Hovorí sa, že Nemecko je lokomotívou Európy. Vraj ťahá európsku ekonomiku a rozvoj. No neviem, v poslednom čase sa mi zdá, že táto lokomotíva nejako hrdzavie, dochádza jej para, je zadýchaná, stará a pomalá. Milan Zelený hovorí o veľkej, tlstej a pomalej húsenici.

Keď som pracoval v Nemecku, tak diskusie a workshopy trvali obyčajne dlhšie ako u nás. Malo to ale svoj význam, lebo sme mnohé veci prediskutovali detailnejšie a z viacerých strán. Všimol som si však, že Nemci neradi riskujú, majú radi dobre naplánované a pripravené veci. A to je dnes niekedy problém, pretože často vyhrávajú rýchlejší, ktorí sa neboja riskovať, prídu k zákazníkovi s prvou verziou produktu a postupne ju vylepšujú.

Aj v Nemecku sa však mnohé veci zmenili. Mám pocit, že ľudia nejako spohodlneli, mnohí viac rozprávajú ako robia a všetko im trvá strašne dlho. A stále častejšie sa stretávam s vecami, na ktoré som v Nemecku nebol zvyknutý – lajdáctvo, neplnenie sľubov a dohôd, neserióznosť, kopírovanie cudzích nápadov, klamanie a podvádzanie a až chorobná pomalosť. Ako keby disciplinovaná a precízna nemecká mentalita narážala na nepredvídateľné a meniace sa prostredie a nevedela si s nim poradiť. Zostáva len bezradný úsmev pani Angely a veta: „Wir schaffen das – zvládneme to.“ A akcent tejto vety je stále neistejší.

Kedysi dávno, po vojne, Japonci kopírovali a vyrábali nekvalitné výrobky. Rýchlo sa však učili nové veci a postupne dávali svetu lekcie v oblasti štíhlej a kvalitnej výroby a prenikli so svojimi automobilmi a elektronikou do celého sveta. Čínsky výrobok je dnes ešte stále pojmom nekvality, aj keď to už často nie je vôbec pravda. Číňania sa ukázali ešte lepší majstri kopírovania ako Japonci a dnes len ťažko hľadáme výrobky, ktoré by neboli vyrobené v Číne. Postupne zbohatli a začali kupovať významné západné firmy, ktoré síce majú slávne nemecké, švédske alebo americké značky, ale stoja za nimi čínski vlastníci. A dnes prebieha to, čo Milan Zelený predpovedal pred približne 15 rokmi – Čína sa postupne stáva centrom vývoja, dizajnu a inovácii. Že nemajú dostatok odborníkov a znalosti? Kúpia si ich tak, ako si KIA (Kórejci postupujú ešte rýchlejšie ako Číňania) kúpila Petra Schreyera, šéfa dizajnu z Audi.

Pomalé lokomotívy so žltými hviezdičkami na modrom pozadí jazdia s prispatými rušňovodičmi po starých koľajniciach, zatiaľ, čo všade naokolo vzniká nový svet. Namiesto toho, aby sa „súdruhovia v NDR“ zobudili a začali myslieť a konať ináč ako doposiaľ, vymýšľajú nové heslá typu Industrie 4.0. Hovoria o revolúcii, ale revolúcia už beží – avšak mimo nich. Všetky zložité, byrokratické, pomalé a zdegenerované systémy sa raz dostanú do fázy kolapsu, ktorý ich decentralizuje, zjednoduší a posunie do ďalšej vývojovej fázy. Staré a neužitočné systémy sú nahrádzané systémami, ktoré prinášajú väčší úžitok a inovácie. Nemali by sme preto čakať na to, že nás potiahne nemecká lokomotíva, ale mali by sme si hľadať vlastné cesty. Celkom ma teší, že pribúdajú slovenské firmy, ktoré začínajú vyvíjať a vyvážať technologické zariadenia a linky a nie iba lacnú pracovnú silu.

Prekvapuje ma, ako hlboko v nás sú staré koľaje a spôsoby myslenia. Koľko zbytočných informácii, ktoré žiaci nikdy nebudú potrebovať, im školy tlačia do hlavy. Koľko starých prípadových štúdii, nefunkčných teórii, modelov a najlepších praktík sa dnes učia mnohí študenti a manažéri, namiesto toho, aby sami vymysleli niečo poriadne. Nedávno som počúval v aute príbeh Steva Jobsa. Všade, kde sa pozrel, videl starý svet a nahradil ho svetom novým – bolo úplne jedno, či to boli mainframy, personálne počítače, otrasný operačný systém Windows, animované filmy, prehrávače hudby, telefóny alebo kamenné obchody. Jobs sa na tie nepodarené veci jednoducho pozrel a urobil to ináč – poriadne. Veľmi sa mi páči aj jedna z reklám, ktorú pôvodne on sám aj nahovoril.

