Určite poznáte takých ľudí, ktorí si vedia vybrať zo sveta, len tie najhoršie udalosti. Večer pozerajú správy a nadávajú, sťažujú sa, keď idú do práce, v práci aj po návrate domov. Keď ich počúvate, tak máte dojem, že na nich dopadli všetky katastrofy sveta – majú zlú prácu, málo zarábajú, každý im robí iba zle – politici, ľudia v práci, susedia aj náhodní ľudia, s ktorými sa stretnú v obchode alebo na úrade. Vzdychači. Všetko je strašné a zlé, opakujú a vzdychajú. Sú nasiaknutí negatívnymi emóciami a šíria ich do svojho okolia. Škodia tak sebe aj druhým. Písal som SMS jednému ministrovi, že som sa rozprával s inými ministrom a už som pochopil, prečo ho tak rozčuľuje. „Strašný je“, napísal mi. „Aj Ty si strašný,“ odpísal som mu. Prečo nás takýto strašní ľudia neustále strašia? Prečo na nás šíria svoje negatívne emócie, konflikty a hádky?

Odvaha je lepšia ako strach, dobro ako zlo, láska ako nenávisť. Potrebujeme viac viery a nádeje, ako strachu a frustrácie. Benediktínsky mních, P. Anselm Grün, OSB mi často prízvukoval, že by sme mali čerpať energiu z čistých, nie zo zakalených, prameňov.

Tí hore nás strašia preto, aby nás lepšie mohli ovládať. Médiá šíria negatívne informácie preto, aby mali návštevnosť, sledovanosť a peniaze z reklamy. Bežní ľudia šíria poplašné správy z rôznych dôvodov, len neviem, či si uvedomujú, že je to podobná činnosť ako predávanie psychotropných látok a drog. Alkohol alebo drogy negatívne ovplyvňujú činnosť mozgu a tela. Strach a negatívne emócie majú rovnaké účinky. Strach spúšťa stres a vypína imunitu. Podobne ako pri drogách, vzniká závislosť na stresových hormónoch. Vystrašení ľudia sa ľahko ovládajú a pod vedením psychopatov sa stávajú nebezpečnými.

Obranou proti strachu je odvaha a pomocníkom odvahy je viera. Viera, že problém sa dá premeniť na príležitosť, zlo na dobro, nenávisť na lásku a boje na spoluprácu. Nevyčítajme sebe a druhým to zlé, čo sme urobili, ale hľadajme radosť a nádej v tom dobrom, čo ešte urobiť môžeme. Nie je to naivný romantizmu, ale realistické poznanie princípov, podľa ktorých sa mení svet k lepšiemu. Prijatie problému je prvým krokom na to, aby sme sa netrápili ale hľadali riešenie. Prijatie človeka je prvým krokom k tomu, aby sme ho nezahrnuli výčitkami, ale pomohli mu vstať. „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš“, povedal Ježiš Márii Magdaléne. Neodsudzoval a nestrašil, ale povzbudzoval a ukazoval cestu.

Nedovoľme strachu, aby nás ovládol. Máme tri čisté pramene, z ktorých môžme čerpať odvahu a silu – vieru, lásku a nádej.

obrázok: Miroslav Saniga

30