ppp

Tu je niekoľko vecí, ktoré ma učili v škole, ja som ich učil druhých a potom som zistil, že neplatia. Prepáčte mi, prosím.

 • Podnik nefunguje ako stroj alebo proces, ktorý mení vstupy na výstupy podľa daného algoritmu, je to živý organizmus, ktorý sa vyvíja, učí a adaptuje.
 • V podniku nepracujú ľudské zdroje, ale ľudské bytosti, podnikatelia a inovátori, zvonku sa nedajú sa motivovať, len demotivovať. Ľudské bytosti dokážu kreatívne vytvárať veľké veci, zdroje dokážu produktívne produkovať.
 • Nie rast a tvorba zisku, ale zmysel a otázka prečo poháňajú ľudí dopredu. Zmyslom podnikania nie je zisk, ale zlepšovanie života ľudí. Peniaze nemotivujú, motivujú túžba po majstrovstve, prostredie slobody a zmysel.
 • Byrokratické štandardy a kontroly zdržujú, k sloboda a zodpovednosť vedú k inováciám a úspechu. Je to iba lenivosť manažérov myslieť si, že popísaním smerníc a štandardov nahradíme to, na čo nemajú čas – venovať sa svojim spolupracovníkom.
 • Hierarchie a veľkí šéfovia patria minulosti, dnes potrebujeme vytvoriť ihrisko, pravidlá hry, mať kaučov a tím spoluhráčov.
 • Forecasting nefunguje, budúcnosť sa nedá predpovedať, objavujeme ju každý deň tak, ako spoznávame prírodu a počasie pri expedícii v horách a prispôsobujeme sa zmenám.
 • V stratégii nie sú dôležité popisy vízie, poslania a cieľov, ale konkrétne kroky a akcie. Stratégia nie je to, čo sa plánuje, ale to, čo sa skutočne robí.
 • Mať informácie nie sú dôležité, ak nemáme znalosti pre ich správne použitie. Načo sú nám knihy najlepších praktík a manažérske recepty na úspech, ak ich nevieme uviesť do života?
 • Benchmarking a najlepšie praktiky sú dobré hlavne na to, aby sme ich nekopírovali a vedeli sa odlíšiť. Kopírovať najlepších je nezmysel, lebo to najdôležitejšie v každej firme je neviditeľná kultúra, ktorá sa odkopírovať nedá. Namiesto strácania času kopírovaním treba hľadať svoju vlastnú cestu a budovať vlastný podnikateľský model.
 • Nie je dôležité, čo nám zákazníci hovoria a píšu, ale to, čo skutočne robia. Prieskumy a dotazníky nefungujú, zákazníci menia svoje preferencie a často ani sami nevedia čo chcú, kým im neponúkneme inováciu, pri zabudnú zatvoriť ústa.
 • Optimum nie je kompromis medzi dvoma protichodnými požiadavkami (napríklad kvalita alebo náklady, kustomizácia alebo nízka cena), ale splnenie oboch súčasne.
 • Oveľa dôležitejšie ako to, čo sa vo firme mení (technológie, výrobky, organizácia, metódy a postupy) sú veci, ktoré sa nemenia – jej korene, hodnoty a princípy.
 • Nie je pravda, že znižovanie nákladov, zvyšovanie produktivity práce a HDP je základom rozvoja spoločnosti. Poznáte niekoho, kto sa prešetril k bohatstvu? Bohatstvo a práca sa vytvárajú inováciami, zvyšovanie produktivity prácu ľuďom berie.
 • Snažiť sa vyhnúť riziku a usilovať sa o bezchybnosť znamená smerovať k podpriemerným cieľom alebo k nečinnosti. Veľké veci vznikajú v experimentoch, ktoré sú plné rizika a chýb, ktoré treba podstúpiť, opravovať ich a poučiť sa z nich.
 • Prekážkam by sme sa mali vyhnúť, je dobré hľadať skratky a jednoduché cesty. Prekážky nám ukazujú cestu, to čo nám bránilo v ceste nás napokon posilní a stane sa jej súčasťou.
 • Byť výkonný neznamená pracovať rýchlo a veľa a vybaviť v plánovanom čase veľa vecí. Výkonnosť znamená robiť pomaly a málo, venovať sa dôležitým veciam a ostatné nechať tak.
 • Učili sme sa, že vytyčovať ciele a dosahovať ich je cesta ku šťastiu. Čím som starší tak prichádzam na to, že prijímať veci, ktoré nám prináša život a tešiť sa z nich je šťastie samotné, ktoré máme tu a teraz.
 • Učili nás, že talent a šťastie vedú k úspechu. Postupne prichádzam na to, že hovorili o trpezlivosti a drine.
 • Časť svojho života som sa snažil meniť druhých ľudí. Postupne som pochopil, že môžem zmeniť iba seba a môžem vám povedať, že sa so mnou pracuje oveľa ťažšie ako som si myslel.
 • Žijeme v spoločnosti, kde zo všetkých strán počujeme viac, viac, viac…Snaha mať viac nás často zväzuje a zotročuje, zriekanie a zjednodušovanie v živote nám prináša slobodu.

Veru, všetko je inak. Asi tak ako keď starý rabín prezrádzal na smrteľnej posteli svojmu synovi tajomstvá života. Všetko je inak syn môj, víno sa dá vyrobiť aj z hrozna.

ttrarar

sss

Spoločnosť, v ktorej žijeme nás možno núti, aby sme boli každý deň produktívni, rástli a zarábali peniaze. Musíme sa však vedieť aj zastaviť, nahradiť rutiny a „najlepšie“ praktiky novými riešeniami, ktoré sa mnohým budú zdať príliš odvážne, riskantné a nebudú hneď správne fungovať. Nenechajme si zobrať svoje nápady a sny, trpezlivo ich obrusujme zo všetkých strán – prekážky v našom živote nie sú preto, aby nás zastavili, ale aby nás viedli.

0