Kniha Architektúra života je to tom, ako sa v živote nestratiť, nájsť svoju vlastnú cestu a prežiť život, ktorý má zmysel. Autor logicky a jednoducho vysvetľuje pomerne zložité veci tak, aby čitateľ pochopil súvislosti, vedel sa správne rozhodovať a zobral svoj život do vlastných rúk. Je to kniha pre podnikateľov, manažérov, ale aj pre deti, ak chceme, aby sa nestratili v dnešnom svete množstva povrchných a sprostredkovaných informácií, hlúposti a plytkosti. Mnohí ľudia na sklonku života možno ani tak neľutujú to zlé, čo urobili, ako to dobré, čo urobiť mohli. Nenašli odvahu urobiť rozhodnutie, vykročiť a konať. Je to kniha plná životnej múdrosti a vlastne skúsenosti autora, kniha môže pomôcť žiť užitočný život a nie iba život prežívať, užívať si ho, alebo živoriť. Nie je to kniha lacných rád o tom, ako zbohatnúť a dosiahnuť úspech. je to kniha správne postavených otázok, ktorých odpovede musí čitateľ hľadať sám hlboko vo svojom vnútri. Je to sprievodca životom a jeho princípmi, ale aj základ toho, aby na myšlienkach knihy mohol čitateľ ďalej stavať, modelovať svoj život a pretvárať svet vo svojom okolí. Kniha volá ľudí do akcie, proaktivity a opravovania sveta, v ktorom žijeme. Ak sa nám podarí pracovať viac s 5D informáciami ako 2D, ak pokorná múdrosť prestane ustupovať arogantnej hlúposti, ak sa naučíme hľadať správne kolektívne rozhodnutia a riešenie problémov, tak budeme menej opravovať a búrať a vytvoríme krásne katedrály ľudského ducha. Kniha sa nedá zaradiť do presnej kategórie, je renesančná v tom, že spája duchovný a materiálny svet, filozofiu aj racionálne vedy a manažment, teóriu plánovania a rozhodovania, aj proaktivitu a akčnosť. Je lepšie poučiť sa od múdrych ľudí, ako sa učiť z vlastných chýb, je efektívnejšie pripraviť sa na správne rozhodnutie a riešenie na začiatku, ako opravovať dlhé a drahé riešenie na konci. Svet by bol oveľa lepší, keby žiaci a študenti v školách študovali túto knihu, porozumeli jej a konali podľa princípov, ktoré prináša. Som rád, že som bol jedným z jej prvých čitateľov, dostal som tak náskok upratať si niektoré veci vo svojom vlastnom živote a podnikaní.

Túto výbornú knihu si môžete kúpiť tu. Semináre, workshopy a koučing s jej autorom Oldom Kovářom plánujem v ďalších mesiacoch. Ozvite sa, ak by ste chceli seminár vo vašej firme.

4