Je zaujímavé, že tí, ktorí sa nazývajú lídrami a mali by nás viesť do nového sveta zachraňujú svet starý a tomu, čo prichádza vôbec nerozumejú. Starý svet je svet baní, železa, montovní automobilov, tradičných bánk, ropy, plynu a elektriny z fosílnych palív. Nový svet je svet vedy a výskumu, inovácii, digitalizácie a dematerializácie, ekologickej udržateľnosti, lokálnych ekonomík prepojených v globálnych dátových sieťach. Starý svet je svet súperenia, rastu, stavania múrov a izolácie, nový svet je svet zdieľania, spájania sa, spolupráce a dôvery.

Mnohí sa boja krízy a hovoria, že už prichádza. To, čo nazývame krízou je nepochopenie rýchlej a prevratnej zmeny, ktorá prichádza. Jej priebeh je exponenciálny – najskôr nebadane a pomaly, nakoniec nečakane a rýchlo.

To, čo nechápe väčšina politikov na svete, už dávno pochopili ľudia, ktorí sa zaoberajú novými technológiami, filozofiou, spiritualitou, sociálnymi a živými systémami. Máme permanentne vo vzduchu 50 tisíc lietadiel s miliónom pasažierov, ľudia cestujú, prepájajú sa na internet aj fyzicky, migrujú, spolupracujú a vzájomne sa učia. Newtonovský mechanický pohľad na svet nám stačil v období keď sme žili lokálne v izolovaných skupinách. Dnes žijeme v globálnom chaotickom systéme, ktorého komplexnosť sa denne zvyšuje. Učíme sa porozumieť fraktálom a chápeme, že sociálne systémy (podniky a spoločenstvá) nefungujú ako stroje, v ktorých procesy premieňajú vstupy na výstupy podľa definovaných algoritmov a postupov. Živé systémy vznikajú a zanikajú, spájajú sa a delia sa, spolupracujú, učia a adaptujú sa, rozmnožujú sa…

Kríza je sprievodný jav deštrukcie starého systému a vzniku niečoho nového. Niektorí sa snažia tieto zmeny spomaliť alebo potlačiť. Úplne zbytočne. Iní ich nechápu a sú zmätení. Bdelí a pripravení sa tešia, pretože vidia nové príležitosti a nový svet. O tom, do akého sveta vstúpime nebudú rozhodovať informácie, roboti ani umelá inteligencia, ale to, či sme už ako ľudia dozreli na svet hojnosti, lásky a spolupráce.

Niekedy vo firmách diskutujeme o tom, ako bojovať s byrokraciou, rastom komplexnosti a zložitosti v podnikových systémoch. Riešením môže byť kultúra zjednodušovania, delenia systému na menšie a autonómne jednotky, spolupodnikania a agility. Ale existuje aj druhá cesta – nemusíme robiť vôbec nič a centralizované, pomalé a byrokratické systémy sa rozložia smé. Akurát je pritom niekedy poriadny rachot.

O zmenách, ktoré prichádzajú rýchlo a neočakávanie budeme hovoriť počas budúceho roka. Prihláste sa už dnes na štyri stretnutia, kde budeme mať pre vás pripravené materiály na to, aby ste tieto zmeny preniesli do vašich firiem. Lístky máme rezervované hlavne pre našich partnerov z Podnikateľskej univerzity a sietí Red Button, Inovato a Nadace ZET, ale zopár zostane aj pre ostatných.

Zapojte sa do našej siete expertov v Podnikateľskej univerzite.

Tu je niečo pre inšpiráciu – Exp TG

0