Navštívil som veľa malých aj veľkých firiem. Videl som zanedbané malé firmy s frustrovanými ľuďmi, aj perfektne fungujúce veľké podniky s motivovanými spolupracovníkmi. Väčšinou však platí, že v malých firmách je viac inovácií, odvahy a zábavy a vo veľkých viac papierov, schôdzí a alibizmu. Tu je niekoľko rozdielov, ktoré medzi malými a veľkými firmami vnímam ja:

  Malá firma Veľká firma
Organizácia Tím, sieť Hierarchia, matica
Motivácia Zmysel, túžba niečo dokázať Finančné a kariérne stimuly
Stratégia Každodenný boj o prežitie, akcie, pokusy a omyly Prepracovaný systém strategického riadenia, ktorý však niekedy zostáva v tabuľkách a v prezentáciách
Manažéri Podnikatelia a inovátori Úradníci, ktorí plnia ciele a dostávajú bonusy
Spolupracovníci Spolupracovníci a spolupodnikatelia Zamestnanci, ktorí chodia do práce
Spôsob riadenia Akčný, agilný Byrokratický
Rýchlosť rozhodovania Vysoká Nízka
Inovácie Žiaden systém, ale inovácia je základom prežitia Sofistikované inovačné systémy, slabé výsledky
Výskum a vývoj Často neexistuje Silné zázemie
Výroba, logistika a iné hmotné procesy Slabá organizácia, často žiaden systém Prepracované štíhle a produktívne systémy
Plánovanie a riadenie objednávok Intuitívne, časté zmeny, sklzy Prepracovaný systém CRM/ERP/APS
Systém riadenia kvality Často neexistuje Často byrokratické smernice a audity
Systém sledovania a riadenia výkonnosti (financie, produktivita, náklady, plytvanie) Často neexistuje, výsledkom sú zbytočné činnosti, náklady, sklzy, nadčasy a stres Prepracovaný systém a veľký tlak manažmentu na výsledky
Finančné riadenie Intuitívne, zdravý rozum Prepracovaný systém tvorby rozpočtu a riadenia nákladov
Obchod a marketing Často majiteľ Drahý CRM a rozsiahle marketingové analýzy
Investičný rozvoj Investuje sa tam, kde je to najviac potrebné Zložité investičné plánovacie hry
Schopnosť prekonávať krízy Silná, postavená na ľuďoch a antikrehkosti Redukcia nákladov a orientácia na finančné prežitie, niekedy reegineering alebo reštrukturalizácia
Znalosti ľudí Zopár samoukov, ináč slabé, niekedy ani nevedia, čo nevedia U niektorých ľudí vysoké znalosti u iných vysoký počet dní školení
Rozvoj ľudí Učia sa riešením problémov Prepracovaný systém, ktorý nie vždy prináša očakávané výsledky

V poslednej dobe sa mnohé veľké firmy dostali do štádia, že sú pomalé, plné rôznych koordinátorov, auditov, zavádzania „najlepších praktík,“ znižovania nákladov, chodenia z workshopu na workshop, prezentovania, vypĺňania tabuliek a ich nahrávania na server. Ľudia sú často frustrovaní a spomínajú na krásne časy, keď vo firme ešte existoval zdravý rozum. A sú aj firmy, ktoré si tento stav uvedomili, hľadajú cestu ako odstrániť zbytočnú byrokraciu a alibizmus, ktoré bránia v práci a pokúšajú sa vytvoriť podnikateľskú kultúru malej firmy.

Mnohé malé firmy sa pokúšajú prevziať, niekedy aj s pomocou najatých manažérov alebo konzultantov, praktiky veľkých spoločností. Často sa stáva, že zavedú do svojej práce systémy, ktoré im v práci viac bránia ako pomáhajú. Prestane sa hovoriť pravda, začnú sa prezentovať očakávané výsledky a zkrývať problémy a ich príčiny, prestanú sa rešpektovať ľudia, šéfovia sa zamerajú iba na výsledky, z ktorých majú bonusy. Občas stretnem konzultantov, ktorí hovoria, že by sa mal zakladateľ firmy stiahnuť do úzadia a jeho firmu by mali riadiť najatí manažéri z veľkých korporácií a konzultanti. Veľmi často to nedopadne dobre.

Napriek uvedenému si myslím, že malé aj veľké firmy môžu fungovať dobre, že sa majú v čom od seba inšpirovať a že sa môžu aj vzájomne dopĺňať a spolupracovať.

Podnikanie začína snívaním, ale iba snívanie nestačí. Tu je niekoľko fáz, ktoré treba na podnikateľskej ceste zvládnuť:

 1. Mať sen a nájsť odvahu vykročiť. Mnohí sa pýtajú: ako začať? Najlepšia odpoveď je: začať!
 2. Vydržať. Tak ako každý sen končí prebudením sa do reality, aj podnikanie prináša na začiatku veľa ťažkostí – pôvodné predstavy a plány nefungujú, práce a problémov je viac ako peňazí a radosti, pôvodný podnikateľský model treba meniť, podnikateľ si platí vlastnú univerzitu – platí za chyby a zisťuje, čo všetko nevie.
 3. Po prekonaní bodu dva môže firma rásť, prichádzajú ďalší ľudia a vznikajú ďalšie problémy – rôzne návyky, názory, prístupy k práci, znalosti a pod. Riešenie technických, podnikateľských a finančných problémov doplňajú niekedy problémy s ľuďmi a konflikty.
 4. Ak má firma ďalej rásť, potrebuje nielen budovy a zdroje, ale aj systém. Intuícia, kreativita a pracovné nasadenie majiteľa už nestačia. Bez systému sa hromadia chyby, sklzy v objednávkach a iné problémy.
 5. Aj po prekonaní bodu 4 vznikajú ohrozenia. Niekedy dochádza k sebauspokojeniu alebo podceneniu konkurencie, ktorá prichádza s lepšími riešeniami. Aj naši zákazníci sa vyvíjajú, tlačia na ceny a napriek rastu sa naše marže a zisky znižujú. Potrebujeme inovácie.
 6. Firma starne, opakujú sa riešenia a postupy z minulosti, ktoré však už neprinášajú výsledky. Chýba nová krv, nápady a úplne iné prístupy k podnikateľskému svetu, ktorý sa zásadne zmenil a my sme sa mu nedokázali prispôsobiť. Treba zmeniť celý podnikateľský model.
 7. Dochádza ku generačným výmenám na najvyšších miestach, odovzdávanie firmy deťom, novým manažérom, investorom a pod. Nastáva nová príležitosť alebo ohrozenie.

