Pred pár dňami sme sedeli s Danom Hevierom v Bratislave a včera so Stanom Lajdom a jeho spolupracovníkmi na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Naša kniha o podnikaní a inováciách postupuje ďalej. Podnikatelia sú proaktívni ľudia, ktorí pridávajú úžitok a odstraňujú škodlivé veci zo svojich produktov a služieb a takto svojimi inováciami opravujú svet. Pripravujeme knihu pre mladých opravárov sveta, ktorí chodia ešte do školy. Ale svet na nich už čaká, opravia ho a posunú ďalej. Táto kniha bude aj o spolupráci a prepájaní svetov – pripravujú ju traja starší páni (Dano, Stano a ja) ale pracovať na nej budú aj študenti. Chceli by sme ňou prepojiť tri cieľové skupiny – žiakov, učiteľov a rodičov. Prepájať však budeme aj históriu, súčasnosť a budúcnosť, rôzne predmety a disciplíny. Bude to hlavne kniha príkladov, prepojená s internetom, budeme sa v nej venovať poznaniu seba, sveta okolo nás ale hlavne tomu, ako tento svet s pomocou empatie, nových technológií, inovácií a znalostí meniť k lepšiemu.

kniha

Cieľová skupina: deti od 10 do 18 rokov, učitelia a animátori podnikateľských kempov pre mládež, rodičia a podnikatelia.

Obsah knihy

 • Sebapoznávanie, talenty a ich rozvoj
 • Svet okolo nás
 • Starý a nový svet a nové technológie
 • Proaktivita
 • Spolupráca, sieťovanie a zdieľanie
 • Kreativita
 • Systematické riešenie problémov
 • Podnikateľské modely CANVAS
 • 40 inovačných princípov s príkladmi
 • Prepájanie špecializácií a poznávanie sveta
 • Množstvo príkladov, úloh a zadaní pre projekty a workshopy
 • Príbehy a inšpirácie

Autori

Daniel Hevier, spisovateľ, básnik, textár, maliar a učiteľ kreativity, www.hevi.sk

Ján Košturiak, podnikateľ a inovátor, www.kosturiak.com

Vydavateľ

HEVI Bratislava, 10/2020

Kniha

180 strán, farba, interaktívna podpora s príkladmi, videami, prezentáciami a projektmi na internete

Využitie

základné a stredné školy na Slovensku, rodičia, kurzy a kempy pre mladých podnikateľov a inovátorov

Staňte sa podporovateľmi tejto knihy

kostur@ipaslovakia.sk

daniel.hevier@hevi.sk

Je to hlavne kniha príkladov, ktoré budú študenti riešiť v tímoch. Študenti si učiteľmi vymenie role a budú moderovať workshopy a design sprinty  s učiteľmi rôznych predmetov, aby lepšie porozumeli napríklad renesancii, novým technológiám, inovačným princípom a objavovali nový svet. Knihe sa rozhodli pomôcť Jaroslav Crkoň, TSÚ, Michal Hrabovec, Anasoft, Michal Meško, Martinus aj Anton Zajac, ESET.

stretko

Red Button - BB pozvánka 2020 - Stano Lajda - fb, linkedin

0