Čo nemáme to nepotrebujeme

Značka: verím ti

Verím ti

Dôvera sa buduje dlho a ľahko sa stratí. Dôveru si zaslúži človek alebo organizácia, ktorí dokážu udržať súlad slov a skutkov, sú…