Poznám veľa podnikateľov a som presvedčený, že žiadna skupina obyvateľstva, vrátane učiteľov, lekárov, vedcov alebo umelcov, nedáva spoločnosti toľko ako podnikatelia. Podnikateľ rozvíja svoj talent a schopnosti, aby vytvoril niečo (produkt, službu), čím obohatí spoločnosť. Základný princíp je, že sa zvyšuje úžitok alebo hodnota daného produktu (výkon, účinnosť, spoľahlivosť, kvalita) a znižujú sa jeho škodlivé funkcie (napr. spotreba, emisie, náklady). Podnikateľ teda musí vytvárať niečo užitočné pre spoločnosť, zároveň platí dane a odvody za seba aj svojich spolupracovníkov. Normálny podnikateľ rozvíja svojich spolupracovníkov, vzdeláva a vychováva ich, čím pozitívne ovplyvňuje aj ich rodiny. Spomeňme si na Baťovcov, ale aj súčasných podnikateľov ako sú napríklad Štefan Súkeník, Kinekus, Juraj Habovštiak, MTS, či Vladimír Maslák, OZ Dobrý Pastier.

Keby sme celú spoločnosť premenili na podnikateľov, dokázali by sme sa navzájom zamestnávať, obchodovať medzi sebou v regiónoch, opravovať a rozvíjať obce, v ktorých žijeme, byť nezavislí na dotáciách zhora a rozhodnutiach papalášov z politických strán.

Verím, že podnikatelia môžu zmeniť nielen našu spoločnosť, ale aj životy ľudí tak, ako je to zobrazené na obr.1.

kariera

Obr.1. Celý náš život je podnikanie

Ale vráťme sa k menším firmám. Všímam si v nich, že sa tam ľudia často narobia len preto, že nepoznajú niektoré metódy a postupy, ktoré by im pomohli dosahovať svoje ciele ľahšie a jednoduchšie.

Pokúsim sa stručne vysvetliť aspoň niektoré z nich.

1. Súbor pravidiel a ich dodržiavanie

Čo to je a prečo sa to používa?

Každé spoločenstvo ľudí, ktoré má spoločné smerovanie, musí mať definované pravidlá, ktoré dodržiava pri dosahovaní svojich cieľov. Aj každá spoločná činnosť (podnikanie, výroba, šport, hra) má svoje pravidlá, ktoré musia všetci jej účastníci dodržiavať. Rozhodcami, ktorí dbajú na dodržiavanie pravidiel v podniku, sú manažéri. Dodržiavaním pravidiel sa vo firme ukotvujú hodnoty, ktoré tvoria základ jej dlhodobého fungovania.

Ako to funguje a na čo si dať pozor?

 • Definovanie pravidla.
 • Definovanie spôsobu sledovania jeho porušovania.
 • Sledovanie porušovania daného pravidla, spätné väzby, opatrenia, eskalácie (napr. upozornenie, žltá karta, červená karta, dočasné vylúčenie, trvalé vylúčenie a pod.)

Príklad – podnikové desatoro 

 1. Správame sa k sebe slušne – pozdravíme, poďakujeme, poprosíme.
 2. Nehovoríme negatívne veci o tretej osobe v jej neprítomnosti, ale poskytneme spätnú väzbu priamo jej medzi 4 očami.
 3. Sme dochvíľni v chodení na schôdzky a plnení termínov.
 4. Nikdy nepošleme ďalej chybnú informáciu alebo prácu.
 5. Každý deň zachytávame problémy a hľadáme ich príčiny.
 6. Nesľubujeme druhému to, čo nevieme splniť.
 7. Nehovoríme, že sa niečo nedá, ale hľadáme za akých podmienok sa to dá vyriešiť.
 8. Zákazníkovi aj spolupracovníkovi prejavujeme rešpekt a pomáhame vyriešiť každý problém.
 9. Snažíme sa robiť svoju prácu na najvyššej profesionálnej úrovni, učíme sa a zdokonaľujeme svoje schopnosti.
 10. Pracujeme s faktami a správnymi číslami.

Pri rozbehu podnikania nie je možné všetko premyslieť a naplánovať, podnikateľ navyše nemá na začiatku ani dostatok znalostí, zdrojov a času, aby sledoval a riešil všetko. Dôležité je sústrediť sa na obmedzenia. Všímam si niekedy podnikateľov, ako čítajú knihy, nechajú si radiť, snažia sa kopírovať dobré podnikateľské praktiky, ale zabúdajú na dva základné body, ktoré musia riešiť:

 1. Prísun objednávok a zarábanie peňazí
 2. Spoľahlivé vybavovanie a realizácia objednávok (základná podmienka pre fungovanie bodu 1)

Ak firma nezvládne tieto dva body, tak je to ako s dieťaťom, ktoré sa nenaučilo písmenka a násobilku a nemá zmysel preskakovať do vyšších tried a učiť ho literatúru, gramatiku alebo rovnice.

