Na našom poslednom stretnutí v Akadémii Dobrého pastiera sme mali dvoch hostí – Jána Hodoňa a Róberta Slamku. Janko rozprával o zmene, ktorú sa rozhodol urobiť vo svojom živote – z rekordných 301 kg schudol na 100. Hovoril o tom, ako musel v súťaži vyjsť v plavkách pred ľudí na kúpalisku v Šamoríne a ako je to vážiť 300 kg. Hovoril o tom, že mal problém prejsť niekoľko krokov, prezliecť sa v šatni fitness centra, nosil oblečenie, ktoré sa nedá kúpiť v obchode, polámal niekoľko záchodových mís a stoličiek. Podľa neho, že zmena je predovšetkým v hlave, potom v disciplinovanej diéte a napokon v pravidelnom športovaní. Úspešný právnik Robko Slamka hovoril o premene, ktorá prišla so smrteľnou diagnózou a prognózou 2 týždňov života. Boží hlas mu povedal, aby sa nebál, že bude žiť. Rakovina zmizla, Róbert žije, úplne sa odovzdal Bohu a pomáha k životu  druhým ľuďom.

Zmena a premena

Zmena vzniká u človeka tým, že si uvedomuje problém alebo má túžbu niečo dosiahnuť. Je výsledkom uvedomenia si súčasného stavu, definovania budúceho stavu a naprojektovania postupu zmeny. Jej výsledok závisí od disciplíny, znalostí, húževnatosti a spolupráce zúčastnených.

Premena človeka pochádza od Boha. Jej cieľom je prežiariť Božskou láskou šupku našej ľudskosti, aby sme vyžarovali pôvodný, neskreslený a nesmrteľný Božský obraz, ktorý nosíme v nás.

Boh je autorom premeny. Používa na to osvietenie, ale aj krízu alebo pád človeka. Tiež duchovné metódy – meditácia, modlitba, duchovné cvičenia, čítanie Svätého písma sú cestami premeny, rovnako ako stretnutia s druhými ľuďmi, cez ktorých sa nám prihovára Boh.

Anselm Grün o premene píše: „Premena človeka často začína v situácii vonkajšej núdze. Krízová alebo núdzová situácia ma núti zaoberať sa nevedomím. Človek sa môže premeniť len za predpokladu, že integruje vlastné nevedomie. Pokiaľ sa mu dlhodobo dobre vedie, často nevidí dôvod, prečo by sa mal svojim nevedomím zaoberať. Človek preto niekedy potrebuje krízu, pri ktorej dochádza k ochromeniu vonkajších síl, aby sa nevedomie mohlo naviazať na vedomie.“

Tu je desať bodov zmeny:

