Sú princípy, pevné a nemenné, na ktorých stojí tento svet od nepamäti. A sú aj nenormálnosti, ktoré sa týmto princípom priečia a vedú k deštrukcii. Ak hovoríme o hriechu, tak nie preto, aby sme sa strašili, ale aby sme sa neodchyľovali od princípov a neschádzali zo správnej cesty. Živé systémy sa vyznačujú vnútornou organizáciou, ktorej úroveň sa meria entropiou. Znižovanie entropie systému znamená zvyšovanie jeho organizácie, pravidiel a štandardov a zvyšovanie entropie vedie k uvoľňovaniu organizácie, k systému, kde si pravidlá, hranice, slobodu, zodpovednosť, normálnosť a nenormálnosť môže definovať každý sám. Zdravý organizmus má minimálnu entropiu. Narastaním entropie vzniká stav ťažkej choroby.

V Apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium pápež František píše: „Žijeme v spoločnosti informácií, ktorá nás neustále presycuje údajmi, a to takým spôsobom, akoby všetky boli na rovnakej úrovni, až napokon nás privádza k hroznej povrchnosti pri posudzovaní morálnych otázok. V dôsledku toho je veľmi potrebná výchova, ktorá učí kriticky myslieť a ponúka cestu dozrievania v hodnotách.“

Občas ma zarazia diskusie v médiách. Ak niekto šíri Božie slovo, smejú sa mu. Ak niekto tára nezmysly, dostane potlesk. Nedávno zrušili doktorom poplatky za to, že prednostne ošetria pacienta. Okamžite sa spustila lavína kritiky – lekári vraj potrebujú peniaze a vyťažení ľudia si radi priplatia. Čo ste sa všetci zbláznili? To vás nenapadlo, že by mal byť každý ošetrený v plánovanom čase a kvalite? Prečo by sme si mali priplácať za samozrejmosť? Slovenský doktor, ktorý zatvára ordináciu o jednej popoludní a chce príplatky za „nadštandard“ nech radšej prepustí svoje miesto doktorovi z Ukrajiny, ktorý si pacienta bude vážiť ako zákazníka – aj bez poplatku, fľašky alebo inej pozornosti.

Prekvapuje ma, aké nezmysly dokážu napísať mnohí novinári, aké stádovité názory šíria, ako radi označujú normálne veci za zaostalosť, stredovek alebo devätnáste storočie a abnormality považujú za niečo moderné a pokrokové. Niektorí sebavedomí „mienkotvorní“ novinári sedia za počítačmi, roky si opakujú s kamarátmi svoje pravdy a bez jedinej pochybnosti sa vyjadrujú k rôznym veciam: čierno – bielo. A pod čierno – bielymi článkami novinárov sa hádajú čitatelia. Jedni tvrdia, že Američania sú zlí a Rusi dobrí, iní hovoria zase naopak. Myslím si, že dobrí sú Američania aj Rusi a zlo robia politici a peniaze v pozadí. Tak ako u nás.

Médiá nám predkladajú názory „expertov,“ ktorí analyzujú dobré a zlé strany. Na otázku načo sú nám politické strany odpovedia, že ľudia ešte nič iné nevymysleli. Vôbec si nevedia predstaviť, že by sa občania vedeli zastupovať sami, aj bez zbytočných medzičlánkov – politikov, politológov a politických komentátorov. Kde je ten pokrok, po ktorom volajú?

Mnohí sa posmievajú z výsledkov referenda ale sami nedokázali viac – presvedčiť pätinu Slovákov, aby vo februári vyšli z domu a išli za niečo hlasovať. Prečo nám niekto tvrdí, že kresťania majú rozprávať svoje názory v kostoloch a v médiách si môže do sveta vytrubovať svoje nezmysly kto chce? Gilbert Keith Chesterton kedysi napísal: „Ako môžeme tvrdiť, že nás chce cirkev zaviesť späť do dôb temna? Cirkev bola jediná inštitúcia, ktorá nás z nich vyviedla.“ Známy astronóm Jiří Grygar vo svojej knižke O vede a viere píše: „Trúfam si tvrdiť, že veriaci prírodovedec môže dnes svoju vieru v Boha oprieť o kvalifikovaný údiv nad pozoruhodným poriadkom materiálneho sveta, ako to kedysi predvídavo a výstižne vyjadril žalmista Pána: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. (Ž 19,2).“ Niekto nás presviedča, že demokracia je diktatúra netolerantnej menšiny voči tolerantnej väčšine a v tomto režime je dovolené všetko. Iní sa zase snažia žiť podľa princípov, držať entropiu a rozklad na primeranej hranici. Kto je tu blázon? Neviem, ale Boh nás má všetkých rád.

0