Je medzi nami veľa ľudí, ktorí sa točia okolo seba. Študujú, hľadajú, čo je pre nich dobré, sústredia sa na seba a nemajú odvahu niečo poriadne urobiť. Jozefovi Boh povedal: „Vstaň, vezmi si so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta (Mt, 13,20),“ alebo „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny (Mt, 20,20).“ Na inom mieste sa píše: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila“ (Lk 17,19) alebo „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Mt, 9,6).

Slovo vstaň znamená aj prebudiť sa, vstať z mŕtvych alebo vyjsť z hrobu. Potrebujeme sa niekedy prebudiť zo svojich vlastných predstáv, pohodlia, lenivosti, strachu a neschopnosti konať. Po slove vstaň pokračujú Boh alebo Ježiš často slovom choď – vyber sa na cestu, rozbehni sa do sveta, postav sa prekážke, ktorá ti stojí v ceste.

Ježiš nás volá k proaktivite a inováciám. Všetko sa začína vierou v to, čo nám hovorí. Musíme byť najskôr citliví k tomu, aby sme počuli jeho hlas. Vstať znamená opustiť svoju komfortnú zónu. Slovo choď nás nabáda k prvému kroku.

Zdá sa mi, že pribúdajú ľudia, ktorí majú problém „vstať a ísť.“ Nemyslím v nasledovaní Krista, ale aj v bežnom živote. Mladí ľudia sa ma niekedy pýtajú ako začať podnikať a ja som ešte neprišiel na inú odpoveď ako je – začať. Mnohí sa nevedia rozhýbať a urobiť krok k manželstvu a založeniu rodiny. Nehovorím, že by sme mali robiť veci rýchlo a bez rozmyslu, ale skutočný svet poznávame iba tým, že vstaneme a vykročíme. Skutočnú prácu sa nenaučíme z kníh a prednášok, ale iba z toho, že ju budeme robiť.

Máme dnes štyridsaťročné deti, ktoré sedia pri mame za pecou a premýšľajú nad svojim životom a jeho zmyslom. Ich matkám by som poradil aby im prestali posluhovať a povedali im: „Postav sa na vlastné nohy a choď do sveta.“ Len tým, že prekonáme obmedzenia zo svojho pohodlia a strachu dokážeme objaviť svoj skutočný talent a povolanie. Sme povolaní obohatiť tento svet, nie vysedávať na mieste ako nemocní a malomocní. Slová vstaň a choď nám hovorí Boh. On pozná našu cestu a postará sa aj o našu ochranu.

Máme dnes takmer tridsaťročné Slovensko a mnohí ľudia stále čakajú, že príde niekto z ministerstva a opraví ich región. Neopraví. Postavme sa, začnime využívať svoje talenty, prepojme sa a dokážeme veľa. Regióny zmeníme iba podnikaní, nie rečnením a vyčkávaním. Pripojte sa k stovkám ľudí, ktorí už fungujú v združení Regstat. Tu som natočil krátke video.

Tu sú naše obrázky z Dobrého Pastiera – ľudia vstávajú, chodia, robia, prerábajú domy pre chorých, chudobných a starých. Práca lieči.

0