Život ma prekvapuje každý deň. Hlúposť ľudí prekonáva hranice, o ktorých som si myslel, že sú neprekonateľné. V minulosti boli ľudia nevzdelaní, ale mali životnú skúsenosť. Volalo sa to zdravý sedliacky rozum a vďaka nemu ľudia prežili – doma, na poli, v lese a vo svete. Nevedeli čítať a písať, ale vedeli sa správať v dôležitých životných situáciách. Dnes ľudia väčšinou vedia čítať a písať, majú prístup k informáciám z celého sveta a mám pocit, že pre mnohých z nich je práve toto zdrojom ich hlúposti. Vyberajú si informácie, ktoré sa im hodia do podivného obrazu sveta, ktorý nosia vo svojich hlavách. Niektorí majú možno záľubu vo svete rozprávok. U mnohých sú však tieto predstavy ovplyvnené komplexmi menejcennosti, pocitmi nedocenenia, osamelosti, nepotrebnosti, krivdy, chudoby alebo strachu. Všimli ste si, že máme viac negatívnych emócií ako pozitívnych? Tie negatívne sú strach, smútok, hnev, znechutenie. Pozitívna je radosť. Prekvapenie môže byť pozitívne aj negatívne. Tých negatívnych prekvapení zažívajú mnohí ľudia v poslednom období viac – covid, vojna na Ukrajine alebo zvyšovanie cien.

O slovenskej zaostalosti a hlúposti hovoria viaceré diela klasikov – napríklad Ťapákovci alebo Dve dni v Chujave. Aj jeden slovenský kňaz sa rozhovoril na túto tému vo svojej kázni, ktorá začína po desiatej minúte v tomto videu.

Problém hlúposti je, že sa šíri ľahšie a rýchlejšie ako múdrosť. Múdrosť vyžaduje štúdium, zbieranie skúseností, logické myslenie a systematický prístup. Na hlúposť veľké úsilie netreba. Hlupáci nevedia, že sú hlúpi a majú často potrebu svoju hlúposť (ktorú považujú za múdrosť) šíriť ďalej. Rôzne médiá a siete na internete im v šírení bludov, hlúposti a agresivity dokážu pomáhať. Nič im nie je sväté – ani múdry človek, ktorý sa im snaží ich mylné videnie sveta vysvetliť, ani smrť anglickej kráľovnej alebo inej osobnosti. Niekto môže byť múdry napríklad v strojárstve a hlúpy v geopolitike alebo medicíne. Poznám profesorov zo strojníckej fakulty na univerzite. S obľubou rozprávajú o tom, že očkovanie ohrozuje životy ľudí, milujú ruských teroristov a Putina.

Hlúposť sa rozširuje aj tým, že hlúpi ľudia vo voľbách volia hlúpych politikov. Často nemajú na výber. Keby však pred ľudí predstúpila skupina odborníkov a vysvetlila im transformačné trendy a dlhodobú tvrdú prácu, ktorá nás čaká a prinesie osoh až ďalším generáciám, pravdepodobne by boli vypískaní a získali by iba niekoľko percent hlasov.

Väčšina hlúpych ľudí sa chce mať dobre hneď, najlepšie bez námahy a premýšľania. Žiaľ, politikov, ktorí im to sľubujú je väčšina – od Fica až po Matoviča. Nevzdávajme to. Každý z nás je v niečom múdry a v niečom hlúpy. Podľa toho, či máme 2D (naučené) a 5D (prakticky overené) informácie a znalosti a správny prístup (logika, morálka, systém).

Počúvajme sa a učme sa. Prestaňme sa už riadiť heslom, že múdrejší ustúpi. Ustupujeme takto hlúposti a agresivite. Výsledok nám ukazujú ruské hordy na Ukrajine. Čaká nás ešte dlhá cesta boja so zaostalosťou a hlúposťou v našej krajine. Niekedy mám pocit, že je to cesta v začarovanom bludisku.

46