Často mi volajú rôzni poradcovia, makléri a finanční experti. Chcú mi prezradiť nejakú dobrú príležitosť, kam by som mal investovať svoje peniaze. Neviem, prečo si vybrali mňa a neinvestujú tam oni so svojimi rodinami. Odborníci sa dohadujú, či je lepšie vložiť peniaze do nemovitostí, akcií technologických firiem, diamantov alebo zlata.

Pred časom mi kamarát, bohatý podnikateľ, hovoril, že som dobre investoval. Mal na mysli moje tri deti. Nedávno som na stretnutí kresťanských podnikateľov sedel medzi riadnymi investičnými hviezdami – Ľubo Klieštik, sedem detí, Jožko Kramár, osem a Štefan Súkeník, sedem.

Pri investovaní máme obyčajne na mysli peniaze a ich správne zhodnotenie, ale investovať môžeme aj náš čas. Správne investovanie je teda téma pre všetkých. Práve tí, ktorí majú veľa peňazí sú niekedy príliš zamestnaní ich správnym využitím a mnohí chudobní sú od tejto starosti oslobodení. Na druhej strane možno práve tí, čo nemajú peniaze, nemajú ani čas, lebo musia tvrdo pracovať a bohatí môžu napríklad pomáhať druhým. Nič nie je čierno – biele.

Príliš veľa peňazí môže ľudí oberať o čas tým, že si kupujú zbytočnosti alebo sa zaoberajú tým, kam peniaze vložiť, aby sa neznehodnotili. Podnikatelia investujú do budov a strojov, niektorí už pochopili, že najlepšie investície sú do ľudí. Keď si kúpime nový stroj, začne zastarávať a je veľká pravdepodobnosť, že o rok – dva, by sme si kúpili lepší stroj za menej peňazí. Kedysi som sa pýtal šéfa centra pre týrané deti Náruč, čo by potrebovali kúpiť. Odpovedal mi, že viac ako peniaze a hračky potrebujú ich deti čas a lásku.

Mnohí podnikatelia investujú do svojich projektov. Priznajme si, že sú to často projekty, kde chceme svetu alebo sami sebe dokázať, že „na to máme.“ Nie sú to projekty od nášho Pána, ale často od našej pýchy, túžby po sláve a ješitnosti. Natrápime sa na nich, investujeme do nich veľa času aj peňazí a výsledok neprichádza. Možno práve preto, že sme čerpali zo zakalených prameňov.

Mnohí experti hovoria, že treba investovať do dlhodobých projektov. Myslím si, že najlepšia strategická investícia je do Božieho kráľovstva. Môžeme začať investovať hneď – vyčleniť si čas na Boha, počúvať Jeho hlas, snažiť sa pochopiť Jeho projekty a nájsť si v Jeho projektovom tíme svoje miesto. Nepotrebujeme mať peniaze na účte, ani úvery z banky – stačí náš čas a otvorené srdce. A nemusíme sa báť. Táto investičná príležitosť tu bude pre nás vždy. Len sa musíme správne rozhodnúť.

Prajem vám všetkým veľa dobrých investícií v roku 2017.

0