Čítam práve vzrušujúcu knihu Brucea Liptona a Steva Bhaermana Spontánna evolúcia. Stále hlbšie si uvedomujem, že svet okolo nás nie je o súperení, ale spolupráci. Ľudia sa dlhé obdobia pozerali na život ako na harmonický proces. Až pred pár storočiami sme si premenili svet na materialisticko – mechanickú sústavu podľa Newtona (Isaac Newton za to nemohol) a darwinistické teórie o tom, že prežívajú silní, ktorí porazili slabých (ani Charles Darwin to tak nemyslel). Darwin, ktorý vychádzal z niektorých mechanistických teórii Thomasa Roberta Mathusa a výskumov Alfreda Russela Wallacea, vraj na sklonku života hovoril o evolúcii lásky, altruizme a genetických koreňoch láskavosti. Jeho nasledovníci to však pripisovali jeho senilite a tieto myšlienky neprijali. Ak sa aj pozrieme na dvoch zakladateľov evolučnej teórie, tak Wallace hovorí, že sa musíme zdokonaľovať, aby sme prežili a neboli najslabšími, Darwin hovorí skôr o boji o získanie postavenia najsilnejšieho. Wallaceho pohľad je viac o inováciách a spolupráci, Darwinov o moci a konkurencii. Mimochodom, evolučná teória sa dostala na svet tak, že Wallace poslal Darwinovi svoje spisy. On to tak spísané ešte nemal a tak ho vraj presvedčil, že túto teóriu predstavia svetu spoločne. Rok po tejto dohode, sa Wallace vytratil do zabudnutia. A Darwina si história pamätá ako otca evolučného učenia.

Problém nášho sveta je, že velebíme materiálne statky a ego-systém človek narúša eko-systém, ktorého je súčasťou. Svet okolo nás, vrátane nás samotných, však nie je mechanizmus z materiálu, ale organizmus tvorený poľom. Einstein ukázal, že atómy sa skladajú z nehmotnej energie a nie z hmoty. Experti hovoria o energetických víroch, nanotornádach, kvarkov, bozónov a fermiónov. Ježiš a Einstein majú teda k sebe pomerne blízko. Ježiš povedal, aby sme milovali svojho blížneho ako sami seba a Einstein hovorí, že sme všetci prepojení vo vzájomných vzťahoch, kde dobro pre jedného je dobrom pre všetkých a naopak.

Lipton a Bhaerman píšu: „Namiesto toho, aby sme sa sústredili na spolupracujúcu povahu energetického poľa a prírodných zdrojov, ktoré všetci zdieľame, kladie sa dôraz na konkurenčný, na vojensky založený politický systém, ktorý stupňuje separáciu a rozvratnú povahu, hranice a prekážky, „nás“ a „ich.“ Rovnaký mechanizmus vychádzajúci z newtonovského pojatia akcie a reakcie stojí za systémom justície, ktorý kladie dôraz na trest. „Oko za oko“ je celkom jasne typický newtonovský princíp, ktorý vedie k oslepeniu celého sveta.

K tomu, aby sme si uvedomili, čo sa deje, pokiaľ zaleží len na hmote, stačí aby sme sa pozreli na západnú spoločnosť a jej monštruózne nevlastné dieťa, ktoré splodila – globalizáciu. Vo Frankensteinovom duchu ľudstvo vytvorilo a vypustilo do sveta čiste materialistickú, mechanickú a života neschopnú entitu, ktorú poznáme pod názvom korporácia. Nielen, že sme stvorili niečo neschopné života, my sme tomu ešte udelili zákonnú nadradenosť nad človekom. V industrializovanom svete majú priania a túžby korporácii obecne väčšiu moc a silu ako priania a potreby verejnosti.

Moderná korporácia je entita, ktorá má iba jediný účel – zarábať. Pravda, stále viac podnikov riadia manažéri, ktorí majú svedomie a vedomie. To sú povzbudzujúce zárodky budúceho sveta, v ktorom firmy slúžia ľuďom, ale ten je zatiaľ na hony vzdialený dnešnému svetu, v ktorom ľudia slúžia korporáciám.“

Toľko autori spontánnej evolúcie. Som presvedčený, že naša budúcnosť nezávisí od toho, že budeme mať nové technológie, ktoré nám pomôžu produktívnejšie produkovať nepotrebné produkty. Potrebujeme obnoviť morálku, dôveru a spoluprácu, pretože všetko zlé, čo robíme druhým ľuďom a našej planéte, robíme proti sebe.

Tu si môžete stiahnuť článok o tom, ako nezmyselne šetríme, namiesto toho, aby sme vytvárali hodnoty

Šetrením ešte nikto nezbohatol

Tu sú podklady z posledného stretnutia v Akadémii Dobrého Pastiera

Podnikanie s Kristom

0