Všimol som si, že ľudia majú niekedy problém s rozlišovaním príčin a následkov. Lekár tlmí bolesť, údržbár opravuje poruchu, manažér „motivuje“ ľudí peniazmi a peknými rečami. Lenže bolesť má svoju príčinu, podobne ako porucha stroja alebo frustrácia a nespokojnosť spolupracovníkov. Riešenie príčiny odstraňuje problém, pri riešení následkov sa problém opakuje a často aj zhoršuje. Prečo sa teda lekári alebo manažéri venujú iba následkom? Lebo je to niekedy jednoduchšie, často chýba čas na analýzu skutočnej príčiny problému alebo na to ľudia nemajú ani dostatočné znalosti. Existujú rôzne metódy na skúmanie príčin problémov, napríklad matica príčin a následkov, rybia kosť alebo diagram príčin a následkov, alebo metóda 5 krát prečo. Dnes máme aj technológie, ktoré vedia zbierať potrebné dáta o ľudskom organizme, spôsobe života, práci stroja a súčiastok v ňom. Máme aj matematické a simulačné modely a rýchle počítače. Tak čo je vo veci? V lete, keď sa páni ministri išli na dovolenky, som na jednom ministerstve videl model šírenia vírusu a jeho následky. Model sa žiaľ naplnil. Vírus sa najskôr musí preniesť na človeka, potom dostať do krajiny a následne rozšíriť na ostatných. Boj s vírusom môže mať dva scenáre – buď včas zachytávame príčiny a riadime vírus my, alebo oneskorene zachytávame následky a vírus riadi nás. Po dovolenkách boli reči o nevestách, športovcoch a otváraní škôl. Potom masívne strkanie tyčiniek do nosa. Nakoniec sa hlavný bojovník s vírusom skryl a vystrčil  nám vystrašeného a bezradného ministra. Ten nám každý podvečer oznámi, že situácia je kritická. Niekedy pridá aj poplašné správy. Chaotici na čele krajiny nakoniec dospeli k názoru, že treba kontrolovať hranice. Vždy hasia následky niekoľko týždňov až mesiacov po tom, ako mali riešiť príčiny. V Ázii používajú pri katastrofách stratégiu 3P – pokora, poslušnosť a pokoj. V Európe máme 3P tiež – pýcha, panika a paralýza. Pýcha je zdrojom väčšiny hriechov. Začína tam, keď si niekto myslí, že bohatstvo a moc sú viac ako znalosti a skúsenosti. Keď hlúpi a pyšní, nepočúvajú múdrych a pokorných, musíme znášať následky.

9