Sedeli sme pred pár týždňami s Petrom Cichoňom z Crocodille a Bageterie Boulevard a rozprával ako kupoval konkurenčné podniky v Nemecku a ich zariadenia a technológie za zlomkovú cenu. Vtedy si uvedomil, aká krehká je skutočná hodnota majetku a ako rýchlo sa môže znehodnotiť.

Profesor Milan Zelený pred časom napísal toto: Již od Marxe je za „kapitál“ považováno všechno mrtvé a neživé: peníze, stroje, budovy, někdy i půda, a dokonce i „mrtvá“ (tj. již vykonaná) práce. Bez lidského činitele, bez lidského mozku to vše zůstává skutečně mrtvé, jen hromadou železa a haldou cihel, jak říkával Tomáš Baťa. Život tomu všemu haraburdí mohou vdechnout pouze lidé. Lidské znalosti, um a schopnosti jsou základní formou kapitálu a nejproduktivnější silou moderního světa.

A k zahraničným „investíciam“ do Českej ekonomiky dodáva:

„Základní poučka z prvního kurzu ekonomie: kapitál není pytel peněz. Pytel peněz je pytel peněz – nic víc. Zahraniční investoři v ČR investují do sebe: tudíž ONI získávají kapitál (a následné zisky), který kupují za pouhý “pytel peněz”. V ČR nám zůstane jen ten “pytel peněz”, který pak prostě spotřebujeme. Kapitál jsou výrobní prostředky: znalosti, technologie, práce, atp., které jsou obnovovány a rozšiřovány procesem výroby. Kapitálu nám tedy neustále ubývá a zahraničním “partnerům“ neustále přibývá. Nám zůstávají peníze (než je spotřebujeme), ne kapitál. To, že se peníze spotřebují a neinvestují (co naši “podnikatelé“ investují v zahraničí? Kolik jich v zahraničí podniká?) představuje zásadní rozdíl mezi českým a zahraničním kapitalistou. K čemu vám jsou peníze, když je umíte jen utratit? Rozprodej českého kapitálu do zahraničních rukou není cestou k oživení českého hospodářství, ale k oživení hospodářství zahraničního.“

Môžeme si zarobiť a ušetriť peniaze a peniaze nás budú naháňať, aby sme ich správne „investovali“a aby nestratili svoju hodnotu. A tak nám rôzni poradcovia budú rozprávať o dlhopisoch, diamantoch, zlate alebo nemovitostiach. Skutočná hodnota však vzniká iba v akcii. Môžeme si kúpiť stroj, ale hodnota sa tvorí, keď bude produkovať výrobky, za ktoré zaplatí zákazník. Podobne, ako pôda, na ktorej sa pestujú plodiny, ktoré zákazníci kupujú. Zákony podnikania deformujú úradníci a špekulanti, ktorí na pôde nepracujú a poberajú dotácie, alebo politickí kšeftári, ktorí po známosti privatizovali podniky, vykradli ich a zvyšok predali.

Koľko času ľudia venujú tomu, aby vytvorili „mŕtve bohatstvo,“ ktoré sa kazí, nemá cenu a rozpadá sa na prach a koľko času sa venujú tomu, aby vytvorili skutočné bohatstvo – objavili svoj talent, rozvíjali ho, vzdelávali a prepájali sa, spolupracovali na tom, aby vytvorili úžitok.

Skutočné bohatstvo vzniká v hlavách a srdciach. Nie sú to ani peniaze ani stroje, pozemky a budovy. Vzniká viac dávaním a službou, ako braním a mocou. Skutočné bohatstvo nie je vo vlastnení vecí, ale v znalostiach a oslobodzovaní od všetkého nepodstatného v našom živote. Je rozdiel medzi mŕtvym bohatstvom tohto sveta a živým bohatstvom, ku ktorému nás pozýva Pán: „Nezabúdajme konať dobro a deliť sa o veci s inými.“ (Hebrejom 13:16).

V tomto týždni som prežil pekné 2 dni vo firme I.D.C. Holding s jej majiteľom Štefanom Kassayom, Pavlom Kovačičom, Miroslavom Buchom, Romanom Ježom, Karlom Novotným, Patrikom Paulom a účastníkmi Podnikateľskej univerzity. Ďalšie dva dni sme boli v OZ Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom v spoločnosti Vladka Masláka, Jirka Marka, Patrika Paula, Jana Maška a ľudí z RB Leader. A pokračujeme ďalej v Akadémii inovácii a Podnikateľskej univerzite (máte poslednú šancu na prihlásenie).  Naše najnovšie projekty a inovačné skúsenosti odhalíme už v utorok a stredu v Trenčíne vo firme VRM.  si môžete stiahnuť ukážku – Akademia inovacii ukazka. Teším sa na všetkých a po našej spoločnej ceste so Štefanom Kassayom do Číny pokračujeme ďalej. Tvoríme spolu živé bohatstvo.

Salas

Na salaši v Dobrom Pastierovi

Pozvánka na 27.9. v Prahe, kde budeme diskutovať s Honzom Maškom

Ranajky v Prahe

0