2. Manažment obmedzení

Čo to je a prečo sa to používa?

Systematické hľadanie a odstraňovanie obmedzení, ktoré nám bránia dosiahovať ciele. Základný vzorec výkonnosti hovorí, že sa treba koncentrovať na dôležité veci a eliminovať všetko ostatné. Pri rozbehu podnikania je väčšinou dôležité získať a udržať si zákazníkov.

Ako to funguje a na čo si dať pozor?

 • Definovanie cieľa.
 • Nájdenie obmedzenia a jeho príčin.
 • Koncentrácia na stabilizáciu a riadenie obmedzenia.
 • Odstránenie obmedzenia.
 • Návrat do prvého kroku.

lievik

Obr.2. Dve základné miesta, na ktoré sa obyčajne koncentrujeme, pri rozbehu podnikania

Zvyšovať počet zákazníkov a ich objednávok a spoľahlivo ich plniť je dôležité, ale dlhodobo to nestačí. Požiadavky zákazníkov sa zvyšujú, prichádzajú rôzne alternatívy od priamej aj nepriamej konkurencie. Musíme roztočiť celé podnikateľské koleso.

3. Podnikateľské koleso

Čo to je a prečo sa to používa?

Vyvážený systém fungovania firmy začína zákazníkmi, ktorí firme prinášajú peniaze, inováciami, v ktorých vzniká hodnota, za ktorú zákazníci platia a procesmi, ktorými sú zákazníci obsluhovaní (nákup, výroba, obchod, servis a pod.). V strede kolesa sú ľudia a ich znalosti, ktorí koleso udržujú v pohybe. Niektoré firmy fungujú tak, že iba hasia problémy, ktoré práve vznikli, čo okrem nervozity a chýb, prináša niekedy aj zbytočné straty. Keď firma nemá objednávky posilní sa obchod, marketing alebo sa vyvíjajú nové veci. Keď objednávky prídu, procesy nestíhajú zákazníkov obsluhovať. Nakúpia sa zariadenia a následne chýbajú peniaze na prevádzku alebo inovácie. Niekedy chýbajú peniaze, inokedy zase ľudia na dôležité pozície, neskôr nefungujú dodávatelia, hasí sa kvalita a sklzy v dodávkach. Systematické riadenie podnikateľského kolesa eliminuje tieto problémy a postupne posúva firmu k vytýčeným cieľom.

Ako to funguje a na čo si dať pozor?

 • Definovanie financií, ktoré chceme v našom podnikaní generovať.
 • Definovanie zdroja peňazí – trh a zákazníci, ktorí majú potreby a peniaze na ich krytie.
 • Definovanie hodnoty, za ktorú nám zákazníci budú platiť (výrobky, služby).
 • Definovanie procesov, ktorými budeme zákazníkov obsluhovať a ich parametrov (náklady, termíny, kvalita).
 • Vytvorenie skupiny ľudí, ktorí majú znalosti a motiváciu na rozvíjanie predchádzajúcich bodov.

Príklad – podnikateľské koleso

koleso

Obr.3. Podnikateľské koleso, ktoré treba posúvať rovnomerne a vytrvalo dopredu

4. Zákazníci

Čo to je a prečo sa to používa?

Zákazníci sú základným zdrojom príjmov firmy, ale aj impulzov pre inovácie. Neustále menia svoje preferencie, sú prelietaví a my potrebujeme detailne poznať ich stratégie, problémy aj nevyslovené priania. Bez priameho kontaktu so zakazníkmi, budovania osobných vzťahov a poskytovania výnimočnej hodnotovej ponuky pre nich je veľmi ťažko zaistiť dlhodobú prosperitu firmy. Okrem našich zákazníkov, ktorých si chceme udržať a zvyšovať s nimi naše obchodné vzťahy, potrebujeme objavovať aj svet nezákazníkov, ktorí môžu využiť náš produkt alebo službu. Marketing, servis zákazníkov, aktívny obchod, vývoj a inovácie sú kľúčové prvky podnikania v budúcnosti.

Ako to funguje a na čo si dať pozor?

 • Definovanie a poznanie trhov, segmentov, zákazníkov.
 • Definovanie skupín zákazníkov, ktorí podobných spôsobom využívajú náš produkt alebo službu (ten, čo kupuje, ten čo používa, ten, čo opravuje a pod.).
 • Analýza prostredia, práce a procesov zákazníkov a nezákazníkov.
 • Definovanie preferencii zákazníkov a základnej hodnotovej ponuky pre nich.

Príklad – práca so zákazníkmi

ss

Obr.4. Práca so zákazníkmi a príležitosťami

Dôležité otázky

 • Majú naši zákazníci voči nám lepšie alternatívy?
 • Vieme presne, čo budú v budúcnosti potrebovať?
 • Bude trh našich zákazníkov rásť?
 • Poznáme trendy na trhu našich zákazníkov?
 • Bude môj biznis u nich rásť?
 • Aká je ich spokojnosť s našou a konkurenčnou hodnotovou ponukou?
 • Sme pripravení na nové požiadavky od našich zákazníkov?
 • Vieme pozitívne prekvapiť našich zákazníkov, alebo iba pasívne plníme ich požiadavky?
 • V čom sme lepší a v čom zaostávame voči lídrom na trhu?
 • Ako vnímajú zákazníci našu firmu?
 • Aké sú nové príležitosti a ohrozenia na trhu?

5. Financie

Čo to je a prečo sa to používa?

