Občas počúvam diskusie manažérov a podnikateľov medzi sebou a s ich spolupracovníkmi. Niekedy ma prekvapí, aké množstvo otázok sa venuje veciam, ktoré nie sú vôbec dôležité a koľko času venujú títo vysoko postavení ľudia riešeniu operatívnych problémov, ktoré vyskakujú každý deň bez toho, aby sa riešila ich skutočná príčina.

Chýbajú strategické otázky, ale hlavne konkrétne kroky k úspešnej budúcnosti. Buď reagujeme na neočakávané problémy, alebo proaktívne pracujeme s príležitosťami a hľadáme svoju cestu do budúcnosti.

Tu je 100 otázok. Na koľko z nich máte odpovede? A sú vaše minulé odpovede ešte platné? Koľko ľudí sa venuje týmto otázkam? A koľko času majú na ich riešenie? Od čoho závisí vaša budúcnosť?

A. Pochopenie sveta zákazníka

 • Aký je náš trh (veľkosť, rast/pokles, štruktúra, hráči, trendy)
 • Ako je trh segmentovaný?
 • Kto sú naši zákazníci?
 • Kto sú naši nezákazníci a prečo od nás nekupujú?
 • Aké majú hodnoty?
 • Aké sú ich stratégie?
 • Aké majú ciele?
 • Čo robia a prečo?
 • V akom prostredí používajú náš výrobok a službu?
 • V akom nadsystéme používajú náš výrobok alebo službu?
 • Aká je evolúčna fáza vývoja nášho výrobku/služby (S krivka)?
 • Ako zákazníci používajú náš výrobok a službu?
 • Akí sú?
 • Ako merajú svoj výkon?
 • Aké majú problémy?
 • Aké majú potreby?
 • O čom snívajú?
 • Ako hodnotia našich konkurentov?
 • Aké majú preferencie pri výbere a používaní nášho výrobku a služby (výkon, kvalita, spoľahlivosť, servis, cena a pod.)?
 • Aké trendy sa prejavujú v ich živote a biznise?
 • Aké prelomové technológie nastupujú v odvetví zákazníka?
 • Kto sú kľúčové a vplyvné osoby vo svete zákazníkov?
 • Aké sú pravidlá, normy a zákony vo svete zákazníkov
 • Čo potrebujú naši zákazníci?
 • Aké potreby zákazníci deklarujú?
 • Aké majú skryté potreby, ktoré si neuvedomujú?

tabulkaB. Definovanie príležitostí

 • Kde môžeme poskytnúť zákazníkovi najvyššiu hodnotu?
 • Kde sa môžeme najviac pozitívne odlíšiť od konkurencie?
 • Kde zaostávame za konkurenciou?
 • Kde vieme dosiahnuť výnimočnosť na existujúcom trhu?
 • Kde vieme vytvoriť nový trh?
 • Ktoré neriešené problémy zákazníka vieme odstrániť?
 • Ktoré nesplnené požiadavky a ciele zákazníka vieme naplniť?
 • Ktoré nevyslovené sny, túžby a predstavy zákazníka vieme splniť?
 • Na ktoré nové trhy alebo segmenty sa vieme dostať a čo preto musíme urobiť?
 • Ako vieme zvýšiť cenu a maržu našej ponuky?
 • Vieme zmeniť náš produkt na službu?
 • Vieme premeniť našu alebo zákazníkovu nevýhodu na výhodu?
 • Aké nové príležitosti sme našli v našom podnikateľskom modeli?
 • Aké nové príležitosti sme našli v podnikateľskom modeli nášho zákazníka?
 • Aké prelomové technológie chceme využiť v našom biznise?
 • Aké benefity môžeme pridať do procesu zákazníka?
 • Čo nové vieme poskytnúť zákazníkovi v oblasti servisu?
 • Čo sa dá zjednodušiť v našom produkte, službe a podnikateľskom modeli?

C. Návrhy riešení 

 • Ktoré funkcie vo výrobku alebo službe pridáme?
 • Ktoré funkcie vo výrobku alebo službe odstránime?
 • Ktoré orgány a ich funkcie vo výrobku alebo službe zjednodušíme?
 • Ktoré funkcie vo výrobku alebo službe vylepšíme?
 • Ktoré časti podnikateľského modelu zmeníme s ohľadom na produktivitu zákazníka, jednoduchosť, pohodlie a komfort, elimináciu rizika, zábavnosť, emócie a šetrnosť k životnému prostrediu v celom životnom cykle využitia nášho produktu a služby?
 • Aké budú finálne moduly a komponenty nášho produktu?
 • Aké materiály použijeme?
 • Aké technológie použijeme?
 • Aký bude výrobný systém?
 • Aký bude nákupný a logistický systém?
 • Aký bude distribučný a predajný systém?
 • Ako budeme budovať vzťahy so zákazníkmi?
 • Ako bude riešený obal?
 • Aké sú potrebné certifikáty a povolenia?
 • Ako budú riešené návody na obsluhu a zaškolenie používateľov?
 • Ako zaistíme kvalitu a spoľahlivosť?
 • Ako budeme sledovať spokojnosť zákazníkov?
 • Ako budeme zaisťovať servis a služby zákazníkom?
 • V čom je naše riešenie výnimočné?
 • Ako ho budeme komunikovať zákazníkovi?
 • Aká je cieľová cena ?
 • Aké sú cieľové náklady?
 • Vieme ako budeme udržiavať vytvorený konkurenčný náskok?

