejne sa im ospravedlnil. Povedal, že je nervák, má s tým problém a sľúbil, že sa napraví. Pani navrhla, že ho už v práci nestretnú. Naši chlapci mu zatieskali a povedali, že mu veria. Krásny príklad toho, ako sa dá pomôcť človeku tým, že si uvedomí svoj problém a dostane šancu napraviť ho.

U firiem je to ťažšie – veľa ponúkajú a sľubujú, často málo doručujú a plnia. Nevidíte človeka, ale značku. Neverím firmám ako je John Garfield. Podviedli pri reklamácii topánok. Nepijem Mattoni, lebo svojimi škaredými oceľovými vtákmi škodia prírode. Už nikdy neuzatvorím zmluvu s poisťovňou Allianz po tom, ako mi nechceli zrušiť poistku na dom, ktorý som predal a prenasledovali ma takmer rok. Neverím firme Monsanto, že je ekologická, ani Tatrabanke, že je inovatívna. Stáva sa mi, že sa spojím s nejakým remeselníkom a objednám si u neho prácu. On sa neozve a nepríde. Vraj majú práce dosť. Ale kde je slušnosť a remeselnícka česť? Mrzí ma, keď v našej firme sklameme zákazníka a som nahnevaný, keď jeho reklamáciu nedokážeme vyriešiť tak, aby bol spokojný. Nikdy sme nerobili druhým to, čo vadilo nám – ignorácia, klamanie, manipulácia, neplnenie sľubov alebo neplatenie faktúr na čas. Mrzí ma aj to, keď v dobrej viere doporučím človeka alebo firmu môjmu známemu a oni ho sklamú. Pred časom som zažil taký prípad, kde môjmu kamarátovi chodili vysoké faktúry. Keď sa domáhal rozpisu prác a výsledkov, tak mu „experti“ rozprávali o agilite, experimentoch a nepredvídateľnom prostredí. Aj experimenty sa plánujú a najhoršie sú experimenty s diletantmi bez znalostí, ktorí sa prišli učiť za vaše peniaze. Nestačí posielať faktúry za sprinty a náhodné experimenty, treba doručovať výsledky. Keď požičiavam peniaze, vnímam to už ako dar. A zdá sa, že to tak často vníma aj druhá strana. Nejde ani tak o vrátenie pôžičky, ako o stratu komunikácie a dôvery. Jediný človek, ktorý mi spláca všetko a presne je môj syn. Verím mu.

Niekedy si poviem – už im neverím. Pri firmách, ktoré ma sklamali je to jednoduché. Vymažem ich z počítača a do ich obchodu nepôjdem. U ľudí to také jednoduché nie je. Zoberte si, koľkých ľudí sme v živote sklamali, možno aj oklamali (neúmyselne, zo strachu, alebo vedome), koľko chýb a omylov sme urobili. Nielen voči ľuďom, ale aj voči Bohu. A On má stále iba jednu odpoveď – choď a už nehreš. Buďme opatrní, keď vyslovujeme slovo už ti neverím – voči partnerovi, dieťaťu, priateľovi, ale aj voči človeku, ktorému sme pomáhali a on nás sklamal. Možno mu naša tvrdosť zatvára posledné dvere k tomu, aby sa napravil. Spomeňme si na slová, odpúšťam ti, verím ti, choď a už nerob zlé veci. My sa nedokážeme dostať do Božieho kráľovstva len vlastným úsilím. To Boh nám verí, odpúšťa a pomáha. Pomáhajme teda aj my – tým, že len tak nezlomíme nad druhými ľuďmi palicu.

0