Sledovanie operatívnych a strategických finančných a výkonových parametrov podnikania nám dáva informácie o zdraví a kondícii firmy, trendoch a jej smerovaní. Potrebujeme sa však pozerať dopredu a nie do spätného zrkadla, byť pripravení na neočakávané zmeny. Časť výsledkov podnikania sa meria v peniazoch, ktoré dostávame vo forme tržieb, evidujeme variabilné náklady, z krycích príspevkov kryjeme fixné náklady, časť financií venujeme na investície do obnovy infraštruktúry a rozvoja a do inovácií pre budúcnosť. Správne meranie a rozdeľovanie týchto prostriedkov je rovnako dôležité ako obeh krvi a dôležitých prvkov v ľudskom organizme.

Ako to funguje a na čo si dať pozor?

 • Treba rozlišovať operatívne ukazovatele (tachometer) a analytické (palubný počítač).
 • Treba sa sústrediť na niekoľko kľúčových ukazovateľov – ziskovosť, cash flow, rentabilita, prietok, zásoby a prevádzkové náklady.
 • Údaje a práca s nimi musí prebiehať v reálnom čase – financie na prevádzku, ľudí a ich rozvoj, inovácie a pod.

ukazovatele

Obr.5. Tachometer výkonových ukazovateľov firmy

Dôležité otázky

 • Koľko peňazí zarábame?
 • Ako rýchlo zarábame peniaze?
 • Koľko peňazí musíme pravidelne vkladať do zarábania peňazí?
 • Ako efektívne investujeme peniaze do obnovy našich zdrojov?
 • Ako efektívne investujeme do inovácii a našej budúcnosti?
 • Ako efektívne investujeme do znalostí našich pracovníkov?
 • Koľko peňazí máme na to, aby sme prežili, keď nám nezaplatia kľúčoví zákazníci a nepožičajú banky?
 • Aký máme cash flow – úverujeme našich partnerov viac my, alebo oni nás?
 • Máme správne rozložené naše finančné riziká?

6. Inovácie

Čo to je a prečo sa to používa?

Firma nežije iba v prítomnosti (obsluhovanie zakazníkov a zarábanie peňazí), ale musí reagovať na zmeny na trhoch, v nových technológiách, materiáloch a trendoch. Inovácie pripravujú firmu na to, čo bude robiť v budúcnosti. To, ako dobre alebo zle obsluhujeme našich zákazníkov v porovnaní s konkurenciou, sa dá merať na tzv. hodnotovej krivke, ktoré ukazuje preferencie zákazníkov a stupeň ich plnenia. Ak si chceme udržať zákazníkov, získavať nových a zvyšovať svoje marže, musíme zlepšovat našu hodnotovú ponuku zákazníkom (rozsah a stupeň uspokojenia potrieb na hodnotovej krivke). Znamená to, že okrem každenného uspokojovania zákazníkov tým, že plníme ich objednávky, musíme vymýšľať, aké nové a výnimočné produkty a služby im chceme poskytnúť v budúcnosti.

Ako to funguje a na čo si dať pozor?

 • Poznanie sveta zákazníkov – ich práca, problémy, očakávania, sny.
 • Vytvorenie nových riešení, ktoré zákazníkov príjemne prekvapia a sú ochotní za ne zaplatiť.
 • Neustále inovovanie, ktoré zvyšuje naše konkurenčné výhody a výnimočnosť na trhu.

hk

Obr.6. Hodnotová krivka, ktorá sa vytvára inováciami

 Dôležité otázky

 1. V čom sme lepší ako ostatní?
 2. Je táto naša konkurenčná výhoda dlhodobo udržateľná?
 3. V čom zaostávame?
 4. Cítime stále väčší tlak na cenu a znižovanie marže?
 5. Máme v našej hodnotovej ponuke niečo úplne výnimočné?
 6. Vníma to tak aj zákazník?
 7. Čo sme v našej hodnotovej krivke zlepšili v posledných rokoch?
 8. Čo chceme v našej hodnotovej krivke zlepšiť v nasledujúcich rokoch?
 9. Robíme v našej firme inovácie?
 10. Máme pripravené kroky na zlepšenie našej hodnotovej krivky?

7. Procesy

Čo to je a prečo sa to používa?

Nás produkt alebo službu doručujeme zákazníkovi cez procesy vývoja, výroby, nákupu, plánovania a riadenia, logistiky, predaja, distribúcie, servisu a pod. Tieto procesy musia byť rýchle, pružné, výkonné, spoľahlivé, kvalitné a stabilné. Aj hodnotu dobrého produktu a služby môžeme poškodiť nefungujúcimi procesmi. Firmy, ktoré rýchlo vyrástli, alebo sa v nich používa intuitívne riadenie a improvizácia môžu spôsobovať veľa plytvania, sklzov v plnení objednávok, nekvality a viacnákladov, ktoré nielen, že znižujú výkonnosť podniku, ale spôsobujú aj nespokojnosť a odchod zákazníkov. Tak, ako zvyšujú obchod a inovácie prílev nových zákazníkov a objednávok, musia byť podnikové procesy schopné spoľahlivo a rýchlo zákazníkov obslúžiť.

Ako to funguje a na čo si dať pozor?

 • Jasne definovať procesy, ich výkonové parametre a zodpovednosti za ne, ale neutopiť sa v zložitom popisovaní procesov.
 • Definovať jednoduché a merateľné štandardy procesov a sledovať ich plnenie.
 • Rozvíjať nástroje pre neustále sledovanie výkonosti procesov a ich zlepšovanie.
 • Rozvíjať schopnosti ľudí zlepšovať a inovovať procesy tak, aby boli konkurenčnou výhodou (náklady, kvalita, termíny, spoľahlivosť, stabilita a pod.).

procesy

Obr.7. Procesná mapa

 Dôležité otázky

 1. Sú naše procesy stabilné, nedochádza v nich k rozptylu a abnormalitám?
 2. Existuje v našich procesoch každodenný systém zachytávania a riešenia problémov (problém, príčina, riešenie, kontrola), ich eskalácie a odstraňovania tak, aby nedochádzalo k opakovaným chybám?
 3. Klesá v našich procesoch plytvanie, dochádza k ich skracovaniu a znižovaniu nákladov?
 4. Sú naše procesy dostatočne pružné s ohľadom na zmeny sortimentu a množstiev?
 5. Sú naše procesy transparentné a chybuvzdorné?
 6. Sú naše procesy dostatočne rýchle a efektívne v porovnaní s konkurenciou?
 7. Máme pripravené plány ako ďalej inovovať naše procesy?

