Apoštol je posol, vyslanec. Ježiša poslal Boh a dvanástich apoštolov si vybral Ježiš. A po nich prichádzali ďalší slávni vyslanci, o ktorých môžeme čítať v starých knihách. Máme veľa apoštolov, ktorí dostali silu Ducha svätého, ale apoštolmi môžeme byť aj my – obyčajní ľudia. Mnohí svätci bojovali s nepochopením, nenávisťou alebo prenasledovaním, niektorí za svoje presvedčenie zaplatili životom. Aj lekár môže byť apoštolom, ktorý robí svoje povolanie naplno podľa svojho svedomia. Aj učiteľ alebo učiteľka, ktorí trpezlivo hlásajú pravdu, športovec, ktorý nezradí pravidlá fair play, alebo podnikateľ, ktorý podniká v súlade s Božím zákonom – platí dane, nepodvádza, nedáva a neberie úplatky, platí spravodlivú cenu a mzdu, nezneužíva svoju moc a peniaze, vytvára úžitok pre ľudí a svet.

Stretol som takýchto apoštolov a oni mi povedali: „Poď s nami.“ Chlapci podnikatelia, ktorí tvrdo pracujú, milujú svoje rodiny a odolávajú rôznym pokušeniam súčasného sveta biznisu. Každý z nich robí niečo iné – od spracovania kameňa, cez drevo, nábytok, výrobu, gastronómiu až po počítače. Všetkých spája silná viera, v ktorej prepájajú Stvoriteľa, svoje rodiny a podnikanie. Zobrali ma medzi seba a ja im ďakujem. Dostávam od nich veľmi veľa – svedectvá, modlitby, vzájomnú pomoc, čisté a úprimné slová, ktoré dávajú silu. Vďaka vám Maco, Palo, Vojto, Tóno, Mário, Števo, Milan a ďalší.

Ľudia sú niekedy bezradní a frustrovaní. Na Slovensku vraj vládne 7 ľudí, ktorí majú svojich sluhov všade, kde je to potrebné – vo vláde, v parlamente, na polícii aj na súdoch. Verím, že aj toto kráľovstvo zla sa raz zrúti, každodenným pôsobením apoštolov, ktorí sa nenechajú kúpiť, ohnúť alebo zastrašiť. Apoštoli pomáhajú, lebo robia dobré veci. Dodávajú však aj odvahu ostatným, akoby sme cez nich dostávali správu: „Neboj sa, lebo ja som s tebou…“

Ani moja Lucka sa nebála, keď vystúpila proti dlhoročným praktikám vo florbale. A to vo svojich odpovediach používala až príliš diplomatický jazyk. Na Slovensku je to tak. Niekto sa mediálne prezentuje na výkonoch druhých, ku ktorým vôbec neprispel. Médiá ukazujú pozlátko, za ktorým je úplne iná realita. Lucia išla na šampionát dosť vychudnutá ale tam schudla ďalšie kilá. Som rád, že sa dievčatá konečne vzbúrili a bojujú za to, aby papaláši len nerozprávali, ale aj niečo robili. Aj to sú naše mladé „apoštolky.“

Verím, že práve takýto ľudia môžu priniesť poctivosť do podnikania, odmietať korupciu a ukazovať príklad, že normálne je podnikať poctivo a nenormálne sú podvody a klamstvá. O podobných témach budeme diskutovať aj v januári na našom seminári s Jurom Karpišom, budúcnosť je v našich rukách. Juraj vo svojej novej knihe popísal poôsobenie zlých peňazí a výsledky nedodržiavania princípov v ekonomike. Ja sa pokúsim hovoriť o tom, čo musíme urobiť preto, aby technológie a znalosti, ktoré máme, neslúžili zlým cieľom.

Je to veľká šanca pre každého z nás – byť apoštolom správnych vecí. Učiť sa počúvať Boží hlas, rozlišovať dobré od zlého, hľadať pravdu, odvážne stáť na strane lásky, odpustenia a milosrdenstva. Vidím veľa apoštolov. Jedni obhajujú rodinu a život, iní slušné podnikanie, ďalší sa snažia o to, aby v nemocniciach a školách robili ľudia svoju prácu tak ako sa patrí, ďalší pomáhajú a prijímajú tam, kde iní zatvárajú dvere. Apoštoli stoja aj na strane pravdy, odvážne upozorňujú na podvody a korupciu, neustúpia, aj keď sú niekedy zastrašovaní a zločinci si podplácajú „spravodlivosť“. Mnohí naprávajú to, čo iní pokazili, pomáhajú prírode a spoločnosti, často bez nároku na honorár alebo iné ocenenie. Som rád, že je toľko apoštolov okolo nás. Nesvieti im nad hlavami svätožiara, neukazujú ich v smotánkach a farebných časopisoch, ale oni pôsobia. Som rád, že ma niekedy zoberú medzi seba a môžem od nich načerpať obrovskú silu a energiu. Prameň, z ktorého čerpajú je nevyčerpateľný. Keď som sa vrátil z posledného stretnutia s nimi, napísal som si takú krátku modlitbu podnikateľa pre tento adventný čas. Tu je:

Bože, pomôž mi, aby všetko čo robím, bolo v súlade s Tvojou vôľou a princípmi. Buď môj tichý spoločník a ochraňuj ma pred pokušeniami klamstva, moci, úspechu a bohatstva. Daj mi silu, aby som prekonal lenivosť a tvrdo pracoval ale aj rozvahu, aby som neprepadol vášni workoholizmu. Osvetľuj cestu, ktorú hľadám, pomôž mi rozvíjať svoj talent pre úžitok Božieho kráľovstva. Podporuj ma v sebapoznávaní a sebaovládaní, aby som bol mierny a spravodlivý k spolupracovníkom a obchodným partnerom, aby som bol striedmy tak, aby som neškodil prírode a neplytval Božími darmi. Daj mi pokoru, aby som nepodľahol pýche a odvahu vykročiť a vytrvať na správnej ceste. Som podnikateľ. Inovujem svet okolo seba tak, že sa snažím zvyšovať úžitok a odstraňovať zlé. Daj mi Pane múdrosť správneho rozlišovania a konania, pomôž mi poznať a priznať si chybu a napraviť ju. Daj mi silu vstať, keď padnem a trpezlivosť vytrvať v tom, čo je dobré pre Teba. Amen.

Neveríte mi, že existujú podnikatelia – apoštoli? Blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. (Jn 20-29). Pre tých, ktorí nevideli a neveria pripájam pár fotografii.

sukenik

Števko Súkeník a Lacko Stromček

thumb_IMG_5636_1024

Tibor Mucha, Martin Nakačka, Števko Súkeník a Andrej Mikloš

thumb_IMG_5635_1024

Michal Mária Kukuča a Noro Brath

sukenikovci

Ľubo Klieštík s dcérou, Števko a Majka Súkeníkovci s rodinou

Tvrdovska

Ivka Tvrdovská

kliestik

Ľubo Klieštik

Plsko

Ľubo Plško

Veresova

Hanka Verešová

zaneta

Žaneta Šušoliaková

podnikateliax

Števko Súkeník, Gabko Dravecký, Žaneta Šušoliaková a ďalší apoštoli

thumb_IMG_5428_1024

Šuhaji z Pravenca

antonio

Otec Antonio Srholec na našej podnikateľskej konferencii

pppp

Marián Kolník, Mirko Saniga a ďalší podnikatelia na našej konferencii v Nemšovej

MS2015

Naše dievčatá na MS v Tampere

 

 

0