Je mi ľúto, keď vidím mladého človeka, ktorý chce podnikať a v škole ho naučili iba napodobňovať druhých. Mnohým chýba predstavivosť a možno aj odvaha skúšať a riskovať, prepájať sa s druhými, snaha urobiť niečo vlastné, výnimočné, niečo, čo zmení existujúci svet. Sme niekedy takí poškodení školami, autoritami, strachom a starými „paradogmami“, že nemáme silu zmeniť veci, ktoré nefungujú poriadne. Zarábať peniaze je málo, oveľa lepšie je vymýšľať užitočné veci – inovovať.

S univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne som pred časom pracoval na výskume, v ktorom sme posudzovali európske a japonské firmy. Analyzovali sme ich prístupy k podnikateľským modelom do roku 2008, v súčasnosti a do budúcnosti. Nemôžem zverejňovať všetky výsledky, ktoré by mali byť oficiálne publikované v samostatnej knihe, ale potvrdili sa nám niektoré trendy:

 • Zákaznícke segmenty, ktoré majú spoločné potreby a správanie, ktoré sa dá predpovedať sa menia na individuálnych zákazníkov, ktorých potreby sa rýchlo menia a pokúšať sa predpovedať ich správanie je zbytočné (aj napriek masívnemu manipulovaniu médiami a reklamou).
 • Tradičná komunikácia so zákazníkmi formou reklamy, výstav a produktových katalógov sa mení na on line komunikáciu, v ktorej sa zákazník stáva spolutvorcom produktu alebo služby. Využíva sa stále viac priama komunikácia so zákazníkom cez virtuálnu alebo rozšírenú realitu, ale aj osobná komunikácia, zákaznicke konfigurátory, ktoré hovoria jazykom zákazníka, riešia jeho problém a umožňujú mu vytvárať si vlastné riešenie a nebyť rukojemníkom predajcu alebo projektanta.
 • Veľké zmeny prebiehajú v distribučných sieťach, odstraňujú sa z nich zbytočné medzičlánky a rozhrania, vzniká priame prepojenie tvorcu hodnoty a používateľa, dodacie termíny individuálnych výrobkov a služieb sa skracujú na hodiny.
 • Hodnotová ponuka sa tradične riešila tak, že sa znižovali náklady a cena (inovácie procesov) alebo sa vytvárala nová hodnoty (inovácie produktov a služieb). Dnes sa zásadne a rýchlo inovujú celé podnikateľské modely (obr.1).
 • V oblasti organizácie podniku, procesov a činností prebieha likvidácia hierarchii a riadiacich medzičlánkov, budujú sa rýchle, decentralizované obchodné a výrobné jednotky, ktoré lokálne a individuálne obsluhujú zákazníkov. Kontinuálne zlepšovanie procesov je stále viac nahrádzané inováciami s nasadením prelomových (disruptive) technológií. Manažéri, ktorí vytyčovali ciele, kontrolovali ich plnenie a hodnotili svojich pracovníkov majú za úlohu vychovávať okolo seba samostatných podnikateľov a vytvárať im podmienky. Stále viac sa budú zdieľať zariadenia ale aj znalostí ľudí v inteligentných sieťach spolupráce (inovačný ekosystém).
 • Audity, kontrolné a byrokratické systémy budú nahrádzané inteligentnými systémami on line zachytávania abnormalít, partnerstvo a dodávateľské systémy sa budú viac rozvíjať na princípoch transparentných on line on informácii (open book), dôvery a synergie.

BM1

Obr.1. Podnikateľský model

obr1

Obr.2. Niektoré trendy v podnikateľských modeloch

Príklad

Pozrite sa na podnikateľský model firmy, nazvime si ju napríklad Kovoplus s.r.o.

xxx

Obr.3. Podnikateľský model firmy Kovoplus

Čo vás prvé napadlo? Vhodný dodávateľ pre nemeckú lokomotívu? Česko a Slovensko sú plné takýchto firiem. Firiem, ktorých stratégia a budúcnosť je v rukách nemeckých lokomotív, ktoré strácajú dych a treba ich niekdy aj potlačiť.

Už prvý pohľad hovorí, že sa ľudia v takejto firme narobia ako kone a nikdy sa nebudú topiť v peniazoch. A z čoho budú nakupovať nové technológie, ktoré ich zákazníci budú vyžadovať?