Stroje

 1. Sú naše stroje dostatočne pružné a efektívne využívané?
 2. Meriame efektívnosť využitia našich kľúčových zariadení v reálnom čase a robíme okamžité opatrenia?
 3. Sú pracoviská v našom podniku čisté, správne usporiadané a zorganizované?
 4. Sú naše stroje a pracoviská správne diagnostikované a udržiavané v optimálnom stave?
 5. Zodpovedajú naše stroje a zariadenia požadovaným technickým trendom v našom biznise?
 6. Sú naše zariadenia a pracoviská vybavené signalizáciou abnormalít, vizualizáciou a chybuvzdornými systémami?
 7. Zaoberajú sa pracovníci sledovaním strojov, ich diagnostikou a zlepšovaním?
 8. Sledujeme najnovšie trendy v našich a príbuzných technológiách?

Ľudia

 1. Máme v podniku viac pasívnych vykonávateľov alebo aktívnych spolupodnikateľov?
 2. Sú naši spolupracovníci dostatočne kvalifikovaní, motivovaní a pružní s ohľadom na stále sa meniace požiadavky?
 3. Dokážu naši ľudia spolupracovať a konštruktívne riešiť problémy?
 4. Baví ich práca ktorú robia?
 5. Zlepšujú naši ľudia veci okolo seba, učia sa a rozvíjajú svoje schopnosti?
 6. Dokážu spolu jednotliví ľudia a oddelenia správne komunikovať a riešiť konflikty?
 7. Vedia naši ľudia prekonávať prekážky, prispôsobovať sa zmenám a riešiť zložité a neočakávané situácie?

V menších firmách sa stretávam občas s vysokým pracovným nasadením, ktoré hraničí s preťažením. Je to niekedy dané osobnosťou majiteľa, ktorý sám do práce vkladá veľa energie a vyžaduje to aj od druhých. Niekedy je to spôsobené aj tým, že vo firme chýbajú základné nástroje na systematické riešenie problémov a riadenie výkonnosti procesov.

Tu sú niektoré z nich:

 • Usporiadanie pracoviska. Usporiadanie pracoviska z hľadiska ergonómie pohybov, bezpečnosti, poriadku a organizácie, chybuvzdornosti, vizualizácie problémov je základom produktivity práce, ale aj eliminácie preťaženia ľudí, prípadne ich zdravotného poškodenia.

pracovisko

Obr.7. Správne usporiadané pracovisko

 • Pracovné štandardy. Dobre navrhnuté pracovisko obsahuje správne stanovený výkonový štandard na prácu, ale aj na činnosti prestavenia stroja, čistenia, údržby a kontroly. Ďalšie štandardy sa týkajú manipulácie s materiálom, kvality, komunikácie a pod.

vizual

Obr.8. Štandardy na pracovisku

 • Usporiadanie pracovísk. Usporiadanie pracovísk zásadne ovplyvňuje materiálový tok, zásoby, možnosti viacobsluhy strojov, pružnosť výroby, priebežné časy a veľkosti dávok a pod. Často sa stroje a nové pracoviská ukladajú na voľne miesto v hale, ľudia musia komplikovane manipulovať s materiálom a spôsobujú obrovské plytvania. Často sa mi stáva, že už pri prvom pohľade na výrobnú dielňu poviem majiteľovi, že by mohol na polovičnej ploche produkovať o 30% viac a on sa na mňa pozerá ako na blázna. Keď sa urobia potrebné zmeny, často sa dosiahne aj viac.

layout

Obr.9. Zmena usporiadania strojov – pred a po

 • Dielenský manažment. Veľa sa rozpráva o informačných systémoch ako keby mali nahradiť prácu manažérov. Informačný systém nám môže poskytovať rýchle a užitočné informácie o tom, čo sa deje v podniku, alebo v jeho okolí, ale dôležitá je akcia. Dielenský manažment vyžaduje, aby sa každý manažér (riaditeľ, vedúci výroby, majster) denne stretávali ku riešeniu problémov, ktoré sa v danom čase vyskytli. Niektoré problémy sa dajú vyriešiť priamo na dielni (na začiatku alebo pri ukončení pracovnej zmeny), iné problémy sa posúvajú vyššie, ale musia sa riešiť v danom čase, nie o niekoľko dní alebo týždňov. Riešenie obyčajne prebieha v štyroch krokoch – 1. problém, ktorý vznikol a jeho závažnosť a následky, 2. skutočná príčina problému, 3. Riešenie, aby sa podobný problém už neopakoval, 4. Opatrenia na zamedzenie problému a kontrola ich účinnosti.

sfm

Obr.10. Dielenský manažment

 • Vizualizácia. Dnešné podnikanie je o hlavne o rýchlosti, s ktorou musíme reagovať na príležitosti, objednávky, chyby, problémy alebo ohrozenia. Manažéri mnohých firiem sú ako piloti lietadiel, ktoré letia obrovskou rýchlosťou a oni musia robiť správne rozhodnutia v správnom čase. Vizuálne signalizačné systémy sú pritom nevyhnutné a pomáhajú podnikateľom rýchlo zistiť abnormalitu medzi plánovaným a reálnym stavom, vyhodnotiť vážnosť situácie a urobiť potrebné opatrenia. Vizualizácia teda hlavne upozorňuje na problémy – odchýlky od požadovaného stavu ale zároveň pomáha ľuďom rýchlo sa zorientovať (vizuálne postupy práce, vizuálne štandardy usporiadania nástrojov na pracovisku a pod.).

