Obdivujem rodičov, ktorí dobre vychovali veľa detí. Všimol som si, že deti z veľkých rodín majú lepšie schopnosti na prekonávanie rôznych prekážok v živote. Keď sme boli mladí ukazovali sme si partnerky. Neskôr sme si na rôznych stretnutiach zo školy začali s hrdosťou ukazovať svoje deti a vnúčatá. Vraj nás ešte čakajú prehliadky chorobopisov.

Korunou starcov sú ich synovia a vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia (Príslovia 17:6). Je dobré, keď sa rodičia môžu tešiť zo svojich detí a keď majú deti pekný vzťah s nimi.

Náš syn Janko je dobrý chlapec, šikovný kuchár a podnikateľ, ktorý sa sám vypracoval a vybudoval si vlastnú reštauráciu. Lucka bola výborná florbalistka a teraz je rovnako dobrá mama a produktová manažérka v českej firme BTL Medical. Najmladšia Zuzka v týchto dňoch promovala na University of Liverpool a pokračuje v štúdiách v ďalších krajinách. Jej Gallupov profil talentov je najbližší tomu môjmu. Som hrdý na svoje vlastné aj nevlastné deti – chlapcov z Náruče, deti z Afriky, aj moje ukrajinské dcéry. A teším sa aj tých, ktorých som učil inovácie a podnikanie. Tiež ich považujem za svoje deti, aj keď u niektorých nie je medzi nami veľký vekový rozdiel. Frank A.Clark vraj povedal, že najdôležitejšiu vec, ktorú môže rodič naučiť svoje dieťa, je ako sa zaobísť bez neho. Naše deti tú budú dlhšie ako my. A budú spravovať to, čo im zanecháme. Dúfajme, že lepšie ako my. Namiesto posudzovania a kritizovania mladých by sme sa im mali venovať, dávať im príležitosti. V mnohých smeroch je mladšia generácia lepšie pripravená na budúcnosť ako tá naša.

„Naša mládež miluje pohodlie, má zlé správanie, pohŕda autoritami, ukazuje neúctu k starším a rada tliacha, namiesto práce. Už nevstávajú, keď starší vstúpi do miestnosti, odvrávajú rodičom a tyranizujú svojich učiteľov“. Toto povedal Sokrates, 470 – 399 pred Kristom. Svet sa však odvtedy zásadne zmenil k lepšiemu, takže to s tými mladými asi nebude až také zlé. V knihe Kazateľ sa píše: „Pokolenie odchádza, pokolenie prichádza, zem však stále zostáva.“

34