  1. Motivácia – uvedomenie si potreby zmeny. Choroba, strach zo smrti, závislosť, postihnutie, deštrukcia v živote, túžba po dosiahnutí cieľa, stretnutie s Bohom alebo inšpirujúcim človekom – to všetko sú impulzy na to, aby sme sa odhodlali zmenu vykonať.
  2. Zmysel zmeny – je dobré pýtať sa, čo sa stane, ak zmenu neurobíme a čo sa stane, ak sa nám zmena podarí. Hľadanie zmyslu je najvyšší motivačný faktor.
  3. Cieľ zmeny. Cieľ zmeny by mal byť merateľný. Môžeme si napríklad stanoviť, že do troch mesiacov schudneme 10 kg. Ale môžem ísť na to aj ináč – odhodláme sa, že každý deň budeme hodinu cvičiť a nebudeme piť alkohol a jesť sladké veci. Ten prvý prístup je zameraný na cieľ, ten druhý na proces.
  4. Rozdelenie veľkej prekážky na menšie. Spomínam si na svoje prvé kilometre na bicykli pred pár rokmi. Bolel ma zadok, na druhý deň celé telo, už miernom stúpaní som sa zadýchal, zosadal z bicykla a tlačil. Keby mi bol vtedy niekto povedal, že mám vyšľapať na bicykli na Chatu Pod Suchým, tak by som to asi vzdal. A vyšľapal som. Ale postupne – najskôr som prešiel 5 kilometrov, potom desať, dnes jazdím v kopcoch denne 30-40 kilometrov a jazdu na Chatu Pod Suchým si celkom užijem.
  5. Plán zmeny. Plán nám rozdeľuje cestu na etapy, umožňuje nám pripraviť sa a kontrolovať svoj postup. Horolezci, športovci aj podnikatelia majú svoje plány. Nie preto, aby boli ich otrokmi, ale vedeli plánovať čas, zdroje a hodnotiť svoje napredovanie.
  6. Motivácia okolia a spolupráca na zmene. Nežijeme v izolácii. Pre zmenu v našom živote alebo podnikaní potrebujeme aj pomoc druhých. Muži často spomínajú podporu svojich manželiek, lídri majú okolo seba svoje tímy spolupracovníkov, športovci ďakujú pri víťazstvách svojim tímom. Ľudia v našom okolí nám pomáhajú dosiahnuť – môžu nás kaučovať, motivovať, robiť činnosti, v ktorých sú lepší ako my, alebo nám robiť zrkadlo a dávať spätné väzby. Základom však je, aby sme mali dobrý tím, spoločný cieľ a nadšenie pri jeho dosahovaní.
  7. Disciplína, húževnatosť, radosť – na to, aby sme dosiahli náročný cieľ potrebujeme disciplínu a húževnatosť. Vstať z postele, keď sa nám nechce, nezjesť maškrtu, keď na ňu máme chuť, opakovane prekonávať prekážky a pády. Nestačí iba naše zameranie na cieľ, dôležitá je aj radosť z činnosti, ktorú robíme. neviem si predstaviť športovca, ktorý by chcel vyhrávať a nemal by radosť zo športu, ktorý robí, rovnako ako podnikateľa, ktorý by chcel vybudovať svetovú firmu v oblasti, ktorá ho nebaví.
  8. Trénovanie a učenie sa. Majstrovstvo a dokonalosť sa dosahuje opakovaním. Pravidelne a poctivo trénujú športovci, hudobníci, herci, ale aj manažéri a podnikatelia. Tréning je rozvojom a učením sa – čo som chcel dosiahnuť včera a čo som dosiahol, čo boli príčiny a čo som sa naučil, aký mám plán na zajtra. Je jedno, či hovoríme o systémoch Kaizen, Toyota Kata, Design Sprint alebo Scrum. Je to trénovanie, opakovanie, učenie sa a rozvíjanie svojho majstrovstva.
  9. Citlivosť k prostrediu a korekcie zmeny. Zmena musí reagovať aj na zmeny v prostredí. Ak horolezec zistí, že sa zmenilo počasie, tak zmení plán svojej expedície, ak nechce prísť o život. Aj podnikateľ mení svoje plány podľa toho, ako sa mení podnikateľské prostredie. Nie je to o znižovaní cieľov a ambícii, je to o prispôsobovaní sa zmenám, na ktoré nemáme vplyv. Každý z nás v sebe nosí dva druhy strachu pred zmenou – jeden nám ochraňuje život, ten druhý naše ego. Ten prvý je dobrý, ten druhý musíme prekonať.
  10. Udržanie zmeny je jedna z najťažších vecí. O jojo efekte môžu rozprávať nielen absolventi radikálnej diéty, ale aj manažéri, ktorí urobili zmeny a veci sa po čase vrátili späť. Entropia rozkladá systémy a udržať zmenu je niekedy ťažšie ako ju dosiahnuť. Je smutné pozerať sa niekedy na to, ako sa ľudia nadreli, aby niečo vybudovali a ako to v krátkom čase zopár hlupákov dokáže zničiť. Pýcha a lenivosť rozkladajú výsledky poctivej práce všade, kde im to naša ľahostajnosť dovolí.
0