Stretol som v poslednom období viacero štátnych úradníkov. Sedia na ministerstvách a úradoch už roky. Majú svoj vlastný jazyk a kultúru. Často používajú veľa prázdnych slov. Keď majú niečo urobiť, tak hovoria, že je to príliš komplexný problém, nespadá to do ich právomocí a nebude jednoduché to zmeniť. A majú množstvo ďalších viet, ktorými vám slušne povedia, že nechcú zmeniť vôbec nič. Som šokovaný, koľko nekompetentných, lenivých a arogantných úradníkov si na Slovensku platíme na rôznych úradoch. Často s nimi nedokážu pohnúť ani noví ministri a riaditelia. Nakoniec sa zmenia na ich obraz aj oni. Sú zabetónovaní vo funkciách a skrytí medzi spismi vo svojich kanceláriách. Vedia veľmi dobre argumentovať prečo sa niečo nedá a komplikovať aj tie najjednoduchšie veci. Keby mali pracovať vo výrobných podnikoch alebo na farmách, tak by sme zomreli od hladu. Niektorí úradníci sú úplne neschopní. Dostali úrady ako trafiky. Ďalší si vylepšujú svoje platy úplatkami od „sponzorov,“ ktorým strážia rôzne dotácie a pochybné obchody. Na jednom ministerstve sponzorujú mečiarovských chovateľov koní a poberateľov dotácií na rozličné plochy. Na ďalších ministerstvách sa strážia obchody pre zahraničné konzultačné spoločnosti a IT firmy. Samostatnou kapitolou je energetika, stavebníctvo, doprava, školstvo alebo zdravotníctvo, kde majú svoje teritóriá jasne definované rôzni oligarchovia. Pre ministrov navrhujem spoločenskú hru na víkendy – nech si položia na stôl organizačnú schému úradov, ktoré majú pod sebou a k jednotlivým menám úradníkov môžu prilepiť kartičky s menami oligarchov, ktorí ich riadia. Myslíte si, že to bolo za Fica a už to skončilo? Pokračuje to ďalej, len sa trochu zmenili osoby a obsadenie. Rozprával som sa s riaditeľom štátnej nemocnice. Hovoril mi, ako musí po špičkách chodiť okolo dobre platených a arogantných lekárov a radšej ani nehovoriť o optimalizácii alebo zlepšení ich práce. Podobne, ako štátni úradníci, aj oni majú vysoké platy bez akejkoľvek väzby na kvalitu a výkon svojej práce. Súčasná vláda urobila ešte jednu vec. Začala preplácať odborníkov vo firmách a ťahať ich z firiem a zahraničných univerzít do štátnych úradov. Niektorí zistia, že môžu zarábať viac a robiť oveľa menej. Bez ohľadu na to, či je ich zákazník, občan, s výsledkami ich práce spokojný. Niektorí normálni odídu sami alebo ich vyhodia (napr. Ledecký, Antal, Filipová, Kolník a i.), ale mnohí zostanú a zdegenerujú. Okrem toho, že nás štát niči byrokraciou a šikanou a táto obluda požiera aj schopných odborníkov, ktorí potom chýbajú vo firmách.

Namiesto toho, aby sa táto rakovina spoločnosti redukovala, vznikli nové ministerské pozície, ministerstvá, agentúry a úrady. A tieto nádory produkujú ďalšie metastázy, ktoré zabíjajú zdravý rozum a revitalizáciu krajiny. Som rád, že Fica chcú súdiť za založenie organizovanej skupiny všetkého schopných zločincov. Jeho nástupcov o dva roky odsúdia ich voliči za založenie neorganizovanej skupiny neschopných a hlúpych ministrov. Definícia hlúposti podľa Oldřicha Kovářa: hlúposť = bez 2D informácií (bez vzdelania v danej oblasti) + bez 5D informácií (bez skúseností a poznania súvislostí v danej oblasti) + chaotický prístup, bez talentu v danej oblasti, logiky a morálky. Oldo poslal všetkým súčasným ministrom svoju knihu Architektúra života, v ktorej popisuje rozdiel medzi múdrosťou a hlúposťou a spôsoby rozhodovania v súčasnej dobe. Nepredpokladám, že si ju niekto z nich prečítal. A tak sa musíme hanbiť aj za nich, keď otvoria ústa alebo urobia nejaké rozhodnutie. Lenže oni neriadia svoje firmy, ale za naše peniaze veľmi zle spravujú našu krajinu.

Namiesto tárania o veciach, ktorým vôbec nerozumejú (inovácie, školstvo, energetika, digitalizácia, podnikanie, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, regionálny rozvoj a pod.) by mali nechať riešiť veci odborníkom, definovať ciele, okrajové podmienky, generovať varianty riešenia a hlavne – bez kompromisov realizovať a doťahovať veci dokonca.

Viaceré štátne úrady nebude možné reorganizovať. Bolo by jednoduchšie rozpustiť ich a založiť odznova. Áno, sú tam aj slušní ľudia, ktorí rozumejú svojej práci. Sú v menšine a viacerí radšej odídu. Keď sa na úradoch pripravujú zmeny, okamžite sa aktivizujú rôzne lobistické organizácie pod pláštikom profesijných združení a pokúšajú sa tam dosadiť svojich ľudí. Som si istý, že by sme mohli redukovať štátne úrady a úradníkov na polovicu. Obyčajným ľuďom (myslím skutočne obyčajných, nie sektu s názvom OĽANO) by sa lepšie žilo a ušetrili by sa peniaze.

Tu je prednáška Oldu Kovářa o múdrosti, hlúposti a rozhodovaní:

ppt_kovar_2021

24