Celý život som sa snažil pomáhať firmám a podnikateľom k úspechu. Postupne som objavil, že existuje aj veľká skupina ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti – bez peňazí, sociálneho a zdravotného zabezpečenia, mnohí bez strechy nad hlavou. Pridal som sa ku kňazovi Vladimírovi Maslákovi, ktorý má okolo seba 430 takýchto ľudí a pomáha im vrátiť sa do života. Aj oni takto dostávajú šancu, byť znova užitoční. Sú medzi nimi starí a chorí ľudia, ktorí potrebujú opateru a zdravotnú starostlivosť, ale aj mladí ľudia z detských domovov, bývalí väzni, alkoholici, ľudia, ktorí boli závislí na drogách alebo hazardných hrách.

S úžasom vidím, ako sa zanedbaní ľudia z ulice postupne zbavujú zlozvykov, zapájajú sa do práce a vracajú sa do života. Práve v tomto týždni si niektorí z nich robia opatrovateľské kurzy, aby sa mohli starať o tých, ktorí ležia na lôžku. Všetci, ktorí môžu sú zapojení do práce, ktorá je terapiou. Práca je rôzna – napr. chov dobytka a výroba syrov, pestovanie ovocia a zeleniny, spracovanie potravín z Potravinovej banky, kamenárske a remeselnícke práce, pekáreň, tkanie kobercov, výstavba slamených domov pre chudobné rodiny a pod.

Zo zarobených peňazí naši spolupracovníci splácajú svoje dlhy z minulosti, znovu posielajú peniaze alebo balíčky svojim rodinám, šetria si, aby si mohli zaistiť vlastné bývanie. Organizácia OZ Dobrý Pastier zarobené peniaze investuje do kúpy starších budov (Kláštor pod Znievom, Vrícko, Nitrianske Pravno, Bzovík, Borcová), ktoré prestavujeme na opatrovateľské domy pre staré ženy a mužov, alebo ďalšie pracoviská pre ľudí, ktorí k nám prichádzajú.

Snažíme sa naše činnosti profesionalizovať a rozhodli sme sa postaviť pre týchto chudobných ľudí nemocnicu v Kláštore pod Znievom. Celú výstavbu, vybavenie aj personál si budeme postupne zaisťovať z vlastných prostriedkov. Na podporu týchto aktivít organizujeme 11.8.2018 o 15:00 benefičný koncert Dobrého Pastiera v Kláštore pod Znievom na Gymnaziálnej ulici. V tomto dni Vám radi ukážeme našich spolupracovníkov, pracoviská aj výrobky. Na koncerte vystúpi Zuzana Smatanová a zbor The Gospel Family. Na technické zabezpečenie koncertu nám ešte niečo chýba a ak by ste nám chceli pomôcť aspoň maličkou čiastkou, budeme radi. Ale netrápte sa, máte určite veľa iných užitočných projektov. Hlavne príďte na koncert, pozvite Vašich kamarátov a rodiny. Tešíme sa na vás.

koncert

0