Sú ľudia, ktorí zo srdca rozdávajú okolo seba dobrú energiu. Cítim to, napríklad, keď Mirko Saniga rozpráva o vtáčikoch alebo Stanko Lajda o Leonardovej Poslednej večeri. A poznám aj ľudí, ktorí konajú bez srdca. Nahradili ho vyhláškami smernicami, formulármi a pečiatkami. Majú tituly veterinárnych doktorov a robia ľuďom zle. Hlavne tým, ktorí si to vôbec nezaslúžia. Videl som farmu, kde pracujú rodičia s deťmi. Dávajú do práce srdce. A po návšteve kontrolórov premýšľajú, že to zabalia.

Veľa bryndze sa na Slovensku už vyrába z dovezeného mlieka, ovčie stáda sa likvidujú a salaše zatvárajú. Doktori, ktorí sami nevychovali ani jednu ovcu alebo kravu, chodia šikanovať farmárov. Som zvedavý, koho budú chodiť o pár rokov kontrolovať. Hľadajú nedostatky v sieťkach na oknách, dávajú vysoké pokuty za teliatko priviazané k matke, vyháňajú lastovičky z maštalí, zakazujú ovciam piť z potoka, vyžadujú od farmárov štatistiky a geometrické priemery. Sú arogantní a bezcitní. Tam, kde by mali kontrolovať nekontrolujú a trestajú tých, ktorým by mali pomáhať. Sú horší ako vtáčia chrípka a prasací mor.

Poznám kňaza, ktorý vracia do života stovky ľudí z okraja spoločnosti. Robí to, čo nezvláda štát. Svätý muž s veľkým srdcom. A štát mu posiela kontrolórov, ktorí na jeho práci za desať rokov nenašli nič pozitívne. Len chyby a nedostatky. Chov oviec a výroba syra pomáhajú týmto ľuďom postaviť sa na nohy. Práca je pre nich terapiou a vyrobený syr jedlom. Lenže ľuďom s pečiatkami to nehovorí nič. Zdá sa, že sa rozhodli na strednom Slovensku vykynožiť všetky ovce, salaše aj bitúnky. Slovensko v histórii často trpelo tým, že sa našlo dosť lokajov, ktorí slúžili mocipánom a zdierali chudobný ľud. A pokračuje to ďalej. Poctivo pracujúcich ľudí prenasledujú a oberajú o peniaze ľudia z rôznych agentúr a ústavov. Sedia v kanceláriách, študujú európske predpisy, sú „pápežskejší ako pápež“ a nemajú srdce. Skutočných podvodníkov obchádzajú a tých, čo chcú poctivo pracovať znechucujú. Páni kontrolóri, kde ste nechali zdravý rozum, svedomie a srdce? To vás v škole naučili iba predpisy a povýšenecké správanie? Ste platení z práce ľudí, ktorým robíte zle. Nikto od vás nechce, aby ste porušovali predpisy, ale neničte diela, ktoré vznikali dlho a pomáhajú ľuďom. Život človeka je viac, ako európsky predpis a ego pána MVDr.

Obrázok – šéfovia (do trojice chýba riaditeľ PPA) tých, čo ničia farmárov, zdroj: TASR

1