Vyše miliarda ľudí trpí na svete hladom a nemá prístup k pitnej vode. V „najvyspelejšej“ časti sveta však ľudia často potravinami aj vodou plytvajú a riešia viac problémy obezity ako hladu. Niektorí z nich možno žijú v predstave, že zelenina rastie v supermarkete a orná pôda sa získava a kultivuje bombardovaním. Každý rok zomrie na svete vyše 30 miliónov ľudí od hladu, vyše 40% ornej pôdy je poškodenej a ročne svet prichádza o 30 miliónov hektárov pôdy, ktorú by sme mohli využiť v poľnohospodárstve. Pôda sa skladá z minerálnych častí, vody, vzduchu (73%), odumretých organických častí a z pôdnych organizmov (7%). Práve organická časť pôdy má hlavný vplyv na jej úrodnosť. Na vytvorenie jedného centimetra kvalitnej ornej pôdy v našich podmienkach vraj treba 100 až 150 rokov, zničiť ju dokážeme za pár dní – nešetrným obrábaním, ťažkými mechanizmami, hnojením, chemickými postrekmi, znečisťovaním toxickými látkami, ale aj eróziou a ďalšími vplyvmi.

Niektorí odborníci dnes hovoria, že máme takú vysokú produktivitu poľnohospodárstva, že nám toľko pôdy netreba. Postavíme na nej radšej sklady, cesty alebo obchodné a zábavné centrá. A dokážeme pestovať rastliny v laboratóriách zo živných roztokov, vyrábať mäso z buniek alebo tlačiť jedlo na 3D tlačiarňach. Neviem si však predstaviť život bez čistej vody, ovocia, zeleniny a potravín od poctivých farmárov.

Poviem Vám príbeh. Mladá dáma sa po spovedi zdôverila kňazovi, že ju nebaví jej zamestnanie a chcela by podnikať v oblasti zákuskov. Farár Lacko ju odkázal na mňa a nedávno sme v jej cukrárni Tvrdovski spomínali na ťažké začiatky podnikania. Práve pri otvorení tejto cukrárne som stretol chlapíka Mariána a on mi ukázal v časopise Nota bene čudáka, ktorý vyvíja a testuje systém Agrokruh – Janka Šlinského. Vybrali sme sa za nim a zistili sme, že bláznov je viac. Prišiel za nim podnikateľ Peter Balašov. Zo zarobených peňazí kúpil pôdu, postavil dom a pozval Janka z východu na pole ku Sencu, aby tam realizoval svoj sen. A prichádzali nadšenci – Igor, Vlado, Marián, Rišo, Peter a ďalší. Teší ma, že sa formuje už aj družstvo dorastencov. Aká sila vytvára tieto kruhy?

kruhy 4

Vznikol teda kruh ľudí, ktorí majú energiu kultivovať pôdu, aj keď to trvá osem až desať rokov a pestovať na nej zdravú zeleninu. Na Janka sa chodia pozerať rôzni zvedavci, natáčajú videá a píšu články. A tento východniar po večeroch kreslí a počíta Fullerove konštrukcie fóliovníkov, rôzne prípravky na uľahčenie práce a prototypy 18 metrových ramien na obrábanie pôdy – Agrokruh. Cez deň drie ako kôň, skúša, opravuje, pestuje zeleninu, radí druhým, nadáva, smeje sa, padá, vstáva a ide ďalej. Zomrel mu jeden brat, druhého zobral na farmu, a on ťažko ochorel, aj manželka občas stráca trpezlivosť. Pomáha syn. Chodia za nim mnohí ľudia, ktorí majú oveľa viac peňazí a mnohí z nich nikdy nepracovali tak tvrdo ako on. A pýtajú sa ho, čo z toho má, prečo to robí a aká je návratnosť jeho projektu? Nechápu vôbec nič. Janko si niekedy radšej zahryzne do jazyka, aby neurazil. Môžete sa s nim, Ivankou Tvrdovskou, Petrom Balašovom, Petrom Šinálom, Mariánom Beniačom aj s ďalšími „bláznami“ stretnúť na konferencii Podnikatelia spojte sa 28.-29.4.2015 v Žiline.

Náš svet funguje v kruhu. Suroviny, vstupy, výstupy, odpad, nezmyselný rast a drancovanie v ňom nemajú miesto. Dôležité sú kolobeh, rovnováha, porozumenie prírode a jej zákonom. „Nie je dobré ničiť pôdu a ťažiť z nej stále viac“, hovorí Janko. Je presvedčený, že zelenina ako zdraviu prospešná a nenahraditeľná zložka výživy človeka, nesmie byť pestovaná s použitím jedov, hrubej sily a bezcitnej vypočítavosti.

Kruh – v niektorých slovanských jazykoch sa týmto slovom označuje chlieb náš každodenný, o ktorý ľudia prosia Pána v modlitbe. On nám chlieb dal vo forme pôdy a je na nás, aby sme si ho chránili – dnes aj zajtra. Sedel som v sobotu medzi chlapcami na farme Agrokruh. Sú to vlastne chlapi so šedivými vlasmi ale s energiou mladíkov. Rozhodli sa budovať kruhy v zemi, kultivovať pôdu aj ľudí a vrátiť sa k pôvodnej chuti paradajok, ktorú si pamätáme od starej mamy. Rozumiem im a som rád, že ma kedysi prijali medzi seba.

kruhy

0