Dokončujeme rukopis tak, aby bola na konferencii kniha Zjednodušovanie hotová. Rozhovor o zjednodušovaní so mnou robil Michal Svetko.

Obsah

Úvod • 7

1 Život v zložitom svete • 11

2 Márnosť nad márnosť • 27

3 Jedno – duché a zlo – žité • 29

4 Svet chorých ľudí • 39

5 Príklady zjednodušovania • 51

6 Zdravý rozum • 63

7 Sústredenie • 71

8 Bez cieľa • 79

9 Keď menej je viac • 91

10 Operatíva a stratégia • 99

11 Krehkáči • 109

12 Hľadanie vlastnej cesty • 115

13 Teória obmedzení • 121

14 Duchovný pokoj a zjednodušovanie s Ignácom z Loyoly • 125

15 Sebapoznávanie • 129

16 Zriekanie, odovzdávanie a zjednodušovanie • 133

17 Čoho sa držať a čoho sa vzdať? • 137

18 Motivácia a energia, ktoré nás poháňajú vpred • 147

19 Cesta k zjednodušovaniu • 157

Záver • 175

obalka

T1

Niektoré moje semináre a workshopy, ktoré súvisia s toutu témou

T2

0