Prihláste sa na kurz o štíhlej administratíve a dozviete sa, že existuje niekoľko druhov plytvania. Ľudia jednoducho občas robia veci, ktoré nepridávajú hodnotu – chodia z miestnosti do miestnosti, hľadajú dokumenty alebo súbory v počítačoch, vypĺňajú a tlačia zbytočné dokumenty. Keď sa to celé spočíta, tieto činnosti niekedy predstavujú aj 50% z pracovnej doby. Keby neexistovalo plytvanie, mohli by teda ľudia pracovať menej alebo by sa mohli venovať dôležitejším veciam a vytvoriť vyššiu hodnotu pre zákazníka aj svoju firmu.

Predstavte si, že ste absolvovali jednodenný kurz štíhlej administratívy a na jeho konci dostanete certifikát. Nie hociaký, ale na peknom kriedovom papieri so striebornou a ligotavou nálepkou. Okrem vášho mena sú na ňom aj podpisy lektora, riaditeľa vzdelávania a riaditeľa firmy. A samozrejme krásna pečiatka. Ak príde veľa ľudí a nestihnú certifikát pripraviť a odovzdať, tak vám ho pošlú poštou. V peknej obálke a s nalepenou známkou.

Premýšľam nad hodnotou tohto certifikátu. Možno sú ľudia, ktorí ho potrebujú preukázať vo firme, alebo doma manželke, aby im uverila, že poctivo sedeli v škole. Možno si ho niekto zavesí na stenu vo svojej pracovni alebo priloží k svojmu životopisu. Stále je to však iba kus papiera, aj keď sú na ňom pekná nálepka, pečiatka a podpisy. Čo je skutočná hodnota pre účastníka školenia? Štúdijné podklady, ktoré získal? Zaujímavé informácie, ktoré sa dozvedel? Certifikát? Myslím si, že školenie môže dať človeku iba jednu skutočnú hodnotu – znalosť alebo inšpiráciu, ktorú reálne využije vo svojom živote a v práci.

Ako by ste si pripadali, keby ste si dali v bufete pivo s klobásou a oni by vám vystavili certifikát, že ste sa u nich najedli? Alebo v kine by ste dostali potvrdenie o tom, že ste vydržali do konca. Spomínam si, ako nám kedysi dávno v škole dávala pani učiteľka obrázky a my sme sa z nich tešili. Lenže na manažérske kurzy chodia dospelí ľudia. Väčšinou manažéri, ktorí rozlišujú pridanú hodnotu a plytvanie, skutočný obsah a prázdny obal.

Ako sa asi cítia, keď im dávajú certifikát? Prišli o pár minút kurzu a domov si nesú bezcenný papier. Možno im pomôže v práci alebo pri hľadaní nového zamestnania. Bude to certifikát alebo ich skutočné znalosti?

Pozrime sa bližšie na ten papier, ktorý musel niekto v počítači vytvoriť a niekto ďalší do neho vpísať meno účastníka. Nasleduje vloženie kriedových papierov do zásobníka tlačiarne, tlač, pečiatka a tri podpisy. Občas chybička v mene alebo tlači a oprava. Potom lepenie ligotavých nálepiek, odovzdávanie papierov, alebo ich ich posielanie poštou – a ďalšia práca a náklady.

A pridaná hodnota? Spomienka na seminár? To sme si mohli radšej robiť spoločnú svojku (to je vraj rýdzo slovenský názov „selfie“). Vodu kážeme a víno pijeme. Hovoríme o trendoch odstraňovania medzičlánkov, digitalizácie a samoobsluhy a pritom rozdávame drahé a bezcenné papiere. Spomienku na seminár (fotografiu alebo iný obrazok), či potvrdenie o účasti si môže predsa každý podľa potreby stiahnuť z internetu sám, prípadne mu to môže automaticky vygenerovať systém.

Je mi ľúto, keď skutočnú hodnotu nahrádzame prázdnym obalom, keď podceňujeme zákazníka a myslíme si, že ho poteší diplom, aké kedysi udeľovali stranícki súdruhovia. Vo svete existujú firmy, ktoré vám pripravia certifikát, medailu, diplom alebo sošku na čo chcete. Vyberiete si materiál, napíšete meno a tituly, môžete si určiť aj disciplínu, v ktorej chcete byť dekorovaný. A zaplatíte. Za dobre vyzerajúci obal bez obsahu. Ak vám to za to stojí.

Som za to, aby zákazník dostal viac ako očakáva. Ale skutočnú hodnotu a nie kus papiera. Ak so mnou súhlasíte, tak mi určite prepáčite, že na mojich kurzoch vám zbytočné papiere dávať nebudem. O to viac sa však budem snažiť, aby som Vám pomohol rozvinúť užitočné znalosti. A dámy, ktoré tlačia diplomy a lepia samolepky budú môcť robiť niečo užitočnejšie. Šetrením papiera a tlačiarne pomôžeme aj prírode. Veď skutočná hodnota školenia je niekde úplne inde, nemyslíte?

Teším sa na vás na konferencii Podnikatelia spojte sa, kde budeme komunikovať priamo a bez zbytočných medzičlánkov.

0