vizualx

naradie

Obr.11. Príklady vizualizácie

 • Rýchle zmeny súvisia s tým, že zákazníci dnes neustále menia svoje požiadavky, sortiment narastá a množstvá (výrobné dávky) klesajú. Musíme mať účinne postupy, aby sme stroj alebo linku dokázali prestaviť vo veľmi krátkom čase (metódy SMED), ale aj rekonfigurovať produkt alebo službu zákazníkovi podľa jeho individuálnych požiadaviek (modularizácia, samoobsluha, konfigurátory a pod.).

standard

Obr.12. Štandard zoraďovania

 • Systém údržby. Výkonnosť podniku často závisí od toho, ako dobre dokáže využívať svoje stroje a zariadenia. Systém údržby začína u operátora, ktorý musí stroj správne čistiť, mazať a robiť na ňom predpísané denné servisné, kontrolné a diagnostické činnosti. Súčasťou systému údržby je aj sledovanie ukazovateľa tzv. celkovej efektívnosti zariadenia, ktorý vyjadruje skutočné využitie kapacity daného stroja, ale aj straty spôsobené krátkodobými výpadkami, poruchami, prestavovaním, prácou pri nesprávnych pracovných parametroch, nekvalitou, čakaním na obsluhu alebo materiál a pod.
 • Plánovanie a riadenie. Po príchode objednávky do firmy prebieha viacero procesov, ktoré niekedy nie sú prepojené – konštrukčné a technologické zmeny, plánovanie materiálu, kapacít a pod. Často do plánovania vstupujú nesprávne údaje (niekedy už v objednávke zákazníka) a chyby sa často zistia až na konci pri finalizácii výrobku alebo expedícii. Častým problémom je, že plán sa robí s údajmi a predpokladmi, ktoré nezodpovedajú reálnej situácii na pracoviskách, následne sa improvizuje, menia sa priority, vznikajú nadčasy, sklzy a chyby. Niekedy sa ľudia spoliehajú na informačný systém, niekedy nosí celý plán a jeho realizáciu v hlave jeden človek, niekdy sa neplánuje vôbec a iba sa riadi každodenný chaos. Aj v tejto oblasti sa dnes dajú využiť jednoduché vizuálne pomôcky – plánovacie kanban tabule, nástroje SCRUM, Sprint a iné.

planovacia-tabula

planovacia-tabulax

Obr.13. Plánovacie tabule

 • Riadenie kvality. Niekedy sa systém riadenia kvality zamieňa s formálnymi papiermi, ktoré sú vyžadované rôznymi auditmi kvality. Poznám príklady, keď zákaznícke audity výrazne pomohli dodávateľovi v budovaní systému kvality, často sa však stretávam s tým, že audity kvality vedú iba k zbytočnej byrokracii a alibizmu. Riadenie kvality je hlavne o rýchlom a účinnom zachytávaní abnormalít a ich systematickom riešení známymi nástrojmi PDCA alebo DMAIC, ktoré sa ľudia dokážu pomerne rýchlo naučiť a vedú k dobrým výsledkom.
 • Projektové riadenie. V mnohých firmách sa objednávka zákazníka alebo väčšie problémy riešia formou projektu. Som často prekvapený, ako chýbajú základné praktické nástoje pre projektové riadenie, ako sú napríklad – výber a definovanie projektov, zostavenie, organizácia a práca projektového tímu, priebežné sledovanie výsledkov projektu a pod. To, že máme postup riešenia popísaný pekným diagramom, ktorý je už na druhý deň neaktuálny, nie je projektové riadenie.

projekty

Obr.14. Tabuľa riadenia projektov

 • Tímová práca. O tímovej práci sa veľa hovorí, ale namiesto nej sa často presúva množstvo dokumentov medzi rôznymi ľuďmi a oddeleniami. Tímová práca znamená, že sa ľudia spolu pravidelne stretávajú, majú spoločné pravidlá a ciele, pomáhajú si, zlaďujú rôznorodé pohľady a názory, spoločne riešia konflikty a hľadajú kosesnzus. Je to jedna z najťažších oblastí, kde musíme prekonať svoje vlastné ego a lokálne záujmy, musíme viac rešpektovať druhých ľudí a záujmy celku.
 • Rozvoj ľudí. Žijeme v dobe, keď to, čo sme sa naučili v škole, je už pri preberaní diplomu často zastaralé. Rozvoj ľudí však neznamená len profesionálne napredovanie vo svojom odbore, ale aj získavanie návykov, trénovanie spolupráce, pružnosti, rešpektu, zákazníckej orientácie, doťahovania vecí do konca a budovanie kultúry firmy. Je to každodenná práca všetkých manažérov, na ktorú sa často zabúda. Príležitosťou na novú lekciu je každý problém, ktorý musíme vyriešiť, konflikt, reklamácia, zlyhanie alebo výzva.
 • Inovácie a prepájanie sa s externými partnermi v oblasti nových príležitostí, technológií, znalostí. Slovo inovácia, sa v menších firmách takmer nepoužíva, aj keď väčšina z nich na nejakej inovácii vznikla – ak by nerobila niečo lepšie ako iní na trhu, tak by si svoje miesto na trhu hľadala len veľmi ťažko. Inovácie nie sú ani tak, výskum alebo vývoj, ale skôr hľadanie nových aplikácii, toho, čo už existuje, hladanie spôsobov, ako robiť veci ináč, lepšie, rýchlejšie, spoľahlivejšie, úspornejšie a pod. Inovácie sú o to, čo bude firma robiť o dva, tri alebo o desať rokov. V malých firmách nie je jednoduché vyčleniť ľudí do inovačných projektov, ale často chýbajú aj znalosti z rýchlo sa rozvíjajúcich oblasti materiálov, nových technológii (napr. kompozity, aditívne technológie), IT riešení (napr. cloudy, internet vecí, Industry 4.0) , nových obchodných a marketingových prístupov (big data, rozśírená realita, ebusiness), organizácie podniku a pod. Preto je dôležité, aby sa menšie firmy prepájali v sieťach s inými firmami a externými expertmi a dokázali tieto znalosti a zdroje spoločne zdieľať.

