25.6.2020 sa v Kláštore pod Znievom stretli zástupcovia kresťanských organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom bez strechy nad hlavou, rodinám v problémoch, týraným ženám, ženám a deťom v sociálnych problémoch, ľuďom vracajúcim sa z väzenia, mladým ľuďom z detských domovov a seniorom v núdzi. Tieto neštátne organizácie, ktoré pôsobia na celom Slovensku pomohli počas svojej činnosti okolo 40 tisíc ľuďom. V diskusii vystúpili niektorí zakladatelia týchto zariadení, právnik, terapeuti, kňazi, rehoľné sestry a odborníci na sociálnu prácu.

Účastníci ocenili veľmi ústretový prístup ministra Milana Krajniaka a štátnej tajomníčky Soni Gáborčákovej, k riešeniu problémov vo svojej práci.

Všetci zúčastnení za zhodli, že najväčšou prekážkou v ich činnosti je štát, ktorý počas minulých vlád vytvoril množstvo úradníkov, ktorí spotrebovávajú obrovské množstvo peňazí na sociálnu prácu, ale ich činnosť skutočnej sociálnej práci v teréne viac bráni ako pomáha. Odborník, ktorý v minulosti analyzoval štátnu správu, odhadol potenciál zrušenia takýchto zbytočných pracovných miest v štátnej správe minimálne na 30%. Ušetrené peniaze by sa mohli použiť tak, aby sa skutočne pomáhalo tým, ktorí sociálnu pomoc naliehavo potrebujú. V diskusii zaznelo mnoho smutných skúseností s necitlivým a neprofesionálnym prístupom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, polície, veterinárnej a potravinovej správy a iných úradov. Niektorí vedúci pracovníci vedome alebo nevedome porušujú zákon, zneužívajú svoje postavenie a šikanujú ľudí odkázaných na sociálnu pomoc aj tých, ktorí im v ťažkej situácii pomáhajú. Na stretnutí zazneli názory, že je potrebné, aby sa štát zbavil týchto skompromitovaných úradníkov a začal vzdelávať a vychovávať úradníkov tak, aby slúžili občanom a prestali ich šikanovať.

Účastníci sa dohodli na nasledovných bodoch:

  • Spoločne vypracujú 100 návrhov opatrení, ktoré znížia byrokraciu a účinne pomôžu ľuďom, ktorí potrebujú sociálne služby.
  • Pripravia návrhy riešenia nedostatku sociálneho nájomného bývania.
  • Pripravia návrhy sociálnych fariem a zmien kategorizácia sociálnych služieb pre chorých seniorov bez finančných prostriedkov.
  • Pripravia návrhy na zlepšenie integrácie mladých ľudí z detských domovov do normálneho života.
  • Navrhnú riešenia ako využiť nevyužívané pozemky a objekty vo vlastníctve štátu na sociálne služby.
  • Pripravia návrhy na vytvorenie grantových projektov pre investovanie do zariadení pre vytvorenie pracovných miest v sociálnych podnikov (napr. pranie ovčej vlny, budovanie fariem, bitúnkov a spracovania potravín).
  • Pripravia návrhy na rýchle zachytávanie sociálnych problémov a ich príčin a predchádzanie tomu, aby sa ľudia dostávali do dlhových pascí, väzenia a neriešiteľných sociálnych problémov.
  • Zúčastnené organizácie sa dohodli, že vyberú svojich zástupcov, aby vystúpili so svojimi návrhmi na ministerstvách a pred poslancami v parlamentných výboroch a požiadali ich o pomoc pre zmenách niektorých zákonov.
  • Účastníci sa dohodli na pravidelných stretnutiach v jednotlivých zariadeniach, príprave internetových aplikácii na komunikáciu a zdieľanie pomoci, vzájomnej podpore pri výmene skúseností, ekonomických a právnych otázkach, výmene potravín a zdrojov a prepájaní sa s podnikateľmi a dobrovoľníkmi v jednotlivých regiónoch.

Uvedené zariadenia pomáhajú svojim klientom prepojením duchovného života a pracovnej terapie. Niektorí klienti sa vracajú do života, iní si nachádzajú v týchto organizáciách prácu ako remeselníci, terapeuti alebo farmári. Ako vstupný materiál sa v práci často využíva odpad z výrobných podnikov alebo obchodných sietí – opravuje sa nábytok, tkajú koberce, rozoberajú výrobky a triedia súčiastky, stavajú domy zo slamy, prerábajú staré domy na domy sociálnych služieb a pod.

0