Veľa podnikateľov sa snaží vybudovať úspešné firmy. Úspech niekedy merajú veľkosťou trhu alebo podielom na ňom, tržbami, ziskom, hodnotou firmy a inými ukazovateľmi.

Niektorí čítajú knihy a príručky o úspešných firmách a vypisujú si z nich zaujímavé nápady, iní navštevujú kurzy o leadershipe alebo metódach, ktoré používajú úspešné spoločnosti.

Čím viac firiem a podnikateľov som spoznal, tým viac hľadám niečo spoločné a trvalé pre zaistenie úspechu firmy. Pracovne by som tento všeobecný základ úspešnej firmy nazval – slušnosť. Pri meraní úspešnosti firmy sú určite dôležité finančné parametre, ale aj spôsob ich dosiahnutia (poctivé správanie k zákazníkom, zamestnancom, dodávateľom, prírode, spoločnosti) ale aj dlhovekosť firmy a jej hodnota, ktorú svojou činnosťou prináša tomuto svetu.

Občas navštívim “úspešnú” firmu, ktorá má krásne logo, budovu, pravidelne reklamy v médiách, peniaze na účtoch, ale vyskytujú sa v nej situácie z nasledovných obrázkov.

obr1OBR2OBR3

Pýtam sa niekedy sám seba otázku: “Dá sa nazývať úspechom dosiahnutie cieľa, na úkor niekoho druhého?” V mnohých firmách vidím nasledovné situácie:

·      Niektorí ľudia v nich bojujú o tituly a pozície, iní robia „cvičené opice“ a „ozubené kolesá“

·      Ľudia musia niekedy robiť veci, ktoré sú v rozpore s ich hodnotami

·      Mnohí sa naučili, že je pre nich lepšie prikyvovať na nezmysly a klamstvá, ako hovoriť otvorene pravdu

·      „Ľudské zdroje“ sú nútené spolupracovať na zlých veciach a projektoch, nechajú sa manipulovať a ovládať

·      Mnohí sa boja zakričať, že cisár je nahý a nemajú odvahu meniť veci vo svojom okolí

Cítili ste sa niekedy ako hlupák, ktorý robí niečo, čo nechce, čo sa prieči jeho hodnotám, presvedčeniu a názoru na svet? Ja som ešte zažil povinnú vojenskú službu. Na izbe sme boli normálni chlapci a keď sme vyšli na „buzer plac“ správali sme sa ako idioti. Kričali sme rôzne pokriky, pochodovali a robili nezmyselné pohyby a činnosti ako roboti.

Nepripadá vám to podobné v škole, kde sa má dieťa trafiť odpoveďou do otázok učiteľa a nie naopak? Veď najlepšia skúška žiaka nie je tá, kde správne odpovie na otázky učiteľa, ale tá, kde žiaci formulujú otázky učiteľovi.

Keď nastúpi človek do firmy, často ho namiesto dobrých otázok rýchlo naučia správne odpovede, ktoré mu zaručujú prežitie a postup. Počas komunizmu sme sa ináč správali doma ako v práci, ale my sa tak niekedy správame aj dnes. Prikyvujeme na nezmysly, robíme občas veci proti svojmu svedomiu, strkáme hlavu do piesku, keď treba prejaviť statočnosť, pravdu ohýbame každý deň podľa účelu, ktorý chceme dosiahnuť. Naučili sme sa brať bez toho, aby sme dávali, sme často cynickí a niektorí už rezignovali na to, že v práci a biznise môžu fungovať pravda, láska, poctivosť alebo spravodlivosť. A kritizujeme druhých, odmietame zmeny, pre množstvo negatívnych myšlienok sa prestávame tešiť zo života aj z práce. Mŕtve duše, ktoré si cez víkend môžu nakúpiť množstvo vecí, ktoré vôbec nepotrebujú.

OBR4

Aká je teda slušná firma?

Neformátuje ľudí na ľudské zdroje, ale umožňuje im

·      Žiť svoj vlastný život a hľadať svoju vlastnú cestu, byť sám sebou

·      Nachádzať v živote zmysel a vytvárať úžitok

·      Nachádzať v práci slobodu, radosť a pomáhať pritom druhým

·      Mať čisté svedomie a hrať fér

·      Inovovať svet pridávaním dobrých a užitočných vecí o odstraňovaním vecí škodlivých

V slušnej firme sú dôležité štyri druhy vzťahov:

1. Vzťah každého k sebe samému – sebaúcta, sebadôvera, integrita, telesný rozvoj a zdravie, učenie a intelektuálny rast, láska a budovanie vzťahov, duchovný rast a hľadanie zmyslu. Základné požiadavky na človeka sú charakter a odbornosť.