trendy

Obr.15. Trendy a zmeny v podnikateľských modeloch – zdroj nových príležitostí a inovácií

 • Strategické riadenie, stratégia prvého kroku. Všímam si, ako sa niekedy malé firmy inšpirujú od veľkých a popisujú svoje vízie, misie a strategické plány, namiesto toho, aby to robili. Strategické riedenie dnes nie je o prognózach a popisoch, ale o konkrétnych krokoch, ich vyhodnocovaní, učení sa a postupnom napredovaní. Pýtať sa zákazníka, čo by chcel a ćo by si kúpil, je v dnešnej dobe hyperponuky a minimálnej lojality zákazníkov takmer zbytočné. Jediné, čo funguje je poskytnúť zákazníkovi „švédsky stôl“ a sledovať, čo zoberie do ruky a za čo zaplatí. Strategické riadenie je teda viac o akciách, ako o plánoch. Analyzovať riziko a vyhnúť sa mu je stále ťažšie, riziko sa dá iba ohraničiť tak, že naše kroky budú dostatočne malé a lacné, na to, aby sme sa mohli vrátiť späť alebo zmeniť smer svojej cesty.

strategia

Obr.16. Stratégia prvého kroku

Povedali sme si pár vecí, ktoré menším firmám môžu pomôcť. Spôsob ich riešenia je vždy individuálny a nedá sa vyčítať z kníh. Možno je dobré pozvať si na úvod človeka, ktorý má skúsenosti, môže eliminovať čas aj zbytočné chyby a pomôcť s prvými krokmi. Rozvoj firmy však musí byť postavený na interných ľuďoch a ich znalostiach.

 Pre budúcnosť rozvoja menších firiem vidím ešte dôležité tieto oblasti:

 • Aké podmienky vytvoriť vo firme, aby ľudia našli motiváciu pre svoju prácu a rozvoj a aby naša firma lákala talenty?
 • Ako zdieľať znalosti a zdroje z externého prostredia?
 • Ako neustále rozvíjať vo firme štíhle myslenie – rýchlu reakciu na príležitosti, plnenie sľubov, disciplínu, rešpekt, spoluprácu, rýchle zmeny, proaktivitu, rýchle doručenie hodnoty zákazníkov.
 • Rozvoj kultúry slobody a zodpovednosti s ohľadom na to, že o pár rokov budú v práci dominovať generácie Y a Z.
 • Vedieť rozlišovať a rozhodovat sa, čo robiť a čo nerobiť. Uvedomiť si, že nemusíme (a ani nemôžeme) robiť všetko, čo je zaujímavé a s každým. Mať schopnosť zamerať sa na podstatné, koncentrovať sa na skutočné priority, detaily a doťahovanie vecí do konca.
 • Uvedomiť si, že delegovať sa nedá všetko (napr. talent, výnimočné schopnosti), ale do všetkého sa netreba miešať a veľa vecí dokáže fungovať aj bez nás.
 • Nedovoliť ľuďom obkecávať, prezentovať, komplikovať veci, v zárodku eliminovať alibizmus, byrokraciu a zakrývanie problémov.
 • Nebáť sa hľadať vlastnú cestu a dávať si vysoké ciele, slepo nekopírovať najlepšie praktiky z kníh, ale inšpirovať sa, obohacovať to, čo už je a rozvíjať vlastné a jedinečné cesty a riešenia.
 • Nedeliť ľudí na dobrých a zlých (pokiaľ majú v poriadku charakter a nemajú psychopatické sklony), skôr hľadať spôsoby, aby boli správni ľudia, na správnych miestach.
 • Poučiť sa z chýb – najlepšie z tých, ktoré urobili druhí. Mnohí majitelia firiem chcú ísť mnohými cestami, sú na všetko sami a nakoniec sa stávajú brzdami. Stáva sa aj to, že inovatívna firma (dnes sa to volá aj startup) vytvorí trh, ktorý potom obsadí niekto druhý, ktorý má väčšiu moc alebo financie. Niekedy sa sústredíme príliš na jeden bod z podnikateľského kolesa a rastie nám neorganizovaná výroba a logistika, alebo upadajú obchod a inovácie a náprava sa nedá urobiť za pár dní alebo týždňov. Prílišné spoliehanie sa na externých dílerov alebo partnerov, ktorí majú svoje vlastné záujmy a pod.

Popísal som toho dosť a to som chcel pripraviť stručný „manuál“ pre majiteľov menších firiem. Radi by sme Jožkom Krišťakom, Lukášom Richterom, Jankom Burietom a ďalšími rozpracovali tieto postupy a metódy tak, aby sa dali jednoducho a lacno využívať aj v menších firmách.

Myslím si, že neexistuje dôležitejšia oblasť pre rozvoj Slovenska ako je podnikanie a podnikateľstvo, ktoré nielen, že vytvárajú pracovné miesta a rozvíjajú ľudí a ich rodiny, ale môžu pomáhať aj regiónu, školstvu, starým, chorým a ľudom na okraji spoločnosti.

