Keď som pred pár rokmi čítal knihu Petra Diamandisa Hojnosť, mal som radosť z toho, že sú ľudia, ktorí vidia našu budúcnosť pozitívne a majú to podložené serióznym výskumom a vývojom nových technológii, ktoré ľuďom zlepšia život. V týchto dňoch som na konferencii Singularity University a videl množstvo nadšených ľudí, ktorí prelomové technológie prinášajú do našich životov. Sú mladí, nemajú hranice, prepájajú technológie a expertov z rôznych krajín, pripravujú deti na nový svet.

Nové veci prichádzajú na svet tak, že na začiatku to trvá dlhšie, ako sme si predstavovali a potom prichádza taká rýchla a šokujúca zmena. Poznáte pojmy aditívna výroba, umelá inteligencia, autonómne vozidlá, bio výroba, big data, smart, blockchain, digitálna medicína, nanotechnológie, rozšírená realita, exponenciálne technológie a prelomové inovácie? Zmenia svet, v ktorom dnes žijeme na nepoznanie. To, čo bolo vzácne a drahé, sa stane dostupným a lacným. Bol som nedávno na prednáškach, kde som videl technológie, ktoré zlacňujú energiu, prístup k informáciám a vzdelaniu, vodu, zlepšujú život chorým a postihnutým ľuďom, prinášajú lepšiu mobilitu a bezpečnosť. Digitálne technológie každý rok zdvojnásobujú svoje výkony a znižujú ceny. Tak ako exponenciálne rastú výkony, zvyšujú sa aj hodnoty firiem, ktoré do nich investujú a skracujú sa časové intervaly, v ktorých prichádzajú veľké zmeny.

Toto všetko sa stane, skôr ako si vieme predstaviť. Budúcnosť vraj dnes môžeme vidieť v sci fi filmoch. Možno áno, ale bude oveľa zaujímavejšia, pretože ani tvorcovia sci fi si ešte nevedia mnohé veci predstaviť,

Prichádzajú trendy, ktoré pochovávajú starý svet hierarchických inštitúcii, zbytočných medzičlánkov, bánk a korporácii. Najväčšia taxikárska spoločnosť na svete (Uber) dnes nevlastní ani jeden taxík a najväčšia sieť hotelov (Airbnb) nemá ani jeden hotel. Aj ľudská práca bude iná. Všetky činnosti, ktoré sa dajú popísať procesmi, postupmi a štandardmi preberú stroje. Pre ľudí zostane práca, hodná ľudskej bytosti – taká, v ktorej treba tvorivosť, predstavivosť, hra, empatia, emócie, zabava a zmysel. Často počúvam výhrady, že niektorí ľudia nemajú v sebe schopnosti tvoriť a radšej pracujú za peniaze na linke v podniku. Profesor John Hagel k tomu povedal: „Choďte sa pozrieť na malé deti, ktoré sa hrajú – neuvidíte medzi nimi rozdiely.“ Až neskôr, keď dospejú, sa niektorí stávajú ľudskými zdrojmi. Mali smolu. Museli chodiť do tradičnej školy a práce, kde ich naučili plniť inštrukcie a úlohy od nadriadených.

V komunizme nás ovládali súdruhovia, v kapitalizme boháči – v digitálnom svete ich vyradíme z hry. Nebudú hierarchie ani medzičlánky. Ekonomika informácii funguje inak ako ekonomika železa. Doba kamenná neskončila preto, že došiel kameň, ale ľudia vymysleli nové materiály a technológie. Zaniknú celé priemyselné odvetvia – uhoľný priemysel a na ňom postavená výroba elektriny, tradičné banky, poisťovne, pošta a prepravné spoločnosti, hierarchické korporácie, automobil a automobilový priemysel ako ich poznáme dnes. Mnohé firmy neprežijú, hlavne preto, lebo ich manažéri žijú v starom svete a vôbec nechápu, čo sa okolo deje. Nedokážu prepájať nové exponenciálne technológie a inovovať biznis modely.

Peter Diamandis povedal: „Som optimista, čo sa týka budúcnosti, pretože nesledujem správy ale dáta.“ Sú dva spôsoby ako sa môžeme postaviť k budúcnosti. Prvý je svet nedostatku a konkurencie, ktorý nám hovorí, že ak chceme mať viac, musím to zobrať druhým ľuďom konkurencii, alebo si to chrániť iba pre seba.  Druhý je svet hojnosti, ktorý nás učí aby sme spolupracovali, dôverovali si, zdieľali veci, vzájomne sa o ne delili, pomáhali si. Ten prvý svet odchádza do minulosti s našou generáciou, ten druhý prinášajú naše deti, ktoré sú dnes v uliciach. Tak ako sme boli aj my v roku 1989. Pomôžme im, aby to zvládli, aby sme porazili svet sebectva, materializmu, klamstiev a zlodejstiev.

Najbližšie budeme o tychto témach hovoriť na seminári o Digitálnom svete a výrobných systémoch budúcnosti v Bučanoch v dňoch 19.-20.3.2018

exponential

Obr. zdroj: Peter Diamandis

darwin

0