V poslednom období sa veľa hovorí o tom, ako “roboti berú ľuďom prácu.” Prichádzajú výskumy a názory expertov, ktoré hovoria, že zaniknú mnohé pracovné miesta. Ceny robotov klesajú a ich schopnosti sa zvyšujú. U ľudí je to skôr opačne – mnohé pracovné schopnosti a ochota pracovať sa znižujú a požiadavky na pracovné podmienky a plat rýchlo rastú.

Už nehovoríme iba o tradičných robotoch, ktoré zvárajú alebo montujú, ale aj o robotoch prepojených s umelou inteligenciou, vyhladávajúcich a triediacich informácie, chytajúcich víry na internete, vyhodnocujúcich informácie o klientoch alebo poskytujúcich rady zákazníkom. Aj v minulosti nahrádzali stroje ľudskú prácu. Pred 100 rokmi robila väčšina ľudí na farmách, neskôr vo fabrikách a dnes v službách. Za týmto pohybom je produktivita práce a technológie, ktoré priniesli tri priemyselné revolúcie – nasadenie parného stroja, priemyselnú pásovú výrobu a počítače.

V minulosti sa teda ľudia presúvali medzi pracovnými sektormi poľnohospodárstvo, priemysel a služby. Vyrábali potraviny, výrobky alebo obsluhovali. Milan Zelený tvrdí, že iný hospodársky sektor nevznikol a nové pracovné miesta sa už nemajú kde vytvárať. Viacerí ekonómovia mu dávajú za pravdu a hovoria o obrovských poklesoch pracovných miest v nasledujúcich rokoch. Už koncom deväťdesiatych rokoch predbehol podiel zisku na HDP podiel miezd na HDP. Inými slovami – bohatstvo spoločnosti stále viac vytvárajú stroje a nie ľudské ruky. Aj keď štatistiky nezamestnanosti nie sú v mnohých krajinách zlé, štatistiky ukazujú, že v posledných rokoch zamestnanosť ľudí klesá.

stroje

C.B.Frey, M.A.Osborn, M.Ford a ďalší experti (Milan Zelený, na Slovensku napríklad Peter Staněk) vidia veci pesimisticky a hovoria, že automatizácia v ďalších rokoch zlikviduje viac ako 50% pracovných miest (inteligentné fabriky, internet vecí, samoobslužné systémy). Ray Kurzweil alebo Peter Diamandis sú skôr optimisti a hovoria o tom, že aj v minulosti stroje nahrádzali prácu ľudí a postupne sa vytvorili iné, nové pracovné príležitosti. Najskôr sú ľudia v šoku, lebo zanikajú pracovné miesta, na ktoré boli roky zvyknutí (napr. tradičná práca na poli, montážne linky, sklady, doprava, obslužný personál v obchodoch alebo bankách). Automaty dnes nahrádzajú aj prácu právnikov pri štúdiu dokumentov. Bez problémov by mohli nahradiť aj právnikov, sudcov a politikov na Slovensku. Roboti by stláčali hlasovacie tlačidlá bez chýb, podľa inštrukcií “Veľkého brata,” právnici by bezchybne zahladzovali mafiánske stopy a sudcovia by rýchlo súdili tých, ktorí sa pokúsia poukázať na zlodejov a korupciu. A všetko by išlo správnym SMERom.

produktivita

Jedna slovenská firma, s ktorou spolupracujem, mala pred 25 rokmi okolo 2500 zamestnancov a z toho asi 80% ľudí vo výrobe. Dnes má iba polovicu zamestnancov, produkuje štvornásobné tržby a zisky a 80% pracovníkov je v administratíve (obchodníci, technici, manažéri). Vo výrobe je zopár zoraďovačov, údržbárov a programátorov. Všetko je automatizované a vyrába sa bez dotyku ľudskej ruky.

noznice

Vzniká niekoľko trendov, ktoré si treba uvedomiť:

  • Zvyšovanie produktivity práce vytláča pracovné miesta z troch základných oblastí – poľnohospodárstvo, priemysel, služby. Najviac postihnuté sú najvyspelejšie ekonomiky (USA, Japonsko a západná Európa), kde automatizácia pokročila najďalej. V USA dnes v poľnohohospodárstve pracuje iba 0,5% obyvateľstva, v priemysle 14% a v službách 80%. A služby radikálne znižujú počet pracovných miest. Jediný sektor, ktorý narastá, sú zamestnanci štátu (GWU) – vrátane sociálne odkázaných a nezamestnaných ľudí.

