Zdá sa, že vývoj okolo nás predbehol školy a prípravu detí na život. Mnohé školy nielen, že učia nepotrebné veci, ale aj vážne poškodzujú schopnosť mládeže presadiť sa v novom svete, ktorý prichádza. Medzi nebezpečné školy patria mnohé z tých, ktoré sa pokúšajú učiť ekonomiku, manažment alebo podnikanie. Vidíme, že tzv. „elity a lídri“ žiadnymi elitami nie sú, vedia len hlasnejšie tárať a majú v sebe iba viac drzosti a túžby po moci. Mnohí prezidenti, premiéri, komisári, profesori alebo ministri by v bežnom živote bez svojich asistentov a štábov boli úplne neschopní a bezradní. Problém je, že rôzni blázni a psychopati dnes majú v rukách zbrane hromadného ničenia, môžu navrhovať zákony a intervenovať do ekonomiky a spoločnosti. O odbornej a morálnych defektoch tých, ktorí vedú spoločnosť sa môžeme presviedčať takmer v priamom prenose. To, že ich dokážeme zvrhnúť však ešte neznamená víťazstvo. Prichádzajú ďalší, ktorých Milan Zelený nazýva malými trumpami, trumpíkmi, trumpetami, trumpoidmi… Nechápu súvislosti, pletú si následky a príčiny, chcú riešiť veci, ktorým vôbec nerozumejú, chýbajúce znalosti vyvažujú prehnaným sebavedomím, neschopnosť počúvať a učiť sa nahrádzajú hlasným krikom a urážaním. A k tomu masy ľudí kŕmené informáciami z internetu a médií, ktoré už dávne prestali slúžiť hľadaniu pravdy.

Hlupáci na čele štátov a veľkých spoločností sa obklopujú hlupákmi, prikyvovačmi a lokajmi, ktorí ich ešte viac vzďaľujú od reality. Občas si nechajú urobiť prieskumy nálad obyčajných ľudí a podľa mediálnych plánov nám predhodia nezmysel, ktorí chcú niektoré skupiny ľudí počuť. Rozprávajú o tom ako zmenia veci, na ktoré nemajú žiaden vplyv, chvália sa úspechmi, na ktorých nemali žiadne zásluhy, presvedčivo rozprávajú o témach, ktorým vôbec nerozumejú.

Prečo vám to všetko hovorím? Veď to vidíte a viete. Myslím si, že nastal čas, keď nadávanie a kritizovanie nestačia. Každý z nás má časť zodpovednosti za to, či sa svet bude vyvíjať správnym alebo nesprávnym smerom. Musíme sa naučiť triediť informácie, neveriť všetkému, čo nám predkladajú politici, médiá, pochybní ekonómovia a skorupmovaní právnici. Logické myslenie, pochopenie súvislostí v dlhších časových etapách ako je jedna generácia, správna interpretácia prebiehajúcich transformačných trendov – to všetko potrebujeme učiť svoje deti aj seba. Nebáť sa arogantných papalášov a postaviť sa im, spájať a pomáhať si v tom, aby si nás nekúpili za svoje špinavé peniaze.

Sedeli sme pred časom s Vladkom Maslákom v OZ Dobrý pastier – podnikatelia a manažéri z mnohých úspešných firiem. Hovorili sme o úspechoch a pádoch. Vladko nám vždy pripraví lekciu, ktorú si dlho pamätáme. Hovoril o dvoch nástrahách – o tom, aby nás nezlomili neúspech a pády, aby sme neboli maloverní a bezmocní, ale aby nás na druhej strane nepriviedol úspech k pýche a pádu. „Vyrozprávajte Ježišovi svoj príbeh, svoje trápenia, pády, obavy aj radosti a pozvite ho do doň, tak ako to urobili emauzskí učeníci,“ hovoril Vladko Maslák. Včera som večer sedel s Romanom Sekom Rodinkove a hovorili sme o jeho podnikaní, nad ktorým experti krútia hlavou. Vraj porušuje všetky ekonomické zákony. Asi preto, že funguje podľa Božích zákonov a „ekonomické zákony“ sú len výmysly v hlavách ekonómov. „Boh je úžasný dirigent a je krásne hrať v jeho orchestri,“ povedal Roman Seko. Nečakajme na spasiteľov z tohto sveta. Pán nám dal talenty a pozýva nás na svoje vinice. Musíme byť aktívni, zapájať sa do zveľaďovania sveta okolo nás, ak nechceme, znovu zažiť storočie veľkých nepokojov, vojen a dvoch podobných režimov – fašizmu a komunizmu.

zmeny1

0