Žijeme v krásnej dobe. Nepoznali sme vojnu. Môžeme vyznávať svoju vieru, slobodne hovoriť vlastné názory a voľne cestovať. Naša životná úroveň, prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu sú neporovnateľné s väčšinou krajín na svete, ale aj s generáciami pred nami. Žijeme v nádhernej krajine, kde je množstvo pramenitej a termálnej vody, striedajú sa v nej štyri ročné obdobia, vrchy, roviny, doliny, jaskyne, hrady a veľa iných pekných vecí. Rodiny majú jednu z najdlhších materských dovoleniek na svete, starí a chorí nárok na pobyt kúpeľoch, deti lyžiarsky výcvik a školy v prírode.

Veľa ľudí má vlastné byty, domy, záhradné domčeky alebo chaty. Fungujú nám ešte vzťahy v rodinách. Máme dobré pracovné podmienky, dva voľné dni v týždni, celkom dosť dovolenky a sviatkov na oddych. Môžeme športovať a venovať sa rôznym koníčkom. Máme technológiu, ktorá nám umožňuje komunikovať s ľuďmi z celej planéty, študovať v ľubovoľnej krajine na svete a poznávať jej kultúru.

Stále je medzi nami dosť citlivých a dobrých ľudí, ktorí ochotne pomáhajú. Keď nám zhorela maštaľ v Dobrom Pastierovi veľa ľudí nám pomáhalo. Ďakujeme. Chodia k nám pracovať aj dobrovoľníci. Ľudia sa modlia za druhých, dokážu si odpúšťať a pomáhať.

Toto je reálny život na Slovensku. Lepší aký bol kedykoľvek predtým. Prečo toľko ľudí nadáva? Neviem. Neuvedomujú si dary, ktoré dostali? Možno hlasno nadáva iba menšina. Chýba nám vďačnosť za to, čo máme a naháňame sa za vecami, ktoré nepotrebujeme. Máme pandémiu, ale je to len epizóda v tejto dobe. Nebojme sa, prekonáme ju.

Poznám múdru staršiu dámu, Jolanu Regulyovú. Hovorieva, že všetko je tak ako má byť. A my máme iba dve možnosti – tešiť sa z toho a ďakovať, alebo sa trápiť a nadávať. Keď si vyberieme tú prvú možnosť, sme šťastní a zdraví. Druhá možnosť nám berie radosť zo života a prináša chorobu.

Žijeme v dobe, ktorú sme si nevybrali. Ona si vybrala nás. A my si môžeme vybrať svoj postoj k nej. Ďakujem za krásnu dobu, v ktorej som sa dostal na tento svet. Za miesto, kde som sa narodil a za ľudí, ktorí boli a sú okolo mňa.

Plánovali sme posledné stretnutie Akedémie Dobrého Pastiera, ale pandemické nám to zmenili. Presúvame tento seminár na január 2022.

Akadémia Dobrého Pastiera, Dom sv. Jozefa, Kľačno

Ako sa vyhýbať hnevu, nepokoju, stresu a nachádzať pokoj a radosť v živote a v práci.

Môžeme žiť vo svete „tyran – obeť,“ nadávať a riešiť negatívne emócie v sebe a vo svojom okolí. Alebo môžeme byť súčasťou sveta “ pán – kúzelník,“ v ktorom vytvárame okolitý svet, svojimi myšlienkami, emóciami a správaním. Telo je obalom duše. Keď je duša zdravá, je aj telo zdravé, ak ochorie duša, ochorie aj telo. Človek je vďačný vtedy, keď sa prestane zaoberať vecami, ktoré mu v živote chýbajú a zameria sa na veci, ktoré má. Vzorec šťastia je zlomok = vďačnosť za to, čo máme/ naháňanie sa za tým, čo nepotrebujeme.

Pozývame vás na poslednú tohtoročnú Akadémiu Dobrého Pastiera, kde vystúpia:

Jolana Regulyová, dlhoročná vrchná zdravotná sestra, stále aktívna v pomáhaní ľuďom, aby sa zbavili napätia, stresu a boli zdraví.

Martina Jankolová, koučka osobného rozvoja, ktorá bude hovoriť o reziliencii a hľadaní pokoja a sily v živote,

Ján Košturiak, vodič a asistent Vladimíra Masláka, ktorý bude hovoriť o tom ako hľadať radosť v živote a v práci.

foto – Mirko Saniga, obrázok – Jolana Regulyová

V Dobrom Pastierovi sme dnes začali Advent

25