Gilbert Keith Chesterton povedal: „Aké ľahké je milovať ľudstvo a nenávidieť svojho suseda!“

Mnohí veriaci hľadajú cestu ako milovať a počúvať Boha. Svoju lásku alebo vďačnosť nedokážeme prejaviť priamo Bohu. Nie je to možné. Môžeme Mu ich dať len cez druhého človeka. Tak, že ho máme radi. Keď prosí o pomoc a my sa k nemu skloníme a pomôžeme mu. Keď bol Ježiš medzi ľuďmi, svoju pozornosť venoval tým, ktorí ju najviac potrebovali – hriešnikom, slabým, chudobným a nemocným. Každý z nás dostal rôzne dary – život, talenty, zdravie a silu, blízkych ľudí okolo seba a mnohé ďalšie požehnania. Nedostali sme ich len pre seba, ale aj pre druhých. Tak ako sme dostali, tak máme rozdávať ďalej. Tým, ktorí to najviac potrebujú a najmenej si to zaslúžia.

Často pomáhame tam, kde je to vidieť alebo tam, kde sme odmenení úspechom a vďačnosťou. Lenže pomáhať treba aj ľuďom, ktorí slovo ďakujem nepoznajú. Aj tým, ktorí pre nás nemajú pekného slova a robia nám zle. Aj svojim nepriateľov by sme sa mali učiť milovať a modliť sa za nich. Nie je jednoduché vidieť v druhom človeku Krista. Najmä, keď vyzerá odpudzujúco a jeho skutky sú odsúdeniahodné. Spájať sa s Dobrom, je lepšie ako bojovať proti Zlu. Ľuďom nepomôžeme odsudzovaním, ale prijatím. Svet neopravíme vlastnými silami, iba spojenectvom s Pánom.

Často hovoríme o tom, ako milujeme Boha a chceme zachraňovať svet. Ale neznášame kolegu, závidíme susedovi a nenávistne útočíme na neznámeho človeka na internete. Veta miluj blížneho svojho ako seba samého, nemá na mysli vybranú skupinu našich obľúbencov, ale všetkých ľudí – alkoholikov, zlodejov, väzňov, podvodníkov, politikov, ľudí s rozličnou farbou pleti, rôznymi kultúrami a jazykmi.

My si nevyberáme Boha. On si vyberá nás. Tak ako slnko, ktoré zasvieti na slnečnice a tie sa otáčajú k nemu. Aj my by sme sa mali otočiť a teplé lúče prenášať ďalej. Boh nás nebude odmeňovať za to, čo sme dostali, ušetrili a nazhromaždili. Nemusíme mať strach z inflácie, plesne alebo hrdze. Naše poklady v Nebi pozostávajú z toho, čo sme rozdali druhým.

33