O tom, že nemajú alternatívu, boli možno presvedčení ľudia ako Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Leopold II, Kimovci a im podobní. Keď takúto vetu povie niekto dnes, tak ma strasie. Zvlášť, keď to povie majster klamstiev a zlodejstiev. Áno, v tejto disciplíne možno alternatívu nemajú. Vraj nechcú traumatizovať a frustrovať verejnosť. Lenže traumatizujú – svojou aroganciou, lžou a skorumpovanosťou. Ich alternatívou sú normálni ľudia, ktorí si postupne začínajú uvedomovať, že existuje iná cesta – stačí zakázať politické strany ako organizované zločinecké skupiny a začať si spravovať našu krajinu bez nich.

Toto nie je anarchia, ale budúcnosť. Politici sú zbytočný a drahý medzičlánok. Máme dnes technológie, aby sa normálni ľudia mohli organizovať, diskutovať, vymieňať si názory, vyberať si lídrov a prijímať rozhodnutia. Nepotrebujú nejaké sekretariáty, výbory, parlamentné kluby, koaličné rady a hlasujúce figúrky podľa režisérov v pozadí.

Tu sú alternatívy k ľuďom, ktorí dnes vládnu v našej krajine – pravda, slušnosť, spravodlivosť, služba občanom a poctivosť. V politike žiadnych lídrov nemáme. Stretávam ich však vo firmách – kreatívnych a húževnatých ľudí, ktorí vybudovali niečo výnimočné. Aj oni sú nahraditeľní – po ich odchode nastupujú ďalší a preberajú ich rolu. Každý človek a každé riešenie má alternatívu. Práve alternatívne riešenia sú zdrojom multikriteriálnej optimalizácie a pokroku. Ak niekto o sebe tvrdí, že nemá alternatívu, stáva sa brzdou ďalšieho rozvoja a treba ho nahradiť čím skôr. Mnohí diktátori sa v minulosti postarali o to, že nakoniec žiadnu alternatívu nemali – jednoducho ju zlikvidovali.

Ak chce byť niekto aspoň dočasne nenahraditeľný, nestačí rozprávať, ale treba so sebou niečo robiť. Seth Godin napísal knihu Linchpin: You are Indispesable, (v slovenskom preklade – nenahraditeľní, v českom nepostradatelní). Godin píše: Buďte aktívni, inovatívni a nezastavujte sa! Učme deti prevziať iniciatívu a stať sa skutočnými umelcami, učme ich nebáť sa a pravidelne spochybňovať status quo. Stretol som sa s nim kedysi v New Yorku. Seth vyzýva ľudí k tomu, že ak chcú byť nepostrádateľní, tak majú vystúpiť z radu, byť výnimoční, zachovávať ľudskosť, deliť sa s druhými, zdieľať, prispievať a pomáhať. Vo svojej knihe píše: “Ak sa chcete stať nepostrádateľným, vyžaduje si to ťažkú prácu. Drinu v najlepšom slova zmysle. To, že do práce vkladáte celé svoje ja, že sa zapájate do riešenia úloh, vyžaduje vyspelosť, ducha aj osobnú odvahu a musíte to robiť pre správny dôvod. Nepostrádateľnými sú géniovia, umelci a darcovia darov. Do práce vkladajú ľudský faktor, nenechávajú si ho doma. Tvrdou prácou nie je dvíhanie predmetov, hádzanie lopatou alebo kopanie základov. Tvrdá práca znamená, že ste natoľko odvážni, aby ste dokázali priniesť zmenu. Nepostrádateľné piliere nečakajú na pokyny, ale miesto toho sami vymýšľajú, čo ďalej robiť. Ak máte zamestnanie, kde vám niekto hovorí, čo budete v nasledujúcom okamihu robiť, práve ste sa vzdali šance na vytvorenie veľkých hodnôt.“

Je to zvláštna doba, keď o sebe ľudia hovoria, že sú nenahraditeľní a hrajú sa na Boha, Ktorý jediný žiadnu alternatívu nemá. Každý je nahraditeľný v práci alebo v rôznych spoločenských funkciách. Nenahraditeľní sú ľudia pre svojich blízkych – mamy a otcovia pre svoje deti alebo synovia a dcéry pre nich. Je ťažko nahradiť blízkeho a milovaného človeka v srdci ako súčiastku v stroji. Tam alternatívy nie sú.

0