Pozrime sa do firmy hlbšie – na jej výsledky a niektoré ukazovatele.

obr3

obr4

Obr.4. Niektoré ukazovatele

Dvojdenná komplexná prehliadka ukázala viaceré diagnózy – zložitá štruktúra, nízka produktivita výrobných a obslužných procesov, slabá podpora obchodu, marketingu, vývoja a inovácií, nízka produktivita práce, dlhé dodacie termíny a neustále sklzy, obrovské množstvo plytvania na každom kroku (v priemere viac ako 50% u každého pracovníka) a napriek tomu množstvo preťažených ľudí, ktorým firma platí nadčasy.

obr7

Obr.5. Celkova diagnóza a náznak terapie

Kľúčové požiadavky zákazníkov

 1. Pružnosť – rýchla reakcia na dopyty a zmeny v objednávke, rýchle prestavenie strojov, multifunkčnosť pracovníkov, krátke dodacie termíny
 2. Komplexnosť – schopnosť vyriešiť všetky kľúčové problémy zákazníka pod jednou strechou – konštrukcia, technológia, výrobné zariadenia, meranie
 3. Proaktívnosť – schopnosť rýchlo zachytávať chyby a odstraňovať ich, sledovať nové trendy a prispôsobovať sa im, predchádzať problémom a riešiť ich príčiny a nie následky
 4. Kvalita – presné pochopenie požiadaviek zákazníka a ich preklopenie do konštrukcie a technológie, vyrobenie a doručenie podľa predpísaných štandardov
 5. Profesionalita – schopnosť riešiť všetky problémy zákazníka na najvyššej profesionálnej úrovni v danom odbore, bez chýb a prieťahov
 6. Transparentná cena, ktorá je výsledkom štíhlych procesov bez zbytočného plytvania a odchýliek

obr8

Obr.6. Hodnotová ponuka

Stretávam ľudí vo firmách, ktorí sa dohadujú o tom, či majú dobrý produkt alebo dostatočne využité stroje, sťažujú sa, že nemajú správnych ľudí a najhorší sú obyčajne zákazníci, ktorí si neustále niečo vymýšľajú a nevedia, čo chcú. Keď vidím, aké množstvo lokálnych a nepodstatných problémov, hlúpostí a zbytočných konfliktov sa v mnohých firmách denne rieši, tak sa niekedy čudujem, že ešte existujú. V jednej jedinej veci sa všetci zhodnú – majú veľa práce a nemajú na nič čas. Inými slovami – nemajú čas na dôležité veci, lebo ho venujú veciam nepodstatným.

Dajme si taký malý test páni podnikatelia a manažéri. Kedy ste si naposledy položili otázky k vášmu podnikateľskému modelu? Tu sú niektoré z nich:

Zákazníci

 1. Majú naši zákazníci voči nám lepšie alternatívy?
 2. Viem presne, čo budú v budúcnosti potrebovať?
 3. Bude trh našich zákazníkov rásť?
 4. Poznáme trendy na trhu našich zákazníkov?
 5. Bude môj biznis u nich rásť?
 6. Aká je ich spokojnosť s našou a konkurenčnou hodnotovou ponukou?
 7. Sme pripravení na nové požiadavky od našich zákazníkov?
 8. Vieme pozitívne prekvapiť našich zákazníkov, alebo iba pasívne plníme ich požiadavky?
 9. V čom sme lepší a v čom zaostávame voči lídrom na trhu?
 10. Ako vnímajú zákazníci našu firmu?
 11. Aké sú nové príležitosti a ohrozenia na trhu?

Hodnotová ponuka 

 1. V čom sme lepší ako ostatní?
 2. Je táto naša konkurenčná výhoda dlhodobo udržateľná?
 3. V čom zaostávame?
 4. Cítime stále väčší tlak na cenu a znižovanie marže?
 5. Máme v našej hodnotovej ponuke niečo úplne výnimočné?
 6. Vníma to tak aj zákazník?
 7. Čo sme v našej hodnotovej krivke zlepšili v posledných rokoch?
 8. Čo chceme v našej hodnotovej krivke zlepšiť v nasledujúcich rokoch?
 9. Robíme v našej firme inovácie?
 10. Máme pripravené kroky na zlepšenie našej hodnotovej krivky? 

Komunikácia a doručenie hodnoty

 1. Komunikujeme s našimi zákazníkmi tak, že budujeme vzťah dôvery a dlhodobej spolupráce a poznáme ich stratégie?
 2. Je zákazník vťahovaný do pozitívnych zmien v našej firme?
 3. Prebieha doručovanie našej hodnoty zákazníkovi bez chýb, reklamácii?
 4. Je náš zákazník iba spokojný alebo nadšený?
 5. Máme vytvorený komunikačný nástroj k zákazníkovi, kde mu môžeme prezentovať naše výrobky a služby a spoločne konfigurovať zákaznícke riešenia?
 6. Máme osobné stretnutia so zákazníkmi (návśtevy, zákaznícke dni, workshopy, semináre, konferencie) ?
 7. Využívame v komunikácii dostatočne nové nástroje – napr. virtuálna a rozšírená realita, internet, spoločenské siete, mobilné aplikácie a pod?