2. Vzťah k druhým ľuďom – rešpekt, úcta, hľadanie dobrých vlastností na každom človeku, empatia a cit, poctivosť, férovosť, dôvera a spolupráca. Toto neplatí len pre vzťah k spolupracovníkom, ale aj zákazníkom a obchodným partnerom. Rešpekt a úcta znamenajú, neklamať zákazníkov reklamou alebo trikmi so zľavami, zaplatiť partnerom načas poctivú cenu a nezneužívať voči nim svoju silu alebo momentálnu výhodu.

3. Vzťah k veciam znamená, že sa správame k strojom, materiálom a energiám šetrne, neplýtvame nimi, nevyrábame nepodarky, alebo výrobky, ktoré sa rýchlo kazia. Snažíme sa dať zákazníkovi trvanlivosť, spoľahlivosť a kvalitu tak, aby sme neničili prírodu alebo neohrozovali zdravie a bezpečnosť ľudí.

4. Vzťah k tomu, čo nás presahuje – spoločnosť, príroda, princípy tohto sveta, ktoré nás učia, že by sme nemali robiť druhým ľuďom to, čo nechceme aby oni robili nám. Nemôžeme dosahovať svoje ciele na úkor druhého, musíme rozvážne a s úctou využívať talenty a dary, ktoré dostávame.

OBRR

Netreba zavádzať zázračné metódy a systémy riadenia, stačí budovať firmu, v ktorej ľudia nájdu zmysel, slobodu a radosť, naučia sa podnikať so svojim talentom a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy, budú môcť rozvíjať svoju profesionalitu a dosahovať majstrovstvo vo svojej práci.

Odložme masky, kravaty, obleky, nacvičené triky a frázy z manažérskych školení. Zhoďme zo seba obal, do ktorého nás často balia v školách aj v zamestnaní. Začnime od seba – hovoriť otvorene pravdu, vyjadrovať sa tak, aby nám ľudia rozumeli, používať zdravý rozum, prestať baliť „nič“ do prázdnych fráz a bombastických prezentácii, viac slúžiť druhým ako sebe, byť skrátka slušní a poctiví – sami k sebe aj k druhým.

Dôležitejšie ako naše stroje, technológie, budovy a výrobky sú slušní ľudia, ktorí poctivo robia svoju prácu. Poctiví a slušní ľudia, dokážu porozumieť zákazníkovi a obsluhovať ho lepšie, ako „zdroje chodiace do zamestnania“ a dokážu sa aj učiť a pritiahnuť ďalších ľudí, ktorí im pomôžu vytvoriť výnimočné produkty, služby a organizáciu, ktorá nebude mať konkurenciu. V podstate je jedno, čo robíme, dôležitejšie je, s akými ľuďmi. Možno ani nepotrebujeme CRM alebo špeciálne kurzy na komunikáciu so zákazníkmi – jednoducho sa k nim budeme správať slušne. Slušne neznamená len to, že im prejavujeme úctu a rešpekt, ale aj to, že sa snažíme spoznať ich prácu, sny a problémy a dať im niečo, čo im ešte nikto nedal. Tento prístup nás privedie k tomu, že budeme hľadať riešenia, o ktorých druhí hovoria, že sú nemožné. Budeme pokračovať na výnimočných projektoch a experimentoch, aj keď nás budú spochybňovať a zosmiešňovať. Budeme trpezliví, pracovití, učenliví a pokorní.

Ak ste sa rozhodli budovať „neslušnú“ firmu, ktorá sa orientuje len na peniaze a poškodzuje pritom ľudí a tento svet, tak vedzte, že to bude krátka cesta. Budovanie slušnej firmy je cesta dlhá, možno nekonečná ale ovocie, ktoré prináša naozaj stojí za to.

OBR6

Tri faktory motivujú ľudí k veľkým výkonom – sloboda, zmysel a majstrovstvo. Rozvíjajme ich a budujme slušnú firmu.

Obrázky: Stano Lajda

Ďalšie články

IPA Slovakia – http://www.ipaslovakia.sk/sk/autori?p=clanky&id=5

Podnikaj a ži http://podnikajazi.sk/clanky/nazory-jana-kosturiaka

Trend – http://blog.etrend.sk/jan-kosturiak.html

Môj príbeh – http://mojpribeh.sk/uvod/hladaj/kosturiak/

Hospodářské noviny – http://ihned.cz/?m=authors&person[id]=16382740&article[aut_id]=16382740

 

0