1. Čo by sme mali robiť v tomto období?

Rozdelím to na 2 časti – človek, firma, krajina

  • Človek /osoba – po približne 10 rokoch rastu musíme vytriezvieť z falošných ilúzií. Možno sme si osobne naplánovali veci, ktoré sú nereálne. Určite sme tiež dlho odkladali projekty o ktorých sme vedeli, že sú dôležité, ale nebol na nich v tom zhone čas. Mali by sme sa teraz zastaviť, pozorovať svet a zareagovať. Súčasná neistota môže byť pre niekoho aj stimul, aby hľadal či jeho osobná filozofia alebo náboženstvo poskytujú dostatočné odpovede na jeho najhlbšie otázky. A potom sa podľa toho zariadiť. Sme súčasťou prírody a príroda nepozná pojem kríza, všetky mrazivé leta alebo horúce zimy sú súčasťou príbehu. U človeka je to podobne. Potrebujeme čas zastavenia, aby sme mohli neskôr správne konať, nielen konať, ale správne konať. V posledných rokoch mnohí z nás uprednostnili konanie pred vnímaním. V náboženskom zmysle by som povedal, že „činná“ Marta dostala prednosť pred „vnímavou/kontemplatívnou“ Máriou. Teraz je čas Márie, aby si neskôr obe sestry rozdelili úlohy 50/50.
  • Firma – je čas upratať si, reštrukturalizovať, zamyslieť sa s kým chcem ďalej robiť a podľa toho konať. Pripraviť sa, že sa otvoria nové príležitosti a systematicky za nimi ísť.
  • Krajina – jednostranne zameranie hospodárstva, zbedačený školský a zdravotný systém nám ukazujú svoju odvrátenú stranu. Kedy sa tieto veci dajú riešiť. ak nie v nasledujúcich mesiacoch? Aj Slovensko potrebuje víziu a na ňu nadväzujúcu rozumnú stratégiu na najbližších niekoľko rokov

2. Čoho by sme sa mali pri pohľade na našu minulosť, definitívne vzdať?

Prehodnotiť vzorce konzumného správania, prestať odkladať nevyhnutné zmeny v rodine, firme, štáte, prestať sa báť

3. Na čo by sme sa mali zamerať v budúcnosti?

Rozvoj mladých ľudí, učenie sa, inovácie, budovanie skutočných ekosystémov v podnikaní, dať si čas na experimenty a mať radosť z toho čo robíme

0