Z Nemecka sa valí vlna. Na jednej výstave prišla veľká firma s tým, že sa koná štvrtá priemyselná revolúcia. Nazvali ju Industrie 4.0. A začali sa diať veci – píšu sa národné politiky pre Priemysel 4.0, organizujú sa konferencie a semináre, stavajú budovy a laboratóriá, kde sa táto revolúcia bude študovať. Keď sa spoja Bosch a Siemens s pani Merklovou, je to jednoducho väčšia sila, ako keby nám o revolúcii rozprávali Penta, J+T a Fico. Manifesty 4.0 sa začínajú vetami typu „stojíme na prahu revolúcie…“ Od narodenia mi hovoria, že stojím na prahu nejakej revolúcie. Už som pomaly na dôchodku a stále nám vládnu rovnakí komunisti ako kedysi.

Vlna sa šíri veľmi rýchlo – každý na obal svojho produktu napíše Industry 4.0, alebo aspoň štyri bodka nula. Naznačuje nám tým, že je tiež technologický revolucionár, ktorý mení svet. Výhodou je, že pod túto značku môžete skryť takmer všetko – ERP, CRP, APS, APC, CAD, CAM, CIM, SPC, PMI, PLM, PLC, CRM, VR, AR, AI, AM, QMS, IoT… Mám pokračovať? Pripomína vám to starú pesničku Ivana Mládka? Veru, aj mne to pripomína starú pesničku. Spýtajte sa expertov, čo je to Industry 4.0. Začnú vám rozprávať o tom, ako budú veci, stroje a ľudia vzájomne prepojené. Keď namietnete, že už dnes mnohé veci vzájomne prepojené sú, tak hovoria o umelej inteligencii a veľkých dátach, ktoré sú každý deň snímané a spracovávané z našich telefónov, tabletov, kreditných a zákazníckych kariet, ukazujú rozšírenú realitu, spoluprácu robota a človeka alebo výtlačky z 3D tlačiarne. No a čo?

Faktom je, že parný stroj, pásová priemyselná výroba a príchod počítačov priniesli ľuďom obrovský materiálny pokrok. Internet a digitalizácia všetko postupne prepojili a urýchlili. Hovoríme o exponenciálnom vývoji – 1,2,4,16, 265, 65535, …atď. Výkony digitálnych systémov sa zdvojnásobujú každých 18 mesiacov a ich ceny klesajú.

A čo z toho majú ľudia? Tí, ktorí sa hlásia k Industry 4.0, možno dostanú štedré dotácie, Nemecko sa teší, že jeho firmy Bosch alebo Siemens budú znovu udávať svetové trendy a práca sa z východu vráti do západného sveta, profesori majú o čom písať a niektorí si postavia aj nové budovy.

Priemyselné revolúcie boli charakteristické technológiou, ktorá radikálne zvýšila produktivitu práce, zrušila mnohé pracovné miesta a presunula ľudí do nových pracovných sektorov. Postupnosť bola takáto – poľnohospodárstvo, priemysel, služby. S ľuďmi to bolo podľa mňa takto – neskôr sa využívali ich ruky a svaly a fyzická práca bola nahradená strojmi. Potom prišlo obdobie, kedy sa začal viac využívať rozum, optimalizácia a automatizácia práce. Neskôr začali firmy využívať výhody tímovej práce a rôznorodosti, svet sa globalizoval a miešali sa kultúry. Na to, aby sme dokázali spolupracovať potrebujeme empatiu, srdce, rešpekt a dôveru. Dnes mnohí podnikatelia zdôrazňujú viac emocionálnu inteligenciu, ako IQ, vzdelanie alebo fyzickú silu svojich spolupracovníkov. A prichádza štvrtá fáza vývoja, keď ľudia hľadajú vyšší zmysel svojho konania, objavujú svoju vlastnú cestu a stopu, ktorú chcú svojim životom zanechať. Štyri fázy vývoja človeka v podniku – telo, rozum, srdce, duša. Ale technokrati pokoj nedajú. Všetko bude prepojené, inteligentné a rýchle. A prečo vlastne? Že je to technicky možné? Alebo je to dobré? Pre koho?

Neviem, či v tomto rýchlom svete ešte obstojím. Radšej si aj ja napíšem k menu 4.0. Volajte ma Jano 4.0. Mal by sa tak raz volať môj vnuk, ak sa narodí a dajú mu meno po mojom synovi. Je však rýchla doba a tak ma volajte Jano 4.0. Znie to dobre – revolučne a moderne. Dám si to na vizitku aj na letáky. Nech ľudia vidia, že kráčam s dobou. Váš Jano 4.0 – kyberneticko – fyzický systém. Ako dôkaz našej pokrokovosti uvádzam včerajšie zaorávanie zemiakov s Milenou.

0