sektory

  • Firmám rastú tržby, zisky. Bohatstvo však vytvárajú stále viac stroje ako ľudia, roztvárajú sa nožnice medzi bohatými a chudobnými, medzi rastom ziskov a stagnáciou reálnych miezd.

mzdy

zamestnanost

  • Vytvoria sa mnohé nové pracovné príležitosti (už dnes je veľa neobsadených pracovných pozícii), ale pre ľudí, na ktorých budú kladené vysoké požiadavky – kvalifikácia, kreativita, inovatívnosť a schopnosť riešiť nové a zložité problémy, podnikateľstvo. Na opačnej strane zostane skupina nepotrebných ľudí. Je možné, že sa bude zväčšovať.

kvalifikacia

  • Ak pripočítame pribúdanie starých ľudí, tak sociálne systémy kolabujú. Viaceré krajiny (Švajčiarsko, Nemecko, USA, Fínsko) diskutujú o základnom príjme (mesačnej dávke, ktorú by dostávali všetci občania bez ohľadu na to, či pracujú). Bill Gates nedávno hovoril o daniach alebo odvodoch z robotov, ktorí nahrádzajú ľudí v práci. Problém však nie je iba v prerozdelení peňazí a finančnom zaistení ľudí bez práce. Ľudia potrebujú pre svoj život sociálny ekosystém a potrebu užitočnosti.

Dobry pastier

zdroj: OZ Dobrý Pastier, Kláštor pod Znievom

  • Zatiaľ, čo sa väčšina opája výdobytkami nových technológii pod zástavou Industry 4.0, niektorí odborníci sa začínajú zaoberať tým, ako budú v spoločnosti fungovať “nepotrební” ľudia – bez potrebných pracovných schopností, kvalifikácie, návykov, starí, tí, čo nezvládli svoj život a padli na dno, handicapovaní a pod. Je zaujímavé, ako sa svet stará o to, aby sme mali ešte väčší HDP, aby sme míňali viac peňazí a kupovali viac výrobkov, ktoré nepotrebujeme a aby sa zvyšovalo bohatstvo úzkej skupiny ľudí. Skladáme sa na záchranu zbytočných inštitúcii, ako sú banky, ale nevieme pomôcť miliónom hladujúcich, nemocných, ľuďom bez domova a strechy nad hlavou.

prijmyzdroj: Milan Gregor, CEIT

  • Rýchlosť zmien v technike a biznise je oveľa vyššia ako schopnosť vzdelávacích systémov prispôsobovať sa im. Mnohí si však neuvedomujú, že v dobe, keď sa všetko okolo nás mení, nestačí učiť žiakov technické novinky. Oveľa dôležitejšie je učiť ich to, čo je pevné, stále a nemení sa – princípy. To, čo nové technológie a podnikateľské modely prinesú ľuďom závisí práve od toho, či sa ľudia naučia deliť s menej úspešnými, pomáhať ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti a žiť podľa Stvoriteľa. Vzniknú nové spôsoby vzdelávania a prípravy na život a prácu.

pracovnik

  • Ak by bola položená otázka, ktoré povolanie niekdy nezanikne, tak by som odpovedal, že je to povolanie podnikateľ. Už v rodine a v základnej škole by sme mali vychovávať podnikateľov – ľudí, ktorí objavujú a rozvíjajú talent, ktorý dostali. Sú empatickí k prostrediu, v ktorom žijú a vedia si v ňom nájsť svoje miesto a poskytovať úžitok. Prijímajú zmenu a vedia sa postaviť k úplne novým problémom a výzvam, ktoré tu ešte neboli a nie sú popísané v žiadnej učebnici. Majú odvahu urobiť prvý krok, ale aj pokoru, aby ich nezničili úspech a pýcha. Sú húževnatí a prekážku berú ako ukazovateľ správnej cesty.

Neexistujú nepotrební ľudia. Problém je, že sa viac pozeráme do zrkadla, ako na druhých.

0