Rád by som v budúcnosti pomáhal podnikaniu v týchto oblastiach:

 1. Podnikateľská univerzita, rozvoj podnikateľov, podnikatelských modelov a budovanie siete spolupráce (Podnikatelia spojte sa).
 2. Rozvíjanie metód a postupov, ktoré by mohli pomáhať podnikateľom v rozvoji ich firiem (predmet tohto článku).
 3. Rozvoj podnikateľstva v deťoch – letné podnikateľské tábory, školy podnikania pre žiakov a študentov, pomoc učiteľom v školách s rozvojom podnikania a hľadaním vlastnej cesty u detí a mladých ľudí.
 4. Rozvoj podnikania s organizáciami, ktoré pomáhajú núdznym ľuďom na okraji spoločnosti.

Tu je príklad jedného projektu, ktorý spúšťame s Vladkom Maslákom v OZ Dobrý Pastier od roku 2017:

Akadémia Dobrého pastiera

Tento cyklus seminárov má dva hlavné ciele:

 1. Pomôcť podnikateľom v ich podnikaní a živote
 2. Prepojiť podnikateľov s OZ Dobrý pastier a vzájomne si pomáhať

Minimálna cena seminára: dobrovoľná (doporučená 30 euro/ účastník)

Celý výťažok z týchto seminárov je venovaný na podporu činnosti OZ Dobrý pastier, Kláštor pod Znievom

Začíname 6.marca 2017 a pokračujeme každý prvý pondelok v mesiaci.

Program

12:30 – 14:00

Prednáška – úvod do problematiky

14:00 – 14:30 Prestávka

14:30 – 16:30 Praktické príklady zo života, zdieľanie vlastných skúseností, diskusia a plány na využitie vo vlastnom podnikaní a v živote

17:00 – Svätá omša

Témy jednotlivých stretnutí:

 1. Aké zmeny prichádzajú do sveta podnikania aké budú ich následky na naše firmy a životy? Ako sledovať, vyhodnocovať zmeny a trendy a využiť ich ako príležitosť?
 2. Ako začať? Začať? Ako začať podnikať, robiť to, na čo máme talent od Boha, baví nás to a dáva nám to zmysel?
 3. Ako porozumieť sebe samému? Kto som? Čo chcem a čo nechcem? Kam kráčam a prečo?
 4. Ako vytvoriť niečo výnimočné vo svete nadbytku? Hľadanie príležitostí na to, aby sme boli užitoční, inovácie a zlepšovanie života.
 5. Hľadanie vlastnej cesty. Ako objavovať svoju vlastnú cestu? Stratégia prvého kroku a objavovanie svojho povolania na svete.
 6. Pomaly ďalej zájdeš. Ako vymeniť hodiny za kompas, pracovať menej a byť výkonnejší, nenáhliť a nestresovať sa, nereagovať na všetky stimuly okolo nás, ale pomaly kráčať po správnej ceste.
 7. Podnikanie a rodina. Ako prepojiť podnikanie a rodinu tak, aby sme mohli zdravo žiť? Aké sú naše role a priority v živote a ako ich môžeme zvládnuť tak, aby bol náš život pokojný a naplnený?
 8. Pád ako šanca. Ako využívať pády, chyby a zlyhania na posilnenie a poučenie? Antikrehkosť a reziliencia, čerpanie sily z kríz a problémov, ktoré prináša život. Konflikt, ktorý nás posúva ďalej.
 9. Podnikanie s Ježišom Kristom. Podnikanie v súlade s kresťanskými princípmi. Odolávanie pokušeniam rýchlych a jednoduchých ciest. Ježiš ako tichý spoločník vo firme.
 10. Hľadanie zmyslu a motivácie. Hľadanie vyššieho zmyslu v tom, čo robíme a žijeme, ako základný motivačný faktor. Ako prijať a mať rád ľudí, s ktorými spolupracujeme?
 11. Slušná firma. Ako vytvoriť slušnú firmu, ktorá neslúži iba zarábaniu peňazí, ale aj svojim spolupracovníkom a spoločenstvu? Pravidlá slušnej firmy a ich uvádzanie do života.
 12. Peniaze v rukách kresťana. Peniaze v živote a podnikaní ako prostriedok, na konanie dobrých vecí, nie ako cieľ. Miernosť a správne používanie peňazí.
 13. Meditácia, modlitba a ticho. Ako byť sám so sebou a hľadať Boha vo svojom vnútri. Rozlišovanie prameňov Ducha svätého, z ktorých čerpáme silu a zakalených prameňov, ktoré nás vyčerpávajú.
 14. Vidieť Krista v druhom človeku. Milosrdenstvo, viera, nádej a láska ako základné princípy podnikania a života.

Ďalšie témy budú vznikať podľa požiadaviek účastníkov.

Odborný sprievodca programom:

Ján Košturiak

Hostia:

Ján Košturiak, si bude na niektoré semináre pozývať hostí podľa jednotlivých tématických okruhov. Budú medzi nimi napr. Vladimír Maslák, OZ Dobrý Pastier, Štefan Súkeník, Kinekus, Juraj Habovštiak, MTS Krivá, Ľubomír Klieštik, Kamenárstvo Klieštik, Miroslav Saniga, SAV, Bernard Mišovič, SJ, Juraj Jordán Dovala, husitský biskup a spisovateľ, Marián Kolník, CIRE Consulting, a iní.

Prihlášky:

Milena Košturiaková, milena.kosturiakova@gmail.com, Tel.: 0905 283 381

Viac informácií:

Ján Košturiak, kostur@ipaslovakia.sk, www.kosturiak.com, Tel.: 0905 500 054

Adresa organizátora: OZ Dobrý Pastier, Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom

fullsizerender

Najbližšie akcie:

https://www.tomashajzler.com/akce/vlastni-cestou

http://www.rozvijame.sk

0