Procesy

 1. Sú naše procesy stabilné, nedochádza v nich k rozptylu a abnormalitám?
 2. Existuje v našich procesoch každodenný systém zachytávania a riešenia problémov (problém, príčina, riešenie, kontrola), ich eskalácie a odstraňovania tak, aby nedochádzalo k opakovaným chybám?
 3. Klesá v našich procesoch plytvanie, dochádza k ich skracovaniu a znižovaniu nákladov?
 4. Sú naše procesy dostatočne pružné s ohľadom na zmeny sortimentu a množstiev?
 5. Sú naše procesy transparentné a chybuvzdorné?
 6. Sú naše procesy dostatočne rýchle a efektívne v porovnaní s konkurenciou?
 7. Máme pripravené plány ako ďalej inovovať naše procesy?

Stroje

 1. Sú naše stroje dostatočne pružné a efektívne využívané?
 2. Meriame efektívnosť využitia našich kľúčových zariadení v reálnom čase a robíme okamžité opatrenia?
 3. Sú pracoviská v našom podniku čisté, správne usporiadané a zorganizované?
 4. Sú naše stroje a pracoviská správne diagnostikované a udržiavané v optimálnom stave?
 5. Zodpovedajú naše stroje a zariadenia požadovaným technickým trendom v našom biznise?
 6. Sú naše zariadenia a pracoviská vybavené signalizáciou abnormalít, vizualizáciou a chybuvzdornými systémami?
 7. Zaoberajú sa pracovníci sledovaním strojov, ich diagnostikou a zlepšovaním?
 8. Sledujeme najnovšie trendy v naśich a príbuzných technológiách?

Ľudia

 1. Máme v podniku viac pasívnych vykonávateľov alebo aktívnych spolupodnikateľov?
 2. Sú naši spolupracovníci dostatočne kvalifikovaní, motivovaní a pružní s ohľadom na stále sa meniace požiadavky?
 3. Dokážu naši ľudia spolupracovať a konštruktívne riešiť problémy?
 4. Baví ich práca ktorú robia?
 5. Zlepšujú naši ľudia veci okolo seba, učia sa a rozvíjajú svoje schopnosti?
 6. Dokážu spolu jednotliví ľudia a oddelenia správne komunikovať a riešiť konflikty?
 7. Vedia naši ľudia prekonávať prekážky, prispôsobovať sa zmenám a riešiť zložité a neočakávané situácie?

Partneri

 1. Budujeme s našimi obchodnými partnermi vzťahy vzájomného rešpektu a dôvery?
 2. Pomáhajú nám naši partneri aktívne riešiť spoločné problémy?
 3. Máme okolo firmy vytvorený inovačný ekosystém partnerov, ktorí nám pomáhajú objavovať nové príležitosti, ohrozenia, prinášajú nám nové znalosti a skúsenosti?
 4. Sú schopní naši partneri samostatne vyriešiť niektoré naše problémy, na ktoré nemáme dostatočné znalosti?
 5. Pomáhajú nám naši partneri v inováciách a rozvoji znalostí našich pracovníkov?

Ak si tieto otázky kladiete pravidelne, tak fajn. Dobré by však bolo, keby ste na ne mali jasné odpovede a keby ste pracovali na nových podnikateľských modeloch. Svet sa okolo nás mení veľmi rýchlo. Fučať na vyjazdených koľajniciach ako parná lokomotíva je hlúpe aj nebezpečné zároveň. Len, kým som napísal tento text (cca 3 hodiny) mi prišlo mailom niekoľko noviniek k nášmu projektu ultrazvuku, správa o kompletácii nového modelu eBiku od Patrika Paula, prvé verzie nového stroja Zojka (názov tohto 150 tonového stroja so 4 metrovým vretenníkom je podľa mačky, ktorá  v Prahe zomrela na rakovinu rusko – francúzskemu páru) od Martina Tvarůžka a obrázky meniacej sa prírody od Mirka Sanigu. A ja idem na môj horský bicykel do Malej Fatry, z ktorého je lepší výhľad ako z lokomotívy. Držte sa 🙂

Náš seriál článkov o inováciách je tu.

43[3]

Krajina Mirka Sanigu

ultrazvukova-linka

Ultrazvukové čistiace linky od Notus – Powersonic Vráble (Laco Patay a Ľubo Švec)

DSC_1517[1]

Stroj Martina Tvarůžka

IMG_7891

Môj bicykel

Ebike_2014

eBike od Patrika Paula

0