Každý človek je výnimočná ľudská bytosť. Deti, mladí, dospelí aj starí. Chudobní aj bohatí, chorí aj zdraví. Mieša sa v nás dobro aj zlo, máme rôzne vnútro aj vonkajšie prejavy, s niečím sme sa narodili a niečo sme dostali z prostredia. Spoločnosť nastavila určité normy. Tí, čo ich spĺňajú sú je normálni. Tí ostatní nenormálni. Alebo ich označujú za neprispôsobivých, nezvládnuteľných, problematických, ľudí na okraji, nepotrebných, neužitočných, asociálnych a pod.

Dôvodom „nenormálnosti“ sú niekedy vrodená nemoc, nešťastie, staroba alebo ťažké životné okolnosti. Nenormálni sa nehodia medzi normálnych. A tak ich vyčlenia na okraj. Aby neprekážali a nebolo vidieť. Niektorí z nich sú len iní. Sú medzi nimi aj ťažko chorí, ale nemôžu za to. A sú tam aj takí, čo padli alebo zblúdili nevedia sa bez pomoci vrátiť späť. Všetci sú Božími deťmi, aj keď vyzerajú a správajú sa všelijako.

Sú dva prístupy k týmto ľuďom. Administratívny a ľudský. Ten administratívny je reprezentovaný väčšinou formou rôznych štátnych ústavov, kde sa títo ľudia musia prispôsobiť štandardným procedúram. Ľudský prístup sa ich snaží prijať takých akí sú a venovať im lásku a individuálny prístup. Ten prvý prístup v nich potláča ich výnimočnosť utlmujúcimi liekmi a izoláciou. Ten druhý prístup sa v nich snaží objaviť a rozvinúť niečo jedinečné. Prvý prístup je ekonomický a efektívny. Druhý vyžaduje obrovskú trpezlivosť a vieru.

Boh má väčšiu moc, ako my. Mohol by nás naformátovať a riadiť tak ako chce. A on, ktorý stanovil normy vesmíru, nám dal slobodu rozhodovania a má s nami nekonečnú trpezlivosť. Odpúšťa nám naše viny, za naše urážky sa nám odpláca láskou. On, mocný Boh voči nám bezbranným a slabým. Skúsme to aj my, prijať slabších a iných ako sme my. Milovať ich tak, ako Pán miluje nás. Prijať ich a trpezlivo im pomáhať, pretože všetci sme výnimoční – normálni aj nenormálni. A Pán si z nás raz bude vyberať ku svojmu stolu podľa Jeho noriem, a nie podľa štandardov tohto sveta. Nevyhýbajme sa slabým a divným ľuďom. Možno tak, ako kedysi farizeji, odstrkujeme Krista zo svojej blízkosti.

Odporúčam vám pozrieť si krásny film Výnimoční.

Dvaja učni s Vladkom Maslákom

11