Je veľa ľudí, ktorí majú veľké plány a ciele. Snažia sa a tvrdo pracujú. Nadávajú, keď sa im nedarí a tešia sa z úspechov. Veria svojim schopnostiam a sile meniť svet. Úspešne dosahujú méty, ktoré si vytýčili. Je dobre, ak sú ľudia proaktívni, vysúkajú si rukávy a niečo užitočné urobia. Je dobré, ak ľudia menia svet okolo seba k lepšiemu – podnikajú, pomáhajú a tvoria dobré veci. V našich snaženiach však niekedy podľahneme ilúzii o svojich „nekonečných schopnostiach a sile,“ niekdy sa naše plány nevydaria, cítime vyčerpanosť a sklamanie. A snažíme sa ešte viac ako predtým. Tí, ktorí veria v Boha, Ho prosia, aby im pomohol a požehnal ich dielo. A On to robí a možno sa pritom usmieva, ako otec, ktorý pozoruje deti stavajúce si na pieskovisku hrady a domčeky. Otec vidí, že detské stavby sú iba dočasné, ale oceňuje sústredenie a nasadenie svojich detí. Mnohé deti vnímajú iba svoje vlastné stavby a k dielam ostatných často pristupujú so závisťou alebo neúctou. Potom ich otecko zavolá, opustia pieskovisko, príde vietor a dážď, ich stavby zaniknú a pieskovisko zaplnia úplne iné deti.

Veru, materiálne veci, o ktoré sa v našom svete usilujeme a meriame nimi úspech človeka, nemajú dlhé trvanie ani hodnotu. Spomínam si na podnikateľov, ktorí s veľkým úsilím investovali všetok čas a peniaze do nových budov a strojov a dnes začínajú chápať Baťovu vetu: „Fabriky bez ľudí, sú len železo a betón.“ Dlhodobá výnimočnosť podniku nie je v strojoch, technológiách ani vo výrobkoch, ale v ľuďoch a kultúre. Naša stopa na svete nie je v pamätníkoch, ale v pamätiach ľudí, ktorých sme stretli. Náš život nebude meraný v eurách, tonách, kusoch ani metroch štvorcových. Často si vytyčujeme a plánujeme svoje projekty, niekedy prosíme o požehnanie a úspech, ale málo ďakujeme – za život a všetky dary, ktoré každý deň dostávame.

Aj preto chodím rád na stretnutia kresťanských podnikateľov, ktoré organizuje Ľubo Klieštik. Začína sa raňajkami a potom asi hodinu spoločne ďakujeme za všetko, čo sme od Boha dostali. Ďakuje sa za zdravie, talenty, manželky, rodiny, spolupracovníkov, rozlišovanie dobrého a zlého, objavovanie svojho povolania aj iné veci v našich životoch. V tomto týždni sme takto sedeli v utorok v úspešnej firme u Jožka v Ružomberku. Podnikatelia z rôznych kútov Slovenska a odvetví – obchod, kovo výroba, nábytok, sviečky, kameň, informatika, farma a iné. Spoločne sme ďakovali Bohu. Hneď vedľa Jožka má dobre fungujúcu firmu aj Martin a pozval nás na kávu. Na vrátnici má sochu ochránkyne Panny Márie a v kancelárii kríž. Záleží mu na tom, aby ľudia mali prácu a aby jeho podnikanie bolo v súlade s Božími princípmi.

V pondelok ma navštívil aj Peter Válašek z Rodinkova. Ukazoval mi plány ďalšieho rozvoja. Je to veľký projekt, nie len budovou a areálom, ale hlavne svojou duchovnou silou, ktorou uzdravuje ľudí a celé rodiny. Bohu nie je nič nemožné a ďakujem za to, že som bol pozvaný k spolupráci na tomto diele. Rád by som pomohol v Rodinkove svojimi seminármi a skúsenosťami o tom, ako hľadať svoje povolanie a skĺbiť podnikanie a prácu s rodinným životom.

Ďalší podnikatelia už vytvárajú obchodnú sieť – Ľubo Očenáš daroval Mirkovi Sanigovi odrezky drevených dosiek zo svojej výroby a Mirko začal vyrábať kŕmidlá a búdky pre vtáčikov. Šikovný chlap, škoda mu je márniť svoj talent v akadémiách a univerzitách. Zabalil mi dve búdky aj pre Števka Súkeníka, ktorého firma Kinekus večer oslavovala 25. výročie. Števko nerozprával o obratoch, ziskoch a úspechoch svojej firmy, ako to býva zvykom. Iba ďakoval – Bohu, spolupracovníkom a svojej milovanej manželke. A Majka stála na javisku po jeho boku, ďakovala Pánovi za svojho manžela, ktorý v podnikaní zvláda obrovskú prácu a nachádza si čas na svoju rodinu so siedmymi deťmi. A s Majkou pomáhajú aj druhým – v Rodinkove a ďalších projektoch. Občas príde aj niečo zlé – Braňovi Kožuchovi, farárovi, ktorý pomáha s podnikaním mládeži na Orave, zhorela budova. Každý, kto pozná jeho dielo, chce pomôcť, ale on nechce iba zbierať peniaze. Chcú si ich zarobiť ako podnikatelia. Ak vás niečo napadne a pomôže opraviť Centrum mládeže na Orave, ozvite sa mu. Nájdime si čas, aby sme každy deň mohli ďakovať. Tak, ako ďakujem aj ja, že môžem stretávať Boha v takýchto vzácnych ľuďoch.

Bratia, vzdávame vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi. (Kol 1, 12-20)
Stretávať sa budeme aj v ďalšom roku – najskôr 1.-2. februára na spoločnej konferencii v Nimnici a v čase od 16. do 18. júna prívítame medzi nami aj P.Anselma Grüna, OSB.

20161115_105110_resized

Stretnutie podnikateľov v Ružomberku

img_6319

Stretnutie podnikateľov na púti v Rajeckej Lesnej

img_9355

Ďakujeme za pole aj záhradu, ktoré nám v tomto roku dobre zarodili

img_9387

Ďakujeme aj za prasiatka, že sa zdravé dožili 150 kilogramov. Po včerajšku zostali z piatich len dve, ale huspenina sa už varí.

Titulný obrázok – búdky Mirka Sanigu (c) z dreva Ľuba Očenáša

0