1. Čo by sme mali robiť v tomto období?

– Upokojiť sa a byť viac s rodinou, ktorú sme kvôli práci často zanedbávali

– Pozrieť sa všetky poznámky a nápady, na ktoré v zhone nebol čas a vyselektovať tie, ktoré stoji za to zrealizovať

– Možno namiesto horúčkovitej snahy zachrániť nezachrániteľné, uvedomiť si, čo znamená ostriť pílu

  1. Čoho by sme sa mali pri pohľade na našu minulosť, definitívne vzdať?

– Vzdal by som sa strachu a obáv urobiť veci, na ktoré sme nemali odvahu, či už z nedostatku sebadôvery, alebo obáv, aby sme nevybočili zo zabehnutých koľají stereotypu, ktorý nám dával pocit často falošnej istoty

– Sebeckosti a pýchy. Myslieť viac na druhých, ako na svoj vlastný prospech.

  1. Na čo by sme sa mali zamerať v budúcnosti?

– Budovanie seba na princípoch a zásadách, ktorá sá nášmu srdcu blízke

– Viac sa sústrediť na udržateľnosť života, než na zisky a dosahovanie stále vyšších cieľov

– Na ozdravovanie tela i ducha, striedmejšie žiť, viac slúžiť, ako prijímať

– Zvýšiť ohľaduplnosť voči prírode

– Uvedomiť si, že menej je viac

– Každé ráno ďakovať, že môžem dýchať

1