D. Prototypy

 • Ako vieme rýchlo a lacno realizovať riešenie v prototype do hmoty?
 • Ako budeme spolu so zákazníkom skúšať prototypy na experimentálnych alebo simulačných modeloch?
 • Aké detaily, nedostatky a reakcie zákazníkov budme zbierať pri testovaní vzoriek v procese zákazníka?
 • Ako budeme rýchlo opravovať, korigovať a optimalizovať testované prototypy?
 • S akým zákazníkom budeme skúšať prototypy a nový biznis?
 • Ako odskúšame nový biznis s vybraným zákazníkom?
 • Aké kritériá použijeme pri rozhodovaní o vstupe do nového biznisu?
 • Aké nízkonákladové technológie alebo kooperácie vieme využiť pre testovaciu sériu?
 • Na aké workshopy po ukončení skúšok pozveme zákazníkov?
 • Aký tím bude pripravovať nový biznis?
 • Aké bude mať ciele, kompetencie a zodpovednosti?
 • V akom rozsahu spustíme nový biznis v malom?
 • Ktoré prvky podnikateľského modelu budeme testovať a ako?
 • Ako budeme testovať citlivosť zákazníkov na cenu a kľúčové hodnoty produktu a služby?

E. Testy a udržateľnosť

 • Je ziskovosť a návratnosť projektu dostatočná?
 • Sú požadované investície reálne?
 • Má vývoj dostatočné kapacity a znalosti na splnenie zadania?
 • Je čas vývojového projektu a uvedenia na trh správny?
 • Sú vykonané všetky návrhy na zmeny v interných a externých procesoch?
 • Bola vykonaná analýza a eliminácia rizika produktu a kľúčových procesov?
 • Bola zvládnutá príprava sériovej výroby a štandardizácia procesov?
 • Sú všetky procesy stabilné?
 • Dosahujú sa požadované štandardy kvality?
 • Sú pripravené všechny marketingové, reklamné a obchodné aktivity?
 • Je pripravený a odladený výrobný a logistický systém?
 • Je pripravená distribúcia?
 • Sú pripravené servis a služby zákazníkom?
 • Máme v podniku potrebné znalosti?
 • Je v podniku vytvorená dostatočná podnikateľská a inovačná kultúra?
 • Máme zálohovaných kľúčových ľudí?
 • Sme schopní udržať plánovaný rast biznisu?
 • Existuje vo firme funkčný strategický inovačný procesy, ktorý premieňa príležitosti a nápady na nové biznisy?
 • Máme vytvorený dostatočný inovačný ekosystém pre ďalší rozvoj znalostí a inovácií?

Sedel som nedávno s manažérmi Škoda Auto, Embraco a pripravujem stretnutia s ďalšími firmami na Slovensku, v Česku a vo Švajčiarsku. Baví ma baviť sa o budúcnosti, objavovať cesty a kráčať do nového sveta biznisu.

IMG_7724

S mojimi partnermi v Škodovke – Janom Maško, Romanom Stupkom a Lubošom Malým

IMG_7730

S priateľmi z Embraca v ateliéri Martina Tvarůžka

 Čo s týmito otázkami?

Ľudia mi často na seminároch hovoria, že nevedia, čo majú robiť a ako na to. Uvedomujú si, že sa okolo nich dejú prevratné veci, ale nevedia ich uchopiť. Často sa reaguje na problémy, skúšajú sa rôzne nápady, ale zostáva sa na povrchu a veci sa nedoťahujú do konca. Som zástanca akcie, nie vysedávania, prezentovania a analyzovania. Každá akcia však potrebuje určitú prípravu. Pripravil som 4 dňový cyklus workshopov, ktorý nás může posunúť ďalej. Jeho výsledok závisí od aktivity a spolupráce majiteľov a manažérov firmy a na konci, po 2 – 4 mesiacoch, máme vyjasnený smer a priority, ale aj manuál a podklady, o ktoré sa dá oprieť v ďalších krokoch zmeny.

Tu je postup:

4 stretnutia najvyššieho manažmentu spoločnosti s odstupom 2-4 týždne

Vedenie tímu:           Ján Košturiak

Program:

1. Analýza trendov a strategické smerovanie

 • Všeobecné transformačné trendy a ich dôsledky na náš biznis
 • Trendy v našom biznise
 • Prelomové technológie, materiály a biznis modely, ktoré majú vplyv na náš biznis
 • Inšpirácie z iných oborov
 • Čo sledovať? Čo skenovať a skúšať? Do čoho investovať?
 • Úlohy, závery, akcie

1

2. Analýza trhu a zákazníkov

 • Trhy – potenciál, konkurencia, trendy
 • Zákazníci a nezákazníci (potreby a zdroje)
 • Čo robia a hľadajú naši zákazníci a za čo sú ochotní platiť?
 • Ako skenovať zákazníkov, komunikovať s nimi a obsluhovať ich?
 • Úlohy, závery, akcie

2

 3. Výnimočná hodnota pre zákazníka 

 • Produkt, príslušenstvo a služby
 • Odlíšenie sa od konkurencie, konkurenčná výhoda, výnimočnosť
 • Hodnotová krivka
 • Zmeny v podnikateľskom modeli
 • Úlohy, závery, akcie

3

4. Procesy, organizácia a akčné plány zmien 

 • Zmeny v organizácii a v procesoch
 • Výber lídrov
 • Projekty zmien a akčné plány
 • Úlohy, závery, akcie

4

0