Často sa pozeráme na svet staticky. Hodnotíme človeka, ale on je v každej sekunde iný. Jeho organizmus reaguje na zmeny v prostredí, stimuly a abnormality. Pri napadnutí chorobou sa aktivizujú obranné procesy, človek sa učí, adaptuje a vyvíja. Vyberieme si nejaký jav a hodnotíme ho izolovane od prostredia, v ktorom sa prejavuje. Aj spoločnosť sa učí a mení, jednotlivé systémy sa v nej vzájomne vyrovnávajú.

Často sa stretávam s protikladmi – adrenalínový život naplno alebo meditácia v tichu, workoholizmus alebo harmonický rodinný život, západ alebo východ, sloboda alebo diktatúra, chaos alebo poriadok, ekológia lebo biznis, zlo alebo dobro, láska alebo nenávisť.

Myslím si, že príroda okolo nás nemá slovo alebo, systémy sa v nej dopĺňajú, spolupracujú, protiklady sa vyrovnávajú, extrémy a vychýlenia sa korigujú a postupne sa dostávajú do rovnovážnych stavov a rytmu.

Zničený les sa obnovuje, premnožené živočíchy a rastliny redukujú svoje stavy, dobro stavia barikády násilu a zlu. Podniky sa snažia o systémy vyvážených ukazovateľov, ľudia hľadajú vo svojich životoch rovnováhu medzi telesnou, mentálnou, emočnou a duchovnou stránkou. V škole sme sa učili statickú a dynamickú rovnováhu, rovnováhu v termodynamike, chémii, v živých organizmoch a spoločnosti. V podnikaní hovoríme o rovnováhe medzi hodnotou pre zákazníkov, akcionárov, spolupracovníkov, prírody a spoločnosti okolo nás.

Nedávno som bol pozoroval výcvik mladých podnikateľov. Lektor ich učil zostavovanie biznis modelu a snažil sa im pomôcť rozvinúť dôležité podnikateľské vlastnosti – kreativitu, húževnatosť, schopnosť spolupráce a prekonávania prekážok, disciplínu, trpezlivosť a ďalšie. Jednalo sa o deti z detských domovov a uvedomil som si, že keď budú nasmerovaní len na podnikanie, môžu raz trpieť ich deti a rodiny nedostatkom času. Bol som raz medzi zástupcami neziskových organizácii, ktoré odsudzovali podnikateľov a ich zisky, ale nepohŕdali peniazmi pre svoje nadácie. Poznám ľudí, ktorí žijú v neustálom strese a on line režime, keď vyhoria, tak sa úplne odstrihnú do izolácie a keď sa z izolácie vrátia do aktívneho života, všetko dobehnú ako abstinenti alebo nefajčiari v recidíve – a vyhoria znova.

Dôležitý je rytmus – medzi prácou a odpočinkom, spoločnosťou ľudí a tichom, v ktorom sme sami so sebou. Je asi lepšie vypiť denne pohár vína ako raz za týždeň dve fľaše. Je rozumnejšie dokončovať veci, ako preskakovať z jednej na druhú, mať malú dovolenku každý mesiac, ako sa tešiť na predčasný dôchodok.

Ľudia mi niekedy hovoria o tom, aké je všetko okolo nás čierne a zlé. Je to výstrižok z nášho sveta, ktorý si oni sami vybrali. Ja zase vidím viac farebný a krásny svet, ale obidva tieto svety sa prepájajú a vyvažujú. Našťastie sú princípy fungovania vesmíru a sveta mimo nášho vplyvu. Autopoietické živé organizmy fungujú ináč, ako vidíme svet my ľudia – cez kusovníky, procesné diagramy a organizačné schémy.

Zajtra sa stretneme v Akadámii dobrého pastiera.

Foto – včera na Veľkom Rozsutci so Staňom a Táňou Martincovcami.

IMG_0737

IMG_0735

 

0