Otroci, ktorí slúžite peniazom a zlým veciam. Nájdite odvahu prehovoriť a oslobodiť sa. Denne robíte prácu, ktorá vás nebaví a nedáva vám žiaden zmysel – dajte výpoveď a vytvorte si vlastnú prácu. Rodičia, nehľadajte školu, ktorá zaistí vašim deťom „dobré“ zamestnanie. Učte ich, aby sa zamestnávali sami – našli odvahu objavovať svoj talent a úžitok, ktorý dokážu vytvoriť.

Každá práca, ktorú vieme popísať procesom bude postupne automatizovaná. Hľadači a manažéri ľudských zdrojov budú zbytoční. Nebudú potrební ani manažéri – demotivátori, ktorí chcú niekoho neustále motivovať. Stroje ich potrebovať nebudú. Ani ich powerpointy, nekonečné porady a ciele bez emócie a vášne. Nebudú funkcie, pracovné pozície ani popisy práce.

Väčšina ľudí si bude prácu definovať sama. Budú mať rôzne role, napríklad:

  • Vymýšľač – vynálezca, výskumník, vývojár, ktorý vymýšľa nové a prevratné veci.
  • Dizajnér – dizajnuje nové riešenia a aplikácie.
  • Podnikateľ – premieňa nové nápady a príležitosti na biznis.
  • Sieťovač – prepája ľudí a ich znalosti, stavia mosty medzi rôznymi odbormi a disciplínami, agregátor, integrátor, zdieľač.
  • Integrátor – prepája ľudí a oddelenia v podniku, prepája technológie, ľudí a organizáciu.
  • Pomáhač – pomáha ľuďom rozvinúť svoj talent, nájsť si svoje miesto v živote, objavovať svoju cestu, postaviť sa na nohy alebo vyhrabať sa z ťažkej životnej situácie, pomáha rozhodnúť sa.
  • Expert – svoju výnimočnú špecializáciu, odbornosť a expertízu v danej oblasti ponúka druhým ľuďom, aby ju využili aj v iných oboroch ľudskej činnosti.
  • Analytik, kritik, konzultant – analyzuje a posudzuje nové riešenia, zbavuje ich rizika.
  • Realizátor, robotník, remeselník – realizuje diela podľa projektu. Nepotrebuje nad sebou supervizora, je autonómny, slobodný a pracuje v sieti.
  • Učiteľ, mentor – učí druhých nové veci a je vzorom.

Našli ste sa v týchto roliach? Tak si vymyslite svoju vlastnú. Každý z nás môže mať svoju vlastnú televíziu, školu alebo noviny. Nielen ako divák, žiak alebo čitateľ, ale aj ako redaktor, herec, učiteľ alebo novinár. Každý si už dnes môže vytvoriť vlastné dizajnérske štúdio, obchodný dom alebo fabriku.

Čo budú robiť politici, právnici, bankári, úradníci, rôzni certifikátori a príživníci? Budú sa brániť zmene, lebo starý svet je pre nich a v tom novom nemajú miesto. Budú sa snažiť zakázať a obmedziť inovácie, ktoré ich ohrozujú. A nakoniec aj tak prehrajú. Tí, ktorí dnes majú veľký vplyv a moc, ich v novom svete mať nebudú. Zdá sa, že už na tomto svete zažijeme biblické slová: „Tak budú poslední prví a prví poslední; lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

O týchto zmenách budeme hovoriť na našich najbližších seminároch – 10.5.2018 a 15.-16.5.2018.

0