Prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc sa vypracoval na najvyśšie postaveného Slováka v Bruseli, kde zastával pozíciu šéfa Joint Research Centre. Je mi cťou s Vladkom spolupracovať. Je to veľmi múdry a vzdelaný človek a pomáha so svojou manželkou aj ľuďom na okraji spolučnosti. Pracoval som v tíme plánu obnovy na Ministerstve financií v časti inovácie, veda, výskum, vzdelávanie. Tu je komentár Vladka Šuchu k tomuto plánu z jeho fejsbúku :

O ČO SA DEJE PRÁVE NA STU JE SYMPTÓM ZLYHANIA SYSTÉMU 

Nehovorí a nepíše sa mi to ľahko. Univerzity považujem za mimoriadne dôležitý, ak nie najdôležitejší, prvok rozvoja každej spoločnosti. Sám som práci na univerzitách venoval v najrôznejších formách viac ako 20 rokov života a aj dnes, keď ma pozvú na niektorú univerzitu prednášať, alebo diskutovať, dám im prednosť pred inými povinnosťami. 

Systém univerzít u nás je ťažko chorý. Nie, nechcem tým povedať, že na univerzitách nepôsobia skvelí vedci, vedkyne, učitelia alebo študenti. Chcem tým povedať, že akademická obec a jej volení predstavitelia nezvládli akademickú samosprávu a systém, ktorý vytvorili univerzity neposúva vpred a neumožňuje najlepším dostať sa do riadenia jednotlivých pracovísk. Naopak umožňuje vytváranie sietí priemerných a podpriemerných, ktorých hlavným cieľom je rozdeľovať si tituly, peniaze a funkcie. Zákonite tak celý systém upadá a chorľavie. Znaky tohto úpadku pozorujeme už viac ako 10 rokov. Nik im nevenoval pozornosť, až kým to nepochopili študenti, ktorí jednoducho slovenské univerzity ignorujú. 18% mladých ľudí študuje v zahraničí, hoci v okolitych krajinách je to len okolo 3%. Je to dlhodobá rana pre spoločnosť, lebo mladí sa nevracajú. Za posledných 15 rokov od nás odišlo do zahraničia 300 000 ľudí. 

Podobný proces úpadku nastal aj v našej justícii. Roky samosprávnej devastácie hodnôt priviedli systém na okraj priepasti. Až vražda dvoch mladých ľudí pootvorila okno a začali sme vetrať. A ten zápach je katastrofálny. Vidíme to prakticky denne. Ale aspoň niečo sa tam mení. 

Odvolávanie rektora STU nie je možné chápať inak, len ako zúfalý pokus skazeného systému o zachovanie svojej súčasnej existencie. Rektor sa pokúsil riešiť škandál na FIIT, rektor sa pripojil k odvážnemu, vizionárskemu a celkom iste správnemu návrhu úzkeho prepojenia alebo až spojenia UK, SAV, UPJŠ a TU Košice. Rektor sa pokúsil systém napraviť a preto musí byť potrestaný. 

Na univerzitách to pomyselné okno zatiaľ zostáva zatvorené. A tak vidíme len zlomok problémov – plagiáty, divné partnerstvá pre kurpčné výzvy z európskych peňazí, machinácie pri voľbách funkcionárov, škandál na FIIT a iné. 

Kto má to okno na univerzitách otvoriť? Musí to urobiť štát. Štát na začiatku 90-tych rokov dal akademikom samosprávu, štát musí teraz vyvetrať a nefunkčné systémy opraviť. Zmysluplný návrh čo a ako urobiť je už na stole. Reformný plán Ministerstva financií SR je za posledné roky najrozumnejší dokument, aký sa pre reformu univerzít u nás objavil. Nájde sa ale politická vôľa a líderská sila ho aj uskutočniť? Nechcem byť patetický, ale od toho závisí či Slovensko bude prosperovať, alebo stagnovať. 

Tento týždeň budú zástupcovia ministerstiev diskutovať o tomto dokumente a mnohí sa budú snažiť chrániť to staré – súčasný stav univerzít, inovačné agentúry , ktoré míňajú peniaze, ale pre inovácie nič neurobili a pod. Dnes bojujú o to, kto bude rozdeľovať peniaze, lenže zajtra budú mať zodpovednosť za to, čo sa za tieto peniaze urobí. Nebude to jednoduché, ak ich nebudú chcieť znovu rozkradnúť alebo vysypať do kanálov. Bolo by veľkou škodou, keby tento plán zhodili zo stola. Je to śanca pre Slovensko. Jedna z posledných.

0