Niektorí ľudia chodia do posilňovne (bežne sa hovorí posilovňa alebo fitko). Posilňujú tam svoje svaly, aby vyzerali lepšie alebo dlhšie žili. Bol som v piatok v špeciálnej posilňovni, ktorá dáva ľuďom šancu vystúpiť zo začarovaného kruhu, keď rodičia nevedia dať svojim malým deťom to, čo oni sami nedostali od svojich rodičov. Pomáhajú im omamy.

Hneď ráno vysvetľoval Paľo Hrica omamám základné hodnoty projektu Cesta von – posilňovanie, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, spolupráca, priateľskosť, inovatívnosť a rast. Nasledoval workshop o bezpečnej vzťahovej väzbe medzi dieťaťom a rodičmi s Alenou Molčanovou.

Myslím si, že v našej spoločnosti potrebujeme posilňovať jej najslabšie články – aby sme prekonali začarovaný kruh dedičstva nevzdelanosti a chudoby. Na Slovensku žije približne 400 tisíc Rómov a z toho asi 200 tisíc v osadách. Je to prostredie generačnej chudoby a už 6 rokov existuje projekt Paľa Hrica Cesta von. Po absolvovaní psychologicko – pedagogicko – manažérskeho školenia omám si postupne každá z nich nájde v osadách 20 – 28 detí do 4 rokov a pracuje s nimi aj ich rodičmi na rozvoji ich emočnej inteligencie, mozgu, slovenského jazyka, jemnej motoriky a ďalších oblastiach. Práve v tomto veku sa rozvíjajú schopnosti dieťaťa na celý život. Zároveň sa takto darí eliminovať zaostávanie týchto detí pri nástupe do školy, ktoré býva priemerne 2 roky. Dnes tieto ženy pracujú s približne 1000 malými deťmi, čo je asi 10% z populácie.

Videl som aj ďalšie dva programy, ktoré prinášajú reálnu pomoc – Zebra, kde sa pracuje s dospievajúcimi deťmi. Tam sa bez pomoci ich zaostávanie za rovesníkmi z normálneho prostredia zvyšuje až na 4 – 5 rokov.  Bol som aj s Lacom, ktorý má 12 detí, bol vo väzení a vyhrabal sa s pomocou programu Filip (osobná pomoc asistentov s finančnou gramotnosťou a právnymi problémami v rodinách) z dlhov a začína normálne fungovať. Takto a pomáha aj ďalším rodinám. V programe Amal pomáhajú omamám so zvládnutím slovenského jazyka.

Aktuálne školenie nových omám bežalo od štvrtka do nedeľe u Martina Mekela v Gréckokatolíckej misií na Sigorde. Ženy mi hovorili, že v tomto čase sa o deti musia postarať ich manželia. Aj to je vedľajší efekt tohto programu – chlapi sa učia variť, upratovať a starať o deti. Projekt Cesta von už beží na 40 rôznych miestach. Omamy pracujú priamo v rodinách. Tam, kde je prostredie nevhodné, pracujú s deťmi a rodičmi v maringotkách, ktoré získali od Cirkusu Aleš. Omama Drahuška Koščáková mi ukázala takúto maringotku. Mala v nej poriadok a bolo vidieť, že túto prácu skutočne miluje.

Mnohí z nás mali šťastie, že sme v prvých 1000 dňoch svojho života dostali výbavu, ktorá nám pomáha v celom našom živote. Sú deti, ktoré sa nenarodili do takéhoto prostredia, ale dá sa to zmeniť. Omamy majú podporu osobných mentorov, supervízorov (odborníci, psychológovia a pedagógovia, ktorí im pomáhajú zvládať problémové situácie) aj regionálnych koordinátorov. V programe Cesta von spolupracujú s expertmi na vývoj dieťaťa na Karlovej univerzite, Oxforde aj s ekonomickými expertmi na riešenie chudoby v Národnej banke Slovenska. Tieto deti dostávajú takto šancu na lepší život, ale spoločnosti sa môže otvoriť aj úplne nový pracovný trh s tisíckami mladých a talentovaných ľudí.

Toto nie je projekt, kde gádžovia rozprávajú Rómom ako majú žiť. Je to priateľstvo a spolupráca medzi Rómami a Slovákmi. Hovoril som s Paľom o vstupe Cesty von do Inovata a užšej vzájomnej spolupráci (modulárne domy, energetika, letné kempy pre mládež a i.). Zároveň som vytvoril malú kampaň na ich podporu (je to môj prvý, neohrabaný pokus). Ja im budem posielať 50 eúr mesačne, ale dá sa prispieť aj jednorazovo 20, 30, 50 alebo inou čiastkou.

https://cestavon.darujme.sk/p2p/87a86983-1925-4730-94b1-7d11433d9e9c/podpora-programu-omama

Ak nemáte na podporu, vďaka za prečítanie a šírenie dobrých informácií o tomto projekte. Dnes je deň matiek. Myslím si, že naše poďakovanie a pomoc si zaslúžia aj statočné omamy v programe Cesta von. Ďakujem Palimu Hricovi a Oľge Coulton-Shaw za Cestu von.

V piatok mala mládež z programu Zebra v Kecerovciach program a stretnutie s priateľmi a rodinami

16