V názve som použil anglický názov. Slovensky by to možno mohlo znieť inteligentná krajina, ale bol som práve na internete a tohto názvu som sa akosi zľakol. O čo ide?

Už vieme, že hospodárstvo po súčasnej kríze bude iné. Zmení sa štruktúra priemyslu, budú sa rozvíjať autonómne a sebestačné regióny, veľa ľudí pripraví automatizácia a transformácia o prácu.

Predstavte si krajinu, kde sa chráni pôda ako zdroj obživy. Stavajú sa stavby, ktoré nepotrebujú betónové základy. Sú to stavby z modulov, ktorých účel sa dá meniť a životnosť predlžovať takmer do nekonečna. Stavajú sa modulárne mestá, fabriky a farmy. Sú zároveň mobilné – jednoducho sa odpoja od infraštruktúry a prevezú na iné miesto. Vieme takto presúvať obytné domy, školy, nemocničné budovy, športové areály aj fabriky. A vieme meniť aj ich účel podľa situácie – pri pandémii sa dajú nevyužité moduly rýchlo prestaviť na karanténne a nemocničné priestory, pri koncerte alebo športovom podujatí môžu slúžiť na občerstvenie alebo sanitárne účely.

Koma

Moduly majú čipy a cez internet sa dá optimalizovať ich zdieľanie – napríklad modulov na spracovanie ovocia a zeleniny počas zberu, alebo modulov pre migrantov alebo zvýšenie výrobných kapacít.

koma2

Slovenská firma dodáva špičkové riešenie CitySys, ktoré na zber a prenos údajov využívajú svietidlá a štandardnú elektrickú sieť. Máme takto systémy včasného varovania a on line riadenia v reálnom čase, bez potreby budovania ďalšej infraštruktúry. V budúcnosti budeme vedieť sledovať nielen ovzdušie, pôdu, vodu, pohyby materiálu a ľudí, ale možno aj širenie vírusov.

Snímka obrazovky 2020-04-18 o 13.37.06

Snímka obrazovky 2020-04-18 o 13.37.50

Poďme ešte ďalej – k lokálnej energetike, kde inteligentný systém prepína rôzne zdroje (solárne systémy, batérie, kogeneračky, a pod.) a spotrebiteľov. Rapídne klesajú náklady a znečisťovanie životného prostredia.

Vznikajú lokálne a modulárne farmy na princípe Agrokruh – na dvoch hektároch je 15 kruhov, ktoré fungujú podobne ako NC obrábací stroj vo výrobe. Vymieňajú si automaticky rôzne náradia, sú ovládané cez tablet – samé sadia, obrábajú pôdu, okopávajú a ošetrujú rastliny a zberajú úrodu. To nie je scifi, ale výsledok 30 ročného vývoja na Slovensku, ktorý dozrel do štádia hromadného nasadzovania. Je to veľká príležitosť pre výrobcov, aj pre lokálnych farmárov, obce a komunity, kde sa dajú takto vytvoriť pracovné miesta aj pre menej kvalifikovaných ľudí. Župani v Košiciach a Banskej Bystrici to už pochopili. Jedna farma na 2 hektároch vyprodukuje s dvoma ľuďmi zeleninu pre 250 osôb. Oživuje sa pritom pôda, pretože po nej nejazdia ťažké mechanizmy a nie je potrebné do nej dávať množstvo chémie. Vznikajú pracovné miesta na výstavbu fariem, spracovanie zeleniny a množstvo pomocných prác.

agro

Zhrnutie:

  • Bavíme sa o integrácií modulárnych a mobilných stavieb, decentrálnej energetiky, inteligentných riadiacich systémov CitySys a systému Agrokruh (kruhy, náradie, znalosti)
  • Takto vieme vytvoriť desaťtisíce pracovných miest v poľnohospodárstve aj v strojárskej výrobe a IT
  • Zároveň prispejeme k cirkulárnej ekonomike a oživeniu pôdy
  • Toto všetko – znalosti, hardvér aj softvér budeme môcť exportovať. Prebehli jednania so zástupcami z Ruska, Izraela a ďalších krajín. Modulárne stavby (KOMA Modular) sa už exportovali do desiatok krajín sveta – v súčasnosti bežia projekty napr. v Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Senegale, Maledivách a pod.
  • Keby štát investoval do tohto projektu, dokončenie niektorých prototypov by sa urýchlilo, vytvorila by sa väčšia infraštruktúra, ktorá by pomohla Slovensku prekonať transformáciu a bola by zároveň „showroomom“ pre svet a podporu exportu.
  • Ľudia, ktorí sa už roky venujú tomuto projektu pracujú a nemajú čas chodiť lobovať a presviedčať „tých hore,“ ktorí obyčajne pomáhajú tam, kde najviac kričia a najmenej pracujú.

Čo ďalej? Pomôžte nám šíriť a rozvíjať túto myšlienku. Možno raz vyjde aj nejaká spolupráca so správcami tejto krajiny.

agro2

agrokruh

logistika

pestovanie

naradie3

agro3

agro1

naradie

naradie2

naradie1

Partnermi tohto projektu môžu byť spoločnosti Koma Modular, Agrokruh, Švec Group, Inovato, IPA Slovakia, OMS Lighting, Gremi Klima, Ipesoft, Simul8, LKT, EMST, Tripal, Kinekus, Emilove Sady, OZ Dobrý Pastier, Red Button  a ďalší.

0