Sedeli sme nedávno s mojim kamarátom, jezuitským mníchom Bernardom Mišovičom. Pýtal som sa ho, prečo sa všetko fragmentuje, drobí, rozdeľuje na menšie časti – úzke špecializácie, špecifické komunity a skupinky, vyhranené názory ľudí, malé politické strany, ktoré hľadajú na druhých, čo ich rozdeľuje. Môj učiteľ Bernard mi odpovedal, že rozdrobovanie celku je dielom diabla. Boh stvoril celok a diabol sa ho snaží rozdeliť na malé časti, ktoré môže lepšie klamať a ovládať. Boh vytvoril systém, z ktorého sa nedá nič len tak vyčleniť, aj keď sa nám to niekedy hodí. Ten systém stojí na pevnom fundamente, v ktorého centre je Ježiš Kristus. Celé Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly nás učia žiť v tomto systéme. Lenže mnohí podnikatelia mi hovoria, že nemajú dosť času na to, aby venovali štyri týždne týmto cvičeniam. Rozbíjame svoj čas a život na drobné čiastočky, ktoré sa nám niekedy presýpajú pomedzi prsty.

Nemusíme byť veriaci, ani vyznávači sv. Ignáca z Loyoly, aby sme si uvedomili, že rozbíjanie celku a vytrhávanie častí zo systému nie je dobré. V podnikoch hovoríme o „big picture“ a chceme vidieť a zlepšovať celý hodnotový tok a úzke miesta v ňom, nie iba izolované procesy. Holistická medicína prekonáva úzke pohľady špecialistov na uši, nervy alebo svaly na nohách. Odmietame liečbu, ktorá iba tlmí bolesť, ale nepozná jej skutočnú príčinu. Pol roka pred voľbami si všímam, ako rôzni politici hľadajú, čo ich rozdeľuje a nie to, čo by ich mohlo spojiť. A chcú poraziť mafiu, ktorá tu vládne. Experti im píšu programy na to, ako zlepšia hospodárstvo, chudobu, zdravotníctvo, školstvo, prírodu, poľnohospodárstvo a ďalšie „rezorty“ – ale príroda a spoločnosť okolo nás sú jeden celok.

Spájanie je ťažšie ako rozdeľovanie a tvorenie náročnejšie ako deštrukcia. Spájať stavebné prvky v architektúre je ťažšie ako ich ničiť. Na rozdeľovanie ľudí stačí zloba, ohováranie a klamstvo, na spájanie potrebujeme dialóg, rešpekt a počúvanie. Postaviť chrám alebo vybudovať fungujúce spoločenstvo ľudí trvá roky. Na ich zničenie stačí niekedy pár dní alebo týždňov. Aj človek je chrám – z tela, srdca, mysle a duše. Keď sa naruší jeho integrita, začína deštrukcia. Démon rozkladá, Boh spája a uzdravuje.

Keď hovoríme o spájaní ľudí alebo materiálov, musíme brať do úvahy účel. Súčasnú koalíciu napríklad spájajú peniaze a klamstvo. A to je zle. Časť opozície spája nenávisť ku koalícii a to je málo. Ľudia venujú veľa dôvtipu a námahy konštrukciám, ktorých účelom je zabíjať a ničiť. Potrebujeme spoločenstvá a konštrukcie, ktoré slúžia Dobru. Sú postavené na fundamente. Rešpektujú princípy sveta, v ktorom žijeme. Sú v súlade s plánom Stvoriteľa a nie iba nášho ega. Boh počíta návratnosť investície a rentabilitu podľa iných vzorcov ako my. Aj preto sú mnohé naše spoločenstvá a konštrukcie také krehké a dočasné. Aj Honza Mašek buduje spoločenstvo, ktoré spája a uzdravuje. Ďakujem mu za jeho obetavosť a osobné nasadenie. Vladko Maslák ma tento týždeň viezol autom z hmly do krásneho slnka. „Vidíš Janko, Boh nás má rád, otvára nám nebo a dvíha nás hore,“ hovoril mi. Prezradil mi, že sa spovedá veľmi často, niekedy aj viackrát za týždeň. Keď som sa ho začudovane spýtal, aké hriechy urobí za pár dní, iba sa usmial a povedal: „Udržujem tak svoj vzťah s Kristom a Kráľovstvom, ktoré nás spája.“ Spájanie a dobro liečia. Rozklad je deštrukcia a nemoc. Ďakujem vám chlapci, že mi pomáhate nájsť svetlo v živote – Bernarda mám ako otca, Vladka ako brata a Honzu ako syna.

1