Mám rád Oravu. Nielen pre drsnú a krásnu krajinu, ale hlavne pre múdrych a pracovitých ľudí. Fotografoval tam Karel Plicka, filmy nakrúcali Martin Ťapák, Paľo Bielik, Andrej Lettrich alebo Juraj Jakubisko. Ako študenti sme tam chodievali na brigády a spomínam si na veľkú pohostinnosť Oravcov. Raz nám tam jedna pani ponúkla len tak ubytovanie s Milenou  – úplne cudzím ľuďom. Mal som pocit, že aj študenti z Oravy patrili k najusilovnejším, lebo prichádzali z tvrdších podmienkach a z viacdetných rodín. Mám dnes pri seba takéhoto chlapca, Marcela Rypáka z Mútneho. Jeho rodičia tvrdo pracujú, on hrá na klavíri, študoval na školách v zahraničí a dvakrát prešiel Cestu Svätého Jakuba do Santiago de Compostela. Práve pripravuje workshopy na Design Sprint a Podnikateľskú univerzitu.

Naše deti sme učili lyžovať na Orave. Chodievam tam na túry, na huby aj pracovne. Mávame tam stretnutia s mládežou, ktoré organizuje Braňo Kožuch, aj stretnutia kresťanských podnikateľov pod vedením Ľubka Klieštika.

Stretávam tam ľudí, ktorí majú veľkú múdrosť – nie vyčítanú z kníh, ale získanú v živote v ťažkých podmienkach. Nedávno som navštívil rodný dom môjho priateľa a učiteľa Vladka Masláka v Suchej Hore. Malá chalúpka, kde jeho rodičia vychovali jedenásť detí. Dievčatá dostali do vena kravy a hydinu, chlapcom sa vyrobili kvádre a stavali domy. Na kope pri dome zostali ešte kvádre na dom pre Vladka, ktorý sa stal kňazom. Má svoju druhú rodinu v Dobrom pastierovi v Kláštore pod Znievom. Oravskí chlapi stavajú dobré domy a ich ženy sú výborné gazdiné – všade majú poriadok a v maštaliach kravy, prasatá a hydinu. Oravci vraj majú v štatistikách veľa sobášov a málo rozvodov. A ľudia z Oravy chodia do sveta – ukázať, že vedia tvrdo pracovať. Sú tam aj špekulanti, ako všade inde. Niektorí mútia vodu ako starostovia alebo poslanci, ale niektorí sa aj vydarili.

Z Oravy pochádza slávny dizajnér Škodovky a BMW – Jozef Kabáň, ale aj podnikatelia ako Jurko Habovštiak, MTS Krivá, Peter Šinál a Beáta Jendrušáková, LKT Trstená, Jožko Kramár, Nábytkár, Jožko Gaboš, Nobel Automotive, Peter Jendrášek, či športovci Štefan Svitko alebo Ivan Chodák.

Z histórie sú známi napríklad Anton Bernolák, Martin Kukučín, Pavol Ország Hviezdoslav, Ján Matej Bencúr, Mária Medvecká, Janko Matúška, Rudolf Dilong, Margita Figuli, Milo Urban, Martin Ťapák, Ján Vojtaššák alebo Zdenka Schelingová.

Prečo píšem o Orave? Lebo tam ešte nachádzam praktický a zdravý rozum. Na rozdiel od teoretikov, ktorí o skutočnom živote čítali v knihe a radi poúčajú druhých. Ľudia sa nenarodili ako zdroje na výrobných linkách, klienti bánk alebo konzumenti v obchodoch. Mám pocit, že na Orave stretávam ešte pozostatky normálneho života, kde Boh a rodina majú stále svoje miesto. Kde práca má svoju hodnotu a prázdne reči nikoho nezaujímajú.

Vladko Maslák pred svojim rodným